CZ SK EN

ENERGY FINANCIAL GROUP ZAHÁJILA VÝROBU BIOMETANU V NEJVĚTŠÍ BIOPLYNOVÉ STANICI NA JIŽNÍ MORAVĚ EFG VYŠKOV BPS

Vydáno dne: 11. 6. 2024 12:01 ENERGY FINANCIAL GROUP

Investiční společnost Energy financial group (EFG) v červnu spustila výrobu biometanu v bioplynové stanici EFG Vyškov BPS. Ta je dosud jedním z mála zařízení v Česku zpracovávající biologicky rozložitelný odpad na zmíněný nízkoemisní plyn, elektřinu a tepelnou energii. Jedná se již o druhou výrobnu biometanu společnosti EFG, první v jejím portfoliu a zároveň v republice byla EFG Rapotín BPS, jejíž provoz byl zahájen před více než pěti lety.

„Přestavbou naší stanice ve Vyškově jsme dokázali navýšit roční kapacitu zpracování biologicky rozložitelného odpadu o více než polovinu na 30 tisíc tun ročně. Kapacita produkce bioplynu tak díky tomu stoupla z původních 160 až na 650 kubíků za hodinu. Prostřednictvím nově instalované jednotky na výrobu biometanu je stanice navíc schopna z tohoto množství ročně produkovat až 30 GWh zeleného plynu, který je lokálně vyráběnou, plnohodnotnou náhradou fosilních paliv,“ uvádí Pavel Bureš, technický ředitel EFG.

K navýšení kapacity zpracování odpadu vyškovské stanice z původních 12 na 30 tisíc tun odpadu ročně přispělo významné rozšíření příjmové haly. Její součástí je nově instalovaná technologie na automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů, která umožňuje do zařízení přijímat široké spektrum organických složek. Mezi ně patří například potraviny po datu spotřeby z marketů či domácností, gastroodpad z restauračních a stravovacích podniků či bioodpad z průmyslových závodů. „Pro zvýšení kapacity zpracování odpadu a produkce bioplynu jsme při modernizaci stanice optimalizovali také nádrže na vstupní odpad. Jejich objem jsme zvětšili na 10 tisíc kubíků,“ doplňuje Pavel Bureš. V rámci rekonstrukce, která započala loni v srpnu, byla zároveň v areálu vybudována nová administrativní a provozní budova s kancelářskými prostory a zázemím pro zaměstnance stanice.

Význam biometanu pro českou energetiku potvrzuje i jeho rostoucí množství ve veřejné distribuční síti GasNet, která z vyškovské bioplynky zajišťuje distribuci tohoto obnovitelného plynu odběratelům ve městě a okolí. Vyškov je už sedmá výrobna biometanu dodávající plyn do naší sítě. Měsíčně vyrobí tyto stanice zhruba 2800 MWh energie. Aktuálně máme podepsáno dalších 20 smluv o připojení a evidujeme přes 50 dalších zájemců, kteří mají projekt v různé fázi přípravy,“ říká Tomáš Pernis, mluvčí skupiny GasNet.

„Významné rozšíření bioplynové stanice ve Vyškově na největší odpadářské zařízení v regionu jižní Moravy se nám podařilo dokončit během jednoho roku, z čehož máme nesmírnou radost. Nyní je schopna úpravy bioplynu na biometan pro bezmála 2 000 domácností ročně nebo BioCNG pro více než 2200 automobilů s ročním nájezdem téměř 45 milionů kilometrů. V pořadí se tak stává druhou stanicí v našem portfoliu využívající biologicky rozložitelný odpad, který by jinak končil na skládkách, k výrobě biometanu, elektřiny a tepla, což přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale také k české energetické soběstačnosti,“ uvádí Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group.

Energy financial group již do přestavby stanice EFG Vyškov BPS na moderní biometanovou stanici investovala přes 250 milionů korun včetně investice do upgradingu bioplynu na biometan. Do konce roku 2025 (a do dalších let) plánuje skupina pokračovat v rozšiřování portfolia bioplynových a biometanových stanic a investicích do nových zařízení s celkovou kapacitou výroby biometanu na úrovni 100 GWh. Holding by tak ve svých zařízeních měl být schopen energeticky zpracovat až 100 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu za rok (nikoli účelově pěstovaných plodin běžných pro bioplynové stanice). Kromě toho plánuje i další projekty pro rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů či služeb výkonové rovnováhy.

O skupině EFG:

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Její moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje biometanovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. V roce 2024 chystá spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě. Společnost v rámci vzdělávacího projektu EFG Educa pořádá pro školy interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Pro více informací kontaktujte:
Kamila Žitňáková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 725 544 106
e-mail: kamila.zitnakova@crestcom.cz

Soubory ke stažení

Obrázky
EFGV0163.jpg
EFGV0163.jpg
EFGV0180.jpg
EFGV0180.jpg
EFGV0191.jpg
Zleva: Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG; Filip Vágner, projektový manažer EFG Engineering; Pavel Bureš, technický ředitel EFG.
EFGV0357.jpg
EFGV0357.jpg
EFGV0684.jpg
EFGV0684.jpg
EFGV0792.jpg
EFGV0792.jpg
EFGV0821.jpg
EFGV0821.jpg
nova-tridici-linka.JPG
Součástí rozšířené příjmové haly odpadu je nově instalovaná technologie na automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů.
nove_fermentory.jpg
Kapacita produkce bioplynu stoupla z původních 160 až na 650 kubíků za hodinu.
pred-areal-bps.JPG
Areál EFG Vyškov BPS před rekonstrukcí
zmodernizovany areal-bps.jpg
Areál EFG Vyškov BPS po přestavbě
Současní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Jsme členem
Asociace Public Relations Agentur (APRA)
od 28. června 2005.
Držitelem CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. prosince 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.