CZ SK EN

RENOMIA: PŘI POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NEZAPOMEŇTE NA JEJICH POJIŠTĚNÍ

Vydáno dne: 29. 5. 2023 9:53 RENOMIA CZ

V souvislosti se složitou situací na energetických trzích v ČR prudce roste zájem o fotovoltaiku. A to na všech úrovních, tj. od malých instalací na střechách rodinných domů přes větší projekty na střechách průmyslových hal, nákupních center či veřejných budov až po velké pozemní fotovoltaické elektrárny. V nejbližších dvou letech se vláda chystá podpořit jen na střechách až 200 tisíc nových fotovoltaických zařízení. Důležitou stránkou celé věci, i s ohledem na výši investice, je pojištění všech těchto zařízení proti nejrůznějším rizikům.

Pokud jsou solární panely umístěny přímo na objektu, typicky na střeše domu nebo na vedlejší stavbě, považují se za příslušenství tohoto objektu, resp. za jeho stavební součást. Proto také navyšují celkovou hodnotu nemovitosti a o tuto hodnotu je potřeba navýšit také celkovou pojistnou částku pro danou stavbu. Zároveň je nutné o jejich existenci informovat pojišťovnu. Obecně lze říci, že v těchto případech není třeba uzavírat novou smlouvu, pojištění fotovoltaické instalace je možné jednoduše zahrnout do pojištění celé budovy.

Jsou-li panely umístěny samostatně, např. na zahradě, pojišťují se jako vedlejší stavba. V případě souboru vedlejších staveb je třeba jejich hodnotu zohlednit v celkovém limitu pro tyto stavby. Obvykle ale není možné pojistit v rámci občanského pojištění zařízení, která slouží pouze k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, i když jsou umístěna na stejném místě pojištění jako občanská stavba.

V rámci pojištění nemovitosti jsou u pojištění občanského majetku solární panely pojištěny na stejná pojistná nebezpečí jako samotná stavba (např. požár, výbuch, vichřice, úder blesku, případně povodeň a záplava apod.). Pozornost je třeba věnovat i dalším rizikům, která nejsou součástí základních živelních nebezpečí, zejména pak přepětí a podpětí, které může být u elektrických a strojních zařízení častou příčinou jejich poškození.

K pojištění stavby lze u většiny pojišťoven pojistit elektrická a strojní zařízení také „allriskově", tedy na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena. Takové krytí pak zahrnuje téměř jakékoliv nahodilé poškození či zničení, ale také například technickou, elektrickou či mechanickou poruchu.

O společnosti:

RENOMIA je největší česká společnost zaměřená na oblast risk managementu, pojištění, řešení škod a další související služby. Pro své klienty realizuje optimální pojistné programy a poskytuje rychlé řešení škod v zájmu klienta. Jedná se zároveň o vedoucí firmu v této oblasti ve střední Evropě s dceřinými společnostmi ve 12 zemích. RENOMIA byla založena v roce 1993 v České republice rodinou Nepalových. Je součástí přední globální skupiny Gallagher, která je minoritním akcionářem RENOMIA, a pro své klienty zajistí kvalitní služby kdekoli na světě. I přes svou velikost a mezinárodní působení si RENOMIA uchovává rodinný charakter a přátelskou firemní kulturu. Ke konci roku 2022 spravovala RENOMIA GROUP pro své klienty pojistné v hodnotě 17,4 mld. Kč. Více informací o RENOMIA naleznete na www.renomia.cz.

Kontakty pro média:

Markéta Vojtíšková
PR Manager
RENOMIA, a. s.
marketa.vojtiskova@renomia.cz
+ 420 602 452 528

Kamila Žitňáková
Account Director
Crest Communications, a.s.
kamila.zitnakova@crestcom.cz
+ 420 725 544 106

Soubory ke stažení

Obrázky
Renomia_491170369.jpeg
Solární panely na střeše domu
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.