CZ SK EN

PLANRADAR PRINÁŠA REVOLÚCIU DO RIADENIA STAVEBNÝCH PROJEKTOV PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉROVÉHO RIEŠENIA ZALOŽENÉHO NA DIGITÁLNEJ SPRÁVE A ZDIEĽANÍ DÁT

Vydáno dne: 14. 5. 2024 10:21 PLANRADAR SLOVENSKO

PlanRadar, popredná platforma pre riadenie stavebných projektov, ponúka sofistikované riešenie pre archiváciu, organizáciu a zdieľanie veľkého množstva dát, a to vo všetkých fázach realizácie projektu. Takýto zber dát je pre firmy obrovsky cenný, pretože umožňuje hladší priebeh jednotlivých etáp výstavby a súčasne prispieva k celkovej efektivite podnikania. V súčasnom dynamickom prostredí sú práve komplexné dáta kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie a strategické plánovanie.

Prostredníctvom digitálnych platforiem pre stavebných profesionálov (tzv. PropTech z anglických slov property & technology) je možné zhromažďovať všetky informácie o projekte na jednom mieste. Či už ide o detaily zákazky, pracovné príkazy, vizuálnu dokumentáciu výstavby či výstupné kontroly kvality, centralizácia týchto dát poskytuje ucelený pohľad o priebehu a efektivite projektu, rovnako ako odhaľuje jeho slabé miesta. Na ich základe je možné následne optimalizovať procesy, lepšie využívať zdroje aj zmierňovať riziká v rámci celého životného cyklu nehnuteľnosti.

„PlanRadar firmám poskytuje neobmedzený dátový archív s okamžite prístupnými informáciami o konkrétnych projektoch, ktoré je možné pridávať, upravovať a komentovať v reálnom čase. Zároveň je cenným zdrojom informácií pre dlhodobé plánovanie. Uchovávanie výstupov z viacerých projektov naraz uľahčujeme kľúčovým pracovníkom strategické rozhodovanie a pomáhame im zefektívniť podnikanie,“ opisuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar, a dodáva: „Priebežná analýza stavebným spoločnostiam umožňuje predvídať zmeny na trhu, udržať si náskok pred konkurenciou a zaistiť si trvalý úspech v tomto dynamickom odvetví.”

Prostredníctvom analýzy historických dát a ukazovateľov výkonnosti je možné rozpoznať opakujúce sa vzorce či oblasti vyžadujúce zlepšenie pracovných postupov alebo zavedenie účinnejších praktík s cieľom optimalizovať výsledky. Digitálne riešenia navyše umožňujú získavať dáta o jednotlivých nákladoch, využití konkrétnych materiálov a aktivite zúčastnených subdodávateľov. V prípade, keď nejaká firma neplní svoje záväzky vo vopred stanovenej lehote, sú tieto informácie bezodkladne k dispozícii a stavbyvedúci môže urobiť príslušné kroky na riešenie problému.

Ďalšie odvetvia ako napríklad automobilový priemysel už so zberom dát a ich analýzou aktívne pracujú. Slúži im na priebežné zlepšovanie výsledkov, či už ide o optimalizáciu procesov alebo vyvíjanie múdrejších riešení. Avšak stavebníctvo tento potenciál zatiaľ naplno nevyužíva. Dlhodobo sa radí k sektorom, ktoré sú v celosvetovom meradle najviac rezistentné voči moderným technológiám a patria k najhorším v oblasti produktivity práce. Tá podľa Eurostatu počas minulej dekády vzrástla iba o 2 %, zatiaľ čo pri iných odboroch až o 20 %. Prijatím moderných technológií, medzi ktoré sa radia platformy založené na digitálnej správe a zdieľaní dát, sa preto otvára príležitosť k významnému rastu a zvýšeniu konkurencie schopnosti firiem v tuzemsku aj zahraničí.

Pre viac informácií kontaktujte:

Crest Communications, a.s.

Denisa Kolaříková

Account Manager

Gsm: +420 731 613 606

E-mail: denisa.kolarikova@crestcom.cz

www.crestcom.cz

Tereza Štosová

Account Executive

Gsm: +420 778 495 239

E-mail: tereza.stosova@crestcom.cz

O PlanRadare

PlanRadar je digitálna platforma na báze SaaS (z anglického „Software as a Service“) pre dokumentáciu, správu úloh a efektívnu komunikáciu v stavebníctve. Funguje po celom svete, pričom v súčasnosti na viac ako 75 trhoch. PlanRadar digitalizuje každodenné procesy a komunikáciu naprieč širokým spektrom nehnuteľností aj rôznych fáz životného cyklu budovy. Platforma prepája všetky zúčastnené strany a poskytuje prístup k informáciám o projekte v reálnom čase, čo tímom umožňuje zvyšovať kvalitu, znižovať náklady a rýchlejšie realizovať prácu. PlanRadar je ľahko použiteľný a vhodný pre spoločnosti rôzneho typu zamerania aj veľkosti. Pridanú hodnotu poskytuje každému, kto sa na projekte podieľa: od architektov a projektových inžinierov cez generálnych dodávateľov až po vlastníkov a facility manažérov. Viac ako 150 000 profesionálov po celom svete používa PlanRadar na sledovanie, zdieľanie a riešenie problémov na mieste aj mimo neho. Platforma je v súčasnej dobe k dispozícii vo viac ako 25 jazykoch a je možné ju používať na všetkých zariadeniach iOS, Windows a Android. PlanRadar so sídlom vo Viedni v Rakúsku má 16 pobočiek po celom svete. Viac o spoločnosti sa dozviete na www.planradar.com/sk/.

Soubory ke stažení

Obrázky
PlanRadar_Construction_03.jpg
PlanRadar_Construction_03.jpg
PlanRadar_ESG_01.png
PlanRadar_ESG_01.png
PlanRadar_Facilities_01.jpg
PlanRadar_Facilities_01.jpg
PlanRadar_Office_04.jpg
PlanRadar_Office_04.jpg
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.