EN CZ SK

EFG: ČESKÝ LÍDR NA TRHU S BIOMETANEM SLAVÍ 5 LET

Released: 16. 8. 2021 12:44 ENERGY FINANCIAL GROUP

Skupina Energy financial group (EFG), lídr v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelného odpadu a výroby biometanu v ČR, oslavila v červenci pět let od svého vzniku. Vedle provozu stávajících odpadářských bioplynových stanic EFG Rapotín BPS, EFG Vyškov BPS či elektrárny na biomasu MOSTEK energo nyní vedení skupiny plánuje akvizici a rozvoj několika dalších provozů, a to i za hranicemi České republiky.

Skupina EFG se od svého vzniku v roce 2016 zaměřuje na investice do výstavby, provozu a inovací ekologicky šetrných energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje. Navazuje tak na předcházející aktivity zakládajících členů, kteří se zabývají výrobou „zelené" energie již od roku 2007. Důležitým milníkem v historii skupiny byl rok 2012, kdy došlo k založení společnosti pro výstavbu bioplynové stanice IS Environment SE, která od roku 2016 provozuje EFG Rapotín BPS. Jde o jedno z prvních zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu v ČR, které má roční kapacitu až 30 000 tun vstupní suroviny. Na tento úspěšný projekt EFG zareagovala rozšířením portfolia o elektrárnu na biomasu MOSTEK energo v roce 2019 a akvizicí druhé odpadářské bioplynové stanice EFG Vyškov BPS roku 2020. Díky přibývajícím aktivitám skupiny se tak její hodnota zvýšila z počátečních 260 mil. Kč na více než miliardu korun. S tím souvisí i rozšíření řad zaměstnanců, kterých je v současné době přes šedesát.
V oblasti energetického využití odpadu se Energy financial group soustředí také na upgrading bioplynu na biometan. V této oblasti si již několik let drží pozici absolutního lídra na českém trhu. Mimo využívání druhotných surovin a obnovitelných zdrojů plánuje Energy financial group v souladu s rozvojem OZE dále diverzifikovat své portfolio při zachování důrazu na svou vizi, a to i v oblastech vodíkových technologií, ukládání energie či mobility.
Všechny projekty společnosti EFG jsou v souladu s cíli „zelené ekonomiky". Věříme, že je důležité předat budoucím generacím planetu v lepším stavu, než je ten současný," uvedl při oslavách výročí zakladatel skupiny EFG a předseda představenstva Ivo Skřenek. „V ČR aktuálně existuje téměř 600 bioplynek a já si umím představit, že bychom dokázali zefektivnit až pětinu z nich. Jsem přesvědčený, že máme vůli, dostatečnou sílu a technologie na to, abychom mohli obojího docílit," uzavřel Ivo Skřenek. Skupina se zajímá jak o optimalizaci provozu bioplynových odpadářských stanic, tak přestavbu zemědělských bioplynových stanic na odpadářské.
Nejaktuálnějšími novinkami společnosti jsou zejména projekt EFG Green energy (www.efg-energy.cz) zprostředkovávající přímý prodej vlastní elektřiny a plynu z obnovitelných zdrojů koncovým zákazníkům nebo služba „Třídím gastro" umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné zpracování v ekologických zařízeních skupiny (www.tridimgastro.cz). Jedná se o první projekt svého druhu v České republice. Odstartoval v Šumperku, přičemž od této pilotní spolupráce zahájené v květnu 2021 se k projektu připojily již čtyři obce a přibývají další.
V neposlední řadě emitovala společnost veřejně dostupné dluhopisy v celkovém objemu 350 mil. Kč. Jejich výnos je určen k akvizici nových projektů a na podporu činností, které napomáhají zlepšení životního prostředí České republiky. Výhodou pro investory je vysoká odolnost vůči ekonomickým cyklům, které zajišťují stabilní výnosy. Další dluhopisové emise naváží v budoucnu.
Jako jedni z prvních v České republice jsme začali připravovat vlastní podnikovou strategii pro aplikaci principů ESG odpovědného investování souvisejícího s taxonomií EU a povinným nefinančním reportingem. S ohledem na naše jednání v souladu s unijními cíli řadíme zavedení nové direktivy mezi nejvyšší priority," dodal Tomáš Voltr, výkonný ředitel a místopředseda představenstva společnosti Energy financial group.

Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz

Informace pro editory
Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené" energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro" umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Download

Images
tiskovka 4.jpg
Skupina uspořádala na oslavu výročí společenské odpoledne.
tiskovka 5.jpg
Zprava: Zakladatel společnosti Ivo Skřenek a spoluzakladatel EFG a současný výkonný ředitel Tomáš Voltr.
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.