CZ SK EN

KONSOLIDAČNÍ SMOLAŘ

Vydáno dne: 12. 2. 2024 10:00 Cyrrus

• Vládní konsolidační balíček si klade za cíl ušetřit v roce 2024 až 97,7 mld. Kč; • Mezi odbornou veřejností převažuje názor, že tyto úspory jsou rozloženy „férově“; • Nedopadají tedy příliš drtivě ani příliš jemně na žádnou konkrétní skupinu obyvatel; • Zcela „férově“ by na jednoho Čecha připadalo 9296 Kč za rok; • Extrémní smolaři ovšem mohou počítat až s 93 tisíci Kč, naopak šťastlivci na konsolidačním balíčku mohou ušetřit.

Vláda Petra Fialy představila v průběhu roku 2023 sadu rozpočtových opatření, jejichž cílem bylo snížit každoroční stamiliardové deficity státního rozpočtu. Tato opatření, pro něž se vžil název „konsolidační balíček“ zahrnují jak úspory ve výdajích, tak i zvýšení příjmů, přičemž jejich souhrnný příznivý dopad na rozpočtovou bilanci by měl v roce 2024 dosáhnout 97,7 miliardy Kč.

Ačkoliv hodnocení celého balíčku je pochopitelně subjektivní záležitostí a odvíjí se od politických preferencí každého jednotlivce, odborná veřejnost se z velké části shodla minimálně na jedné charakteristice, a to že konsolidační balíček je relativně „férový“. Tedy že zasahuje prakticky všechny obyvatele napříč společností a k žádné skupině není přehnaně tvrdý ani shovívavý.

Pokud by konsolidační balíček teoreticky byl absolutně „férový“, pak by příjem každého občana České republiky včetně kojenců připravil o 9296 Kč ročně. Již z této úvahy je ovšem zřejmé, že zcela rovnoměrně jeho dopady rozprostřeny být nemohou, jelikož například právě kojenci se na konsolidaci přímo nepodílejí. Nakonec tedy přece jen bude u každého jednotlivce záležet na jeho osobních, příjmových či spotřebních charakteristikách. Na modelových příkladech níže ukazujeme, jak výrazně se mohou dopady konsolidačního balíčku na jednotlivce lišit v extrémních případech.

Naším prvním příkladem je pan Smutný, který měl tu smůlu, že se jej téměř veškerá vládní úsporná opatření dotkla s maximální razancí. Pan Smutný si v zaměstnání vydělává 80 tisíc korun měsíčně a v roce 2024 se tedy musí připravit na placení nově zavedeného nemocenského pojištění, které mu za celý rok z výplaty ukousne 5760 Kč. Ještě výrazněji se ovšem změní jeho daň z příjmu. Tu mu ještě v minulém roce snižovalo školkovné na staršího syna ve výši 17300 Kč, o které letos přichází. O jeho druhé dítě – tříletou dceru – se v domácnosti stará jeho manželka, držitelka průkazu ZTP/P. Díky tomu by ještě před rokem mohl pan Smutný počítat se slevou na dani z příjmu ve výši 49680 Kč ročně, což nyní již neplatí. Rozloučit se bude muset i s polovinou státního příspěvku na jeho stavební spoření (-1000 Kč ročně). Připlatí si naopak za dálniční známku (800 Kč ročně) a podstatně dráže jej vyjdou i jeho zlozvyky – kouření a popíjení tvrdého alkoholu. Při spotřebě jedné krabičky cigaret denně celkem státu na spotřební dani a DPH letos nově odvede o 2190 Kč více a jeho pravidelná týdenní láhev kořalky se ze stejného důvodu prodraží o 1456 Kč. Zapomenout nelze ani na růst regulované složky elektrické energie. Domácnost pana Smutného ročně spotřebuje 12 MWh elektřiny, kterou používá i k topení a zatímco v roce 2023 jeho spotřebu částečně dotovala státní kasa, letos jsou složenky již jen na něm, což způsobí růst výdajů o 13200 Kč. Od všudypřítomné konsolidace ovšem pan Smutný neuteče, ani kdyby topení vypnul, jelikož samotné vlastnictví jeho rodinného domu ve středních Čechách se mu letos prodraží o 1250 Kč na vyšší dani z nemovitosti. Rozčarovaný pan Smutný se těšil alespoň na úlevu plynoucí ze změn sazeb daně z přidané hodnoty, ovšem i zde nakonec ostrouhal*. Díky přesunu potravin do nižšího pásma sice ročně ušetří solidních 4700 Kč, ovšem v opačném směru bude přibližně stejně silně působit růst DPH u jeho milovaného točeného piva, úklidových prací, kterými si v domácnosti nechávají Smutní vypomoct, vodného a stočného a kadeřnických služeb. V souhrnu se tedy pan Smutný bude na konsolidaci státního rozpočtu v roce 2024 podílet částkou 92 636 Kč, což odpovídá 9,6 procentům jeho roční hrubé mzdy.

Přímo naproti přes ulici od Smutných pak bydlí důchodkyně Šťastná. I ona měla z konsolidačního balíčku původně obavy, ovšem záhy se ukázalo, že byly zbytečné. Jelikož již nemá pracovní příjem, netýkaly se jí změny daní z příjmu ani nemocenské pojištění. Bydlí v nájmu a bezprostředně tedy nepocítila ani růst daně z nemovitosti. Nemá stavební spoření, nekupuje si dálniční známku, nekouří a nepije tvrdý alkohol. Topí dřevem a za rok spotřebuje skromných 1,5 MWh elektřiny, což ji letos na regulované složce bude stát o přibližně 1650 Kč více než před rokem. Nepotěší ji ani růst DPH u léků, vodného a stočného, ovšem tyto vyšší výdaje jí bohatě kompenzuje snížení DPH u potravin, autobusové dopravy a shodou okolností i stavebních prací. Paní Šťastná totiž po letech šetření právě letos zahajuje dlouho odkládanou rekonstrukci koupelny, kterou jí dodává stavební firma na klíč. Celkem tak pro ni změny sazeb DPH znamenají čistou roční úsporu ve výši 4682 Kč. I po zohlednění vyšších plateb za distribuci energie se jí tedy vládní konsolidační balíček vyplatí o 3032 Kč ročně.* V rámci zjednodušení předpokládáme kompletní průsak změn DPH do konečných cen.

Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.