EN CZ SK

MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

https://mspakt.cz/

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“.

Konkrétně se jedná o: zlepšení připravenosti absolventů, kteří vstupují na trh práce; zvyšování podílu obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním; lepší využití osobního potenciálu a odpovídající pracovní uplatnění obyvatel; růst produktivity, průměrné mzdy a nabídky dobře placených pracovních míst; snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami v regionu.

Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Press releases

Released: 12. 5. 2022 9:17 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Navazování partnerství středních škol a firem prostřednictvím MS Paktu intenzivně pokračuje! Slavnostní přípitek na počátku května odstartoval novou etapu spolupráce mezi Zámečkem Petrovice a Střední školou techniky a služeb v Karviné v učebním oboru Kuchař-číšník. Na vznik nové spolupráce v rámci projektu OKAP navázala ve čtvrtek 12. května školní olympiáda s nabitým programem a exkluzivními hosty.

Read more
Released: 6. 5. 2022 10:46 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Ostrava Expat Centre (OEC) iniciuje téměř tři roky bezplatnou veřejnou informační službu pro cizince i pro firmy z regionu, které je zaměstnávají. Společně s MS Paktem se podílí zejména na poskytování karierového poradenství a pomáhají jim s hledáním vhodného uplatnění na regionálním pracovním trhu.

Read more
Released: 21. 12. 2021 14:35 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Samoživitelka Zuzana, Radim pečující o své prarodiče nebo dlouhodobě nezaměstnaný Pavel, to jsou konkrétní lidé, kterým projekt Tranzitní místa v sociálních podnicích v Moravskoslezském kraji, pomohl s uplatněním na trhu práce. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a finišuje na konci prosince.

Read more
Released: 18. 11. 2021 14:41 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Jak si stojí odborné vzdělávání a příprava (OVP) během koronavirové krize? Jak covid ovlivnil kompetence žáků? Na to odpověděl průzkum „Dopad Covidu-19 na OVP“, kterého se zúčastnilo 231 oborů ze 48 středních odborných škol Moravskoslezského kraje (MS kraje). Dotazníkové šetření poukázalo například na to, že téměř čtvrtina oborů ztratila kontakt se spolupracující firmou. Průzkum realizoval Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS Pakt).

Read more
Released: 18. 11. 2021 14:30 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji reflektují nedostatek kvalifikované pracovní síly. Firmám chybí zejména techničtí pracovníci, stále častěji však i řadoví zaměstnanci. Mladí lidé často opouštějí region a stěhují se za vidinou lepších pracovních příležitostí a nezaměstnanost v kraji balancuje na 5 % hranici. MS Pakt na danou situaci reaguje navazováním nových nebo prohlubováním stávajících partnerství mezi školami a firmami.

Read more
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.