EN CZ SK

Cyrrus

http://www.cyrrus.cz

Do světa investic se společnost Cyrrus vydala už v roce 1995.

25 let obchoduje s cennými papíry, stará se o své klienty, reaguje na dění ve světě a rozvíjí se. Díky tomu může přinášet stále nové služby a inovativní možnosti investování.

Press releases

Released: 6. 6. 2024 13:02 Cyrrus

· Politika ovlivňuje ekonomiku, ale zároveň ekonomika ovlivňuje politiku · Neutěšený ekonomický vývoj může přihrávat dodatečné body populistům · Vláda populistů pak ekonomice prokazatelně škodí · Volební preference populistů rostou při vyšší nezaměstnanosti, slabším růstu HDP a vyšší inflaci · Ekonomicky slabý rok 2023 evropským populistům přihrává bezpracné hlasy v řádu jednotek procent volebního zisku

Read more
Released: 12. 2. 2024 10:00 Cyrrus

• Vládní konsolidační balíček si klade za cíl ušetřit v roce 2024 až 97,7 mld. Kč; • Mezi odbornou veřejností převažuje názor, že tyto úspory jsou rozloženy „férově“; • Nedopadají tedy příliš drtivě ani příliš jemně na žádnou konkrétní skupinu obyvatel; • Zcela „férově“ by na jednoho Čecha připadalo 9296 Kč za rok; • Extrémní smolaři ovšem mohou počítat až s 93 tisíci Kč, naopak šťastlivci na konsolidačním balíčku mohou ušetřit.

Read more
Released: 22. 11. 2023 12:00 Cyrrus

Brněnská investiční společnost Jet Investment získala skrze svůj fond soukromého kapitálu Jet 3 majoritní podíl v české společnosti LIKOV. Ta je s obratem 1,5mld. Kč předním evropským výrobcem stavebních profilů pro systémy zateplování.

Read more
Released: 16. 10. 2023 12:00 Cyrrus

Fond Collectiv Art OPF je zajímavou příležitostí pro diverzifikaci investičního portfolia. Jedná se o podílový fond kvalifikovaných investorů specializovaný na nákup a prodej špičkových děl historického i současného českého umění, a to ve spolupráci s odbornými kurátory. Investice do umění jsou navíc imunní vůči nestabilitě a kolísání na akciových trzích, i proto mohou být dobrým doplněním investičního spektra.

Read more
Released: 12. 10. 2023 11:45 Cyrrus

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je nejvýznamnějším daňovým příjmem českého státního rozpočtu. V roce 2023 rozpočet počítá s inkasem DPH na úrovni 381,8 mld. Kč, což představuje přibližně 23 procent veškerých daňových příjmů. Teprve s odstupem pak na druhém místě následuje daň z příjmu právnických osob s inkasem poblíž 157 mld. Kč. V rámci zemí Evropské unie se význam DPH v Česku řadí přibližně k průměru, přičemž některé členské státy na DPH spoléhají podstatně více (např. Chorvatsko s více než 28 procenty), jiné méně (např. Itálie s přibližně 13 procenty).

Read more
12...6
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.