EN CZ SK

NOVÁ SLUŽBA PŘINÁŠÍ PRO BONATRANS GROUP KONKURENČNÍ VÝHODU

Released: 12. 5. 2010 21:58 BONATRANS GROUP

Bohumín, 12. května 2010 – Novou službu ke svým výrobkům začal poskytovat bohumínský výrobce železničních kol a dvojkolí, BONATRANS GROUP a.s. Ke každému prodanému kolu, dvojkolí či nápravě je schopen poskytnout analýzu s odhady nákladů na celý životní cyklus výrobku od samotného pořízení až po jeho likvidaci, včetně garance spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti. Zákazník se tak před nákupem může rozhodnout nejen na základě kupní ceny, ale i na základě odhadu nákladů na provoz a poskytnutých garancí. BONATRANS GROUP a.s. patří mezi přední výrobce v oboru, kteří dokážou analýzu zákazníkům a provozovatelům vlakových souprav nabídnout.

„Cílem společnosti je poskytnout zákazníkům kvalitní výrobek za konkurenční cenu s nízkými náklady na provoz a údržbu. Z tohoto důvodu je pro naši firmu prioritou úzká spolupráce s provozovateli vlakových souprav na neustálém zlepšování našich výrobků," říká manažer LCC ve spol. BONATRANS GROUP a.s., Tomáš Čurda.

Analýzy musí mít schopnost dívat se daleko do budoucnosti. „Obvykle se zpracovávají na období několika dekád dopředu, tedy i 30 let, což je přibližná životnost vlakových souprav. Musíme být schopni co nejlépe odhadnout, jaká bude životnost výrobku, kolik bude stát údržba, jaké budou ceny náhradních dílů, spotřebního materiálu či hodinové sazby pracovníků," dodává Tomáš Čurda.

Počátky analýz RAMS a LCC směřují do 70. - 80. let minulého století, kdy se začaly uplatňovat u americké armády a taktéž v chemickém, jaderném, leteckém a dalším průmyslovém odvětví, kde byl požadavek především na stále vyšší standard bezpečnosti, spolehlivosti a udržovatelnosti.

V železničním průmyslu je tomu obdobně. S rostoucími požadavky především u osobní přepravy roste tlak provozovatelů ke svým dodavatelům na snižování nákladů současně s tlakem na zvyšování kvality výrobků. Tato oblast je také nedílnou součástí Mezinárodního Standardu železničního průmyslu IRIS, vydaném Asociací Evropského železničního průmyslu UNIFE, který se postupně stává uznávaným standardem moderních železnic a jejich dodavatelů.

O BONATRANS GROUP a.s.
Bohumínská společnost BONATRANS GROUP a.s. je největším evropským a jediným českým výrobcem železničního materiálu - dvojkolí a jeho dílů pro odvětví kolejové dopravy. V současné době představuje její podíl na evropském trhu 31 %. Firma využívající čtyřicetileté zkušenosti vyváží 95 % své produkce do zahraničí. Ročně opustí brány závodu přes 200 tisíc výrobků.

Další informace poskytne:
Pavel Sobol
Crest Communications Ostrava
Tel.: 596 620 435-7
Mob.: 603 184 049
e-mail: sobol@crestcom.cz

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.