EN CZ SK

Wilo

https://wilo.com/cz/cs/

 

Wilo je nadnárodní technologická skupina, která patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Společnost byla založena roku 1872 v Dortmundu, v průběhu své dlouhé a úspěšné historie se rozvinula do podoby významného globálního hráče. V současnosti zaměstnává více než 8 200 lidí po celém světě. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost globálním trendům jako je urbanizace, změna klimatu, řešení nedostatku vody a zvýšení energetické soběstačnosti, stejně jako technologickému pokroku a digitalizaci.

 

Press releases

Released: 11. 6. 2024 10:05 Wilo

Všeobecné povědomí o tom, co se skrývá pod zkratkou EPC (z anglického Energy Performance Contracting), do češtiny překládanou jako „projekt energetických úspor se zaručeným výsledkem“, je stále relativně nízké. A to i přesto, že v posledních letech se popularita financování projektů pomocí principu EPC, zejména ve veřejném sektoru, velmi zvyšuje. Prokazuje se, že EPC představuje mimořádně efektivní cestu k realizaci úsporných opatření. Úspory energií se v první fázi využijí na splacení investice, v druhé etapě pak přinášejí čistý finanční prospěch majiteli nemovitosti. Metoda je vhodná prakticky pro všechny státní instituce a organizace, pro kraje, města, obce a všechny jejich příspěvkové organizace. A to tehdy, kdy vlastní starší budovy s neefektivní energetickou infrastrukturou. Princip EPC lze samozřejmě využít i v soukromé sféře.

Read more
Released: 21. 5. 2024 13:02 Wilo

V době energetické krize jsme se naučili hledat možnosti, jak snížit energetickou náročnost budov. Tato otázka zůstává stále klíčová pro všechny vlastníky nebo správce nemovitostí. Dobře známým základem je kvalitní zateplení budov. Možností vedoucích k nezanedbatelným úsporám je však celá řada. Patří k nim například instalace systémů pro rekuperaci vzduchu, využití úsporných oběhových čerpadel či hospodárné využití šedé vody.

Read more
Released: 19. 4. 2024 9:14 Wilo

Na 22. dubna již tradičně připadá největší celosvětový sekulární svátek – Den Země, který od roku 1970 organizuje OSN. Jeho poselstvím je od počátku připomínat důležitá témata jako je ochrana životního prostředí, změna klimatu, podpora biodiverzity, hospodárné nakládání s vodními zdroji nebo například udržitelný rozvoj. Také Wilo, přední světový výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor, patří mezi společnosti, které se v otázkách globálních trendů aktivně zasazují. Problém dlouhodobého sucha a nedostatku vody pomáhá řešit i v daleké monarchii na nejzazším severozápadě Afriky – Maroku. Své technologie zde dodává pro přelomový projekt Sebou zakotvený v marockém národním vodohospodářském plánu. V souvislosti s častějšími etapami sucha v Evropě způsobenými klimatickými změnami, mohou ale obdobné technologie pomoci s řešením situace například i v České republice.

Read more
Released: 19. 3. 2024 9:19 Wilo

U příležitosti Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, se pozornost obrací především na problematiku nedostatku vody v rozvojových zemích. Řešením této otázky se zabývá i řada nadnárodních firem, mezi které patří například společnost WILO. Ta se řadí k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Wilo se aktivně podílí na ambiciózních projektech, jako je transformace pouštních ploch na úrodnou půdu v Egyptě. Ten má za cíl zajistit nezávislost země na dovozu obilí. Společnost dosud pro tento projekt dodala více než 300 moderních čerpadel. Příklad, jak lze efektivně využít moderních technologií při budování vodní infrastruktury pak nejlépe dokládá městský stát na Malajském poloostrově – Singapur. S ohledem na probíhající klimatické změny, a jejich potenciální dopad na dostupnost pitné vody v budoucnu, může být právě singapurská vodní infrastruktura inspirací pro mnohé další země, Českou republiku nevyjímaje.

Read more
Released: 5. 3. 2024 11:22 Wilo

Existuje celá řada věcí, které do vodovodního odpadu nepatří, a přesto v odpadních systémech domácností pravidelně končí. Servisní technici a instalatéři pak vyjíždějí k haváriím, které jsme si zapříčinili například splachováním vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek, vlasů či tuků. Málokdo také tuší, že si takovým jednáním nejen poškozujeme odpadní potrubí a kalová čerpadla, ale také si díky zvýšeným nárokům na údržbu celého systému zvyšujeme poplatky, které jako koncoví spotřebitelé zaplatíme. Poškození se totiž týká nejen zařízení domácností, ale i celé městské infrastruktury.

Read more
12...4

Download
Wilo

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.