EN CZ SK

MAXIMÁLNÍ TRANSPARENTNOST PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU PROVOZU EX VOZÍKŮ

Released: 16. 12. 2021 12:18 LINDE MATERIAL HANDLING

Aplikace EX Monitoring od Linde Material Handling informuje řidiče manipulačních vozíků s EX ochranou proti výbuchu o stavu komponent důležitých pro bezpečnost a podporuje servisní techniky při diagnostice a opravách. Mezi výhody pro operátory patří vyšší komfort, zvýšená transparentnost, úspora času a pro provozovatele ještě vyšší provozuschopnost vozíků s EX ochranou.

Směrnice ATEX pro provoz EX manipulačních vozíků v nebezpečných zónách vyžaduje důsledné sledování definovaných parametrů, aby se zamezilo vzniku zdrojů vznícení, které by mohly vést k požáru nebo výbuchu. Společnost Linde Material Handling vyvinula svou aplikaci EX Monitoring, která umožňuje nepřetržité sledování těchto hodnot. Zajišťuje maximální dostupnost EX vozíku díky zobrazení hodnot a chyb souvisejících s bezpečností a poskytováním konkrétních bezpečnostních opatření. Aplikace podporuje nejen řidiče vysokozdvižných vozíků, ale i jejich provozovatele při zajištění co nejbezpečnějšího a bezporuchového provozu. Zároveň aplikace zjednodušuje údržbu, diagnostiku a opravy. „Provoz EX vozíků s ochranou proti výbuchu v citlivých oblastech je díky tomu ještě produktivnější," shrnuje Elke Karnarski, produktový manažer odpovědný za EX vozíky Linde a řešení ochrany proti výbuchu.

Mnoho provozů chemického, farmaceutického, kosmetického, ale i potravinářského a nápojového průmyslu, stejně jako v procesy logistiky, je ohroženo potencionálním požárem a následným výbuchem, protože se v těchto oblastech nebezpečné materiály nejen vyrábějí, ale i dále zpracovávají, přepravují a skladují. Všude je nezbytné eliminovat veškeré potencionální zdroje vznícení, které by mohly způsobit výbuch s ničivými následky. Manipulační vozíky mohou být provozované v zónách 1/21 a 2/22 dle směrnice ATEX - patří sem například výrobní oblasti, kde se nebezpečné materiály volně míchají nebo přemisťují do jiných obalů, a také prostory, kde jsou sice nebezpečné materiály skladovány a přepravovány v uzavřených kontejnerech, ale mohou být uvolněny v případě náhodné nehody nebo kolize. Když se plyny nebo prach smísí v určitém poměru s kyslíkem v okolním vzduchu, může to vytvořit výbušnou atmosféru, kde k problému stačí nechtěná iniciace. Zdrojům vznícení na EX vozících lze zabránit pomocí vhodného nevýbušného konstrukčního řešení a také důsledným sledováním bezpečnostních parametrů - což dnes zahrnuje na EX vozíku s ochranou proti výbuchu až 50 hodnot, především teplotně relevantní parametry, hodnoty odporu, napětí a úroveň opotřebení ochranných prvků. Dále sem patří například teplota elektronických řídicích jednotek a výkonových modulů, brzdových čelistí, magnetických brzd a elektromotorů. Až dosud bylo běžnou praxí informovat řidiče o závadách kritických z hlediska bezpečnosti pomocí blikajícího kódu na displeji vozíku. V každodenním provozu však identifikace závad neprobíhá vždy dostatečně pečlivě a důsledně. Někdy tak může EX vozík zůstat mimo provoz i déle, než je opravdu nutné. Závada často není dostatečně zaevidována
a následná návštěva servisního technika je pak neefektivní, protože se nemohl na servisní zásah řádně připravit a vybavit.

Aplikace EX Monitoring pro efektivní preventivní údržbu a servis ve správný okamžik

Aplikace EX Monitoring nyní nabízí chytré řešení. Poskytuje řidičům a správcům vozíkového parku s EX vozíky, provozovanými v zónách 1/21 nebo 2/22 dle ATEX, komplexní informace o stavu jejich EX ochrany. Aplikace na místě zkontroluje na vozíku jednotlivé systémy ochrany proti výbuchu a také ukáže, co je třeba udělat v případě nějakého problému. Vysvětluje význam jednotlivých chybových kódů a identifikuje konkrétní závadu. Integrovaný dvoustupňový barevný semafor navádí k dalším potřebným krokům zcela jednoduše a jednoznačně: Žlutá kontrolka znamená, že je třeba vozík nechat vychladnout a provést příslušnou údržbu. Pokud svítí červeně, je nutné okamžitě vozík odstavit z provozu a zavolat autorizovaného servisního technika. Další pomoc poskytuje funkce podrobné diagnostiky, která zobrazuje všechny hodnoty sledovaných bezpečnostních komponent a parametrů. Aplikace také zobrazuje historii zobrazených chyb a poskytuje konkrétní doporučení pro servis. Zaznamenávají se také všechny podrobnosti, týkající se opotřebení komponent kritických pro bezpečnost, a zbývající provozní hodiny do předepsané údržby. Aplikace EX Monitoring od Linde MH je tak
jedinečným prodejním argumentem. K dispozici je již pro 5 řad EX vozíků Linde
s ochranou proti výbuchu a bude součástí i všech budoucích EX modelů Linde.

Linde Material Handling GmbH
Linde Material Handling GmbH je členem KION GROUP a patří mezi celosvětové výrobce vysokozdvižných a skladových vozíků a dodavatele řešení a služeb pro intralogistiku. Díky prodejní a servisní síti, která zahrnuje více než 100 zemí, je společnost zastoupena ve všech hlavních regionech po celém světě.

Pro více informací kontaktujte:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Ing. Martin Petřík
Vedoucí oddělení marketingu
tel.: +420 271 078 233 e-mail: martin.petrik@linde-mh.cz
www.linde-mh.cz
Crest Communications a.s.
Ing. Radka L. Kerschbaumová
Account Manager
tel.: +420 733 185 662
e-mail: radka.kerschbaumova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Download

Images
Linde EX Monitoring tisk.jpg
Linde EX Monitoring tisk.jpg
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.