EN CZ SK

CARBONEG

 

Carboneg – společnost pro snižování uhlíku v atmosféře. Carboneg je název českého projektu, který se zaměřuje na tzv. carbon farming. Podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy, zvýšení její úrodnosti a přispívá ke snížení uhlíkové stopy zemědělské produkce.  Pomocí začlenění principů regenerativního zemědělství dochází ke zlepšení stavu půd, podpoře biodiverzity, zádrži vody v krajině a zároveň k uložení uhlíku z atmosféry do půdy v podobě organické hmoty. Zemědělcům vyplácí Carboneg odměnu za každou tunu CO2, kterou do půdy uloží. Odměny financuje z prodeje certifikovaných uhlíkových kreditů firmám z jiných odvětví, které ke splnění svých ambiciózních klimatických cílů potřebují část své uhlíkové stopy vykompenzovat nákupem offsetů. Projekt vznikl v roce 2021 a jeho zřizovatelem je společnost Benefit Managment s.r.o.

 

 

Press releases

Released: 15. 2. 2023 9:25 CARBONEG

Ve snižování emisí skleníkových plynů má půda významný potenciál. Pokud je zdravá, stává se neomezeným úložištěm CO2, který umí prospěšně zužitkovat. Na mezinárodní úrovni proto vznikají plány, jak společně dosáhnout uhlíkové neutrality využitím půdního a lesního hospodaření. Jako nejúčinnější nástroj se v této oblasti jeví regenerativní zemědělství. Pomocí regenerativních metod úspěšně hospodaří na svých polích také farmáři v Česku a jen za loňský rok se díky nim do půdy vrátilo 49 213 tun CO2. Zemědělcům, kteří takto hospodaří nabízí finanční podporu startup Carboneg, který je odměňuje za každou uloženou tunu CO2 do půdy. Celkově Carboneg farmářům postupně vyplatí 12.3 milionů Kč.

Read more
Released: 7. 12. 2022 16:00 CARBONEG

Pátý prosinec je Světovým dnem půdy. Podle aktuálního průzkumu českého start-upu Carboneg si přes 40 % lidí myslí, že stav zemědělské půdy v ČR není dobrý. A mají pravdu. Již několik let se její kvalitu snaží zlepšovat tzv. regenerativní zemědělství, bohužel tento termín zatím nezná celých 79 % české veřejnosti. Přitom ve světě je regenerativní péče o půdní fond na velkém vzestupu a na systematičtější podporu se připravuje i Evropské komise.

Read more
Released: 16. 8. 2022 11:06 CARBONEG

V posledních několika letech jsme svědky měnících se podmínek života na Zemi. O příčinách klimatických změn se vedou rozsáhlé diskuse, ovšem nejvíce diskutovaným problémem je zvyšující se koncentrace CO2 v atmosféře. Ta každým rokem roste, a navíc se zrychluje i tempo růstu naměřených hodnot. Jednou z cest, jak dostat nadbytečný uhlík z atmosféry pod zem, kam primárně patří, je regenerativní zemědělství.

Read more
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.