EN CZ SK

OVAK

http://www.ovak.cz

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vznikla v květnu roku 1992. Na základě koncesní smlouvy se statutárním městem Ostrava provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Ostravy. Ostravské vodárny a kanalizace zásobují přes 300 tisíc obyvatel města Ostravy kvalitní pitnou vodou.

Vodovodní síť v délce přes 1 300 km, včetně vodovodních přípojek, dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro podnikatelské subjekty.  Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 8 mil. m³ vody.

Kanalizační síť v délce přes 1 000 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí odpadní vody rovněž jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. Celkem OVAK provozuje pět čistíren odpadních vod na území statutárního města Ostrava a zajišťuje tak čištění 99,49 % všech odpadních vod.

Ostravské vodárny a kanalizace poskytují vedle svých hlavních aktivit také další služby, a to zejména: čištění komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod, technické vyjadřování, projekční činnost, výstavba nových vodovodních přípojek.

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.