EN CZ SK

ENERGY FINANCIAL GROUP

http://www.ef-group.cz

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. EFG se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Press releases

Released: 2. 6. 2022 9:11 ENERGY FINANCIAL GROUP

Uherský Brod je od června součástí projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG). Připo-jilo se tak k více než desítce dalších měst a obcí, které již službu využívají. Tato města a obce jsou díky tomu již nyní připravena na blížící se legislativní povinnost, která od ledna příštího roku ukládá všem obcím oddě-lovat gastroodpad od komunálního odpadu. Za rok provozu bylo do bioplynových stanic skupiny EFG sveze-no zhruba 482 tun gastroodpadu. Z nich se v EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS vyrobí obnovitelná energie, tedy teplo, elektřina a cenný biometan.

Read more
Released: 17. 5. 2022 10:44 ENERGY FINANCIAL GROUP

Zelené projekty, obnovitelné zdroje energie a obecně ESG investice byly v uplynulých letech v hledáčku řady investorů. Jedním z hlavních důvodů je větší ekologická odpovědnost firem i jednotlivců či tzv. investiční taxonomie EU. Dokonce i navzdory pandemii zájem o udržitelné investice poměrně konstantně roste. Dle výsledků výzkumu ČVUT je v ČR nicméně potřeba investice v oblasti obnovitelné energie do roku 2030 až zšestinásobit, aby dosáhla svých klimatických cílů. Ačkoliv je tedy potenciál obnovitelných zdrojů obrovský, současná výše investic je zatím nedostatečná. Nyní se navíc ke zodpovědnosti k životnímu prostředí přidal pro mnohé ještě silnější argument – válečný konflikt na Ukrajině.

Read more
Released: 4. 5. 2022 9:47 ENERGY FINANCIAL GROUP

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, dceřiná společnost skupiny Energy financial group a.s., oznámila optimalizaci provozu a s tím spojené navýšení dodávek tepla pro obec Rapotín u Šumperka.

Read more
Released: 2. 5. 2022 8:48 ENERGY FINANCIAL GROUP

Hodonín a Velký Týnec se od začátku května zapojily do projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy finan-cial group (EFG). Připojí se tak k další zhruba desítce měst a obcí, které projekt již využívají. Jsou tak už nyní připraveni na blížící legislativní povinnost, která od ledna příštího roku ukládá všem městům a obcím sepa-rovat gastroodpad od komunálního odpadu. Cílem tohoto legislativního nařízení je snížit množství biologic-kého odpadu na skládkách, a omezit tak vznik skleníkových plynů. Společnost EFG, která službu poskytuje, následně odpad zpracuje v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS na zdroj elektřiny, tepla a biometanu.

Read more
Released: 4. 4. 2022 9:02 ENERGY FINANCIAL GROUP

Opava se od 4. dubna připojila k projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG). Obyvate-lé tak nyní mohou využívat speciální nádoby na gastroodpad a tím snížit množství biologického odpadu na skládkách, omezit vznik skleníkových plynů a přispět k výrobě zelené energie. Projekt, který odstartoval loni v květnu v Šumperku, úspěšně funguje již v devíti obcích Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Read more
12...9

Download
ENERGY FINANCIAL GROUP

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.