EN CZ SK

JAK MŮŽE KAPALINOVÉ CHLAZENÍ VYŘEŠIT KLÍČOVÉ PROBLÉMY ROZVOJE DATOVÝCH CENTER?

Released: 16. 6. 2020 11:44 Schneider Electric

A proč je kapalinové chlazení vhodné i v období úsporných opatření ve spotřebě vody? Narůstající požadavky na inovace datových center, snížení spotřeby energie a emisí uhlíku nebo zabránění výpadku a ztrátě dat. Jedna věc je pro ně klíčová, a tou je efektivní chlazení. Právě chlazení pomocí kapaliny v porovnání s klasickým „vzduchem“ přináší řadu nesporných výhod – ať už se jedná o úsporu energie, nižší provozní náklady či tišší provoz nebo vyšší spolehlivost serverů.

Recyklace vody
Ohřátá voda může být dále využita v rámci budovy, např. pro vytápění.
Vodu využívanou pro chlazení datového centra, ať už se jedná o ponorné vany nebo přímé chlazení, lze v některých případech dále v rámci provozu zužitkovat.

Lepší regulace teploty
Kapalinové chlazení umožňuje lepší regulaci teploty, nižší provozní teplota pak zlepšuje výkonnost čipů.
Nové technologické trendy vedou k zapojování více zařízení v těsné blízkosti u sebe, což vede k velkému nárůstu teploty. Chlazení vzduchem je v tomto případě nedostatečné. Naopak chladicí kapalinu lze vést i do míst, kam se větráky z důvodu vysokého zahuštění rozvaděčů nedostanou. Tak lépe odvádí teplotu a zajišťuje plynulé fungování datového centra. Kapalinové chlazení dokáže v závislosti na typu pohltit 70-95 % veškerého procesory vytvářeného tepla, takže neproniká do okolí.

Nižší spotřeba elektrické energie
Využití kapalinového chlazení dokáže snížit spotřebu elektrické energie až o 15 %.
Elektrická energie je klíčovým prvkem celého IT sektoru, bez ní se dlouhodobě neobejde. Je ale zároveň i jejím nejpalčivější místem. Náročným z pohledu energie je jak chod samotných procesorů a dalších IT zařízení, tak právě i chladicí technologie. Růst spotřeby energie je přímo úměrný růstu provozních nákladů. S kapalinovým chlazením odpadá potřeba větráků a ventilátorů. Dochází tak k úspoře u energií až o 15 % a zároveň ke snížení zdravotního rizika spojeného s nadměrným hlukem.

Úspora místa
Chlazení tekutinou šetří místo, a umožňuje tak umístění IT zařízení a rozvaděčů prakticky kdekoliv.
Přidáváním nových zařízení do rozvaděčů dochází k jejich zhušťování, to následně vyžaduje efektivnější ochlazování. Při klasickém chlazení vzduchem je prostor rozdělen na „studené" a „teplé" uličky v závislosti na tom, jaký typ vzduchu jimi prochází. Toto uspořádání musí být dodrženo, aby nedocházelo k přehřívání, takže požadavky na celkový obsazený prostor jsou vyšší. V případě kapalinového chlazení není podobné rozvržení nutné, potřeba je pouze potrubní systém, který chlazení zajistí. IT zařízení a rozvaděče je zároveň možné umístit prakticky kdekoliv, což se v době, kdy má každý ušetřený metr význam, hodí.

Ochrana v drsném prostředí
Kapalinový chladicí systém rozvaděč chrání před znečištěním.
Kam v rámci továrny či jiného, ne úplně čistého provozu umístit IT zařízení, je složitá otázka. IT technologie jsou při sebemenším znečištění náchylné k poškození. Často tak vyvstává otázka, kam umístit IT zařízení ve výrobním závodě nebo jiném, na znečištění náchylném provozu. Ve „špinavém" prostředí se zvyšuje riziko, že se něco pokazí a spolehlivost procesorů se sníží. Možností je umístit veškerá IT zařízení do samostatných uzavřených a dobře odizolovaných budov či místností, ne vždy je ale něco podobného možné. Při použití kapalinového chladicího systému je jím rozvaděč z vnější strany chráněn a minimalizuje se tak riziko průniku cizorodých látek. Výhodou je i absence větráků, které zvyšují riziko šíření prachových a dalších znečišťujících částic do ovzduší.

Výhody kapalinového chlazení:
• Eliminuje zdravotní rizika spojená s nadměrným hlukem.
• Snižuje riziko přehřátí datového centra.
• Pohlcuje 70-95 % veškerého procesory vytvářeného tepla.
• Odpadní teplo může být použito pro vytápění budovy.
• Chrání zařízení před vnějším znečištěním.
• Snižuje spotřebu elektrické energie až o 15 %.
• Reguluje spotřebu vody v rámci chladicího zařízení.
• Šetří místo.

Více informací naleznete zde: https://www.se.com/ww/en/work/solutions/for-business/data-centers-and-networks/liquid-cooling/

O společnosti Schneider Electric

Schneider Electric je hlavní hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu a průmysl. Společnost je zastoupena ve více než stovce zemí a je nezpochybnitelným lídrem ve správě napájení, zejména u zařízení s vysokým napětím, dále v oblasti zabezpečení napájení a automatizačních systémech. Poskytujeme integrovaná efektivní řešení, která kombinují energii, automatizaci a software. V rámci našeho globálního ekosystému spolupracujeme s největší komunitou partnerů, integrátorů a vývojářů. Díky naší otevřené platformě tak můžeme zajišťovat provozní efektivitu i kontrolu procesů v reálném čase. Věříme, že skvělí lidé a partneři dělají ze Schneider Electric stejně tak skvělou společnost a že náš závazek vůči inovacím, rozmanitosti a udržitelnosti zaručuje, že heslo „Life is on" platí všude, pro každého a v každém okamžiku. Více na www.se.com

Kontakt pro media:
Crest Communications
Michaela Šimková
Tel.: 602 212 093
Michaela.simkova@crestcom.cz

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.