EN CZ SK

V HROBU MAJÍ VLASTNÍ TĚLOCVIČNU. GENERÁLNÍM DODAVATELEM BYLA HSF SYSTEM

Released: 14. 9. 2021 12:15 HSF System a.s.

Dvoutisícové město Hrob (okres Teplice, Ústecký kraji) má novou školní tělocvičnu. Žáci místní základní školy ji začali využívat od začátku letošního školního roku. Generálním dodavatelem projektu „Dostavba školní tělocvičny města Hrob“ byla společnost HSF System SK, která je dceřinou společnosti HSF System.

Novostavba víceúčelové sportovní haly, řešená jako přístavba budovy základní školy na Komenského ulici, se skládá z vlastní tělocvičny a nižšího zázemí. Umístění i velikost stavby se plně podřizuje stávajícímu objektu školy. Budova využívá výškově členitého pozemku a stávajícího pohybu osob. Nová tělocvična vyrostla na ploše 501 m2, celková zastavěná plocha je pak 967,5 m2.

„Součástí generální dodávky byla také výstavba kanalizační a vodovodní přípojky. V rámci venkovního uspořádání jsme upravili plochy před vstupem do objektu včetně vybavení lavičkami a zatravnění stavbou dotčených ploch s náhradní výsadbou stromů," uvádí Roman Hlinšťák, vedoucí realizačního střediska společnosti HSF System.

Vlastní tělocvična je konstrukčně železobetonový montovaný skelet. Nosnou konstrukci sendvičového střešního pláště tvoří trapézový plech s akustickými prvky. Skelet je opláštěn ocelovými kazetovými profily vyplněnými minerální vlnou. Fasádní výplně budovy jsou z hliníkových profilů. Pásová okna jsou doplněná o stínící lamelové prvky.

Zázemí tělocvičny má nepravidelný půdorys. Je řešeno jako monolitický stěnový systém s cihelnými vyzdívkami a monolitickou stropní deskou. „Prostory šaten a umýváren mají vnitřní větrací jednotky s rekuperačním výměníkem pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Střecha nad sociálním zázemím a vstupními prostory je využita jako střešní terasa, která je částečně osázená zelení," doplňuje Tomáš Hess, obchodní ředitel HSF System.

Nová tělocvična slouží zejména žákům základní školy v Hrobu, v odpoledních hodinách je otevřena i široké veřejnosti.

Kontakt pro média:
Lukáš Klapil
Crest Communications Ostrava
Mob.: 603 824 194
E-mail: klapil@crestmorava.cz

Download

Images
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_1.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_1.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_2.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_2.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_3.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_3.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_4.JPG
Foto_HSF System_Tělocvična Hrob_4.JPG
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.