EN CZ SK

MILLENIUM TECHNOLOGIES SPOUŠTÍ NOVÝ REAKTOR PRO PLAZMOVÉ ZPLYŇOVÁNÍ

Released: 8. 7. 2021 11:17 Millenium Technologies

Společnost Millenium Technologies, člen skupiny JRD, pokračuje v rozvoji svého vědecko-technického parku v Dubé a v červnu zde instalovala nový reaktor na plazmové zplyňování. Jedná se o prototyp o kapacitě 150 kg zpracovaného odpadu za hodinu. Současně se připravuje instalace dalšího reaktoru o zhruba trojnásobné kapacitě, na němž bude testována efektivita metody plazmového zplyňování pro větší objemy. Tato metoda je moderní a potřebnou alternativou ke klasickým metodám nakládání s odpadem, neboť jeho objem každoročně narůstá, legislativa se zpřísňuje a jeho původci, například obce nebo průmyslové podniky, hledají účinná řešení, jak s ním nakládat.

Náš vědecko-technologický park v Dubé slouží zejména k testování technologie plazmového zplyňování, která je vysoce účinná, a přitom šetrná k životnímu prostředí. Pomocí plazmového zplyňování a vitrifikace jsme schopni zpracovat širokou škálu odpadu včetně nebezpečného a proměnit ho ve využitelné suroviny, jako jsou syntézní plyn a struska. S každým novým zařízením, které instalujeme, si ověřujeme zejména efektivitu metody pro různé druhy a objemy odpadu," uvádí Marek Lang, výkonný ředitel a člen představenstva Millenium Technologies.

Reaktory na plazmové zplyňování jsou ve srovnání se spalovacími technologiemi prostorově úsporné a šetrné k životnímu prostředí. Účinně likvidují nebezpečné odpady, například průmyslové nebo nemocniční, a mohou být i vhodným doplňkem spaloven odpadu, protože si poradí s popílky produkovanými spalováním. Jednou z vhodných vstupních surovin jsou čistírenské kaly, přičemž reaktor o kapacitě 500 kg/hod dokáže zpracovat veškeré kaly přibližně 30tisícového města.

Technologie plazmového zplyňování je vhodná pro materiálovou recyklaci široké škály organického i anorganického odpadu. V plazmovém reaktoru dochází za využití nízkoteplotní termické plazmy (o teplotě cca 3 000 - 5 000 °C) k přeměně odpadu v syntézní plyn a sklovitou strusku. Syntézní plyn vzniká z organické části odpadu, zchlazuje se a následně čistí s ohledem na koncové využití: lze buď využít jeho chemickou energii a spálit jej v kotlích či kogeneračních jednotkách, nebo z něj vyrábět další produkty, například vodík. Anorganické části odpadu jsou proměněny ve sklovitou strusku, která je z reaktoru vypuštěna v tekutém stavu a následně zchlazena ve vodní lázni. Je dále využitelná jako stavební materiál.


O společnosti Millenium Technologies
Společnost Millenium Technologies a. s. se zaměřuje na plazmové zplyňování a vitrifikaci odpadu. Jedná se o efektivní, environmentálně šetrné a zcela bezpečné zpracování odpadu, jehož produktem je syntézní plyn a sklovitá struska. Oba produkty jsou druhotně použitelné jako energetický zdroj, respektive stavební materiál. Metoda plazmového zplyňování a vitrifikace je vhodná k likvidaci organického i anorganického odpadu a rovněž odpadu nebezpečného. Společnost Millenium Technologies provozuje vědecko-technický park v Dubé, kde probíhá výzkum a testování technologie, a to ve spolupráci s odborníky z vědeckých pracovišť a vysokých škol. Společnost vedle výzkumu a testování připravuje ekologické projekty na míru podle požadavků jednotlivých klientů, např. samospráv měst a obcí, ČOV či zdravotnických zařízení.

O skupině JRD Group
JRD Group zastřešuje skupinu firem pod značkou JRD (JRD Development, JRD Property, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 37 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).

Pro více informací kontaktuje:

Marcela Štefcová

Crest Communications, a.s.
marcela.stefcova@crestcom.cz
+420 731 613 669

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.