EN CZ SK

TPA HORWATH: JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ JE PO 16 LETECH ZPĚT, ALE …

Released: 14. 10. 2015 12:21 TPA

Novela zákona o účetnictví, která v nedávné době vstoupila v platnost, opětovně umožňuje vést jednoduché účetnictví. Ale jen některým, přesně specifikovaným účetním jednotkám, které musí splnit daná kritéria.

TPA Horwath vysvětluje, že vedení jednoduchého účetnictví se týká pouze velmi malých účetních jednotek (právnických osob), které nejsou primárně založeny za účelem podnikání a které vykonávají převážně obecně prospěšnou činnost. Jejich celkové příjmy přitom nesmí přesáhnout za poslední uzavřené účetní období 3 mil. Kč. Patří sem především občanská sdružení a spolky, církve a náboženské společnosti či honební společenstva. Tyto společnosti jsou velmi malé a vedení podvojného účetnictví by pro ně bylo velmi finančně i administrativně náročné.

„Ačkoliv systém jednoduchého účetnictví byl ze zákona o účetnictví vyřazen již s účinností od 1. 1. 2004, mohly na základě přechodných ustanovení výše uvedené specifické účetní jednotky vést i nadále jednoduché účetnictví, i když podle již zrušených pravidel. Nedávná novela zákona o účetnictví tímto krokem tedy odstraňuje tento neuspokojivý stav, který trval celých 16 let (2004 – 2015), a kdy tyto účetní subjekty používaly předpisy, jejichž účinnost skončila již 31. 12. 2003,“ vysvětluje Jana Skálová, partnerka TPA Horwath.

Novela ovšem přináší celou řadu dalších úprav, například novou kategorizaci účetních jednotek na mikro, malou, střední a velkou jednotku. Dojde ke zjednodušení povinností při vykazování a zveřejňování informací z účetnictví.

„Naopak překvapivé je zpřísnění u povinnosti sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Došlo zde ke snížení původních limitů a pro řadu českých podnikatelských skupin to bude znamenat novou povinnost – sestavení konsolidované  účetní závěrky a její povinný audit,“ upozorňuje Jana Skálová.

Informace pro editory:

Skupina TPA Horwath poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Je členem celosvětové poradenské sítě Crowe Horwath International, která patří do první desítky auditorských, daňových a poradenských společností na světě.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Marcela Štefcová
Tel: +420 222 927 125
Fax: +420 234 648 666
Gsm: + 420 731 613 669
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.