EN CZ SK

SPOLOČNOSŤ P3 V TREŤOM KVARTÁLI 2015: FINIŠUJEME S VÝSTAVBOU NAJVÄČŠEJ BUDOVY V PARKU P3 BRATISLAVA

Released: 29. 10. 2015 11:10 P3 SK

Spoločnosti P3, vlastníkovi, developerovi a správcovi priemyselných nehnuteľností s celoeurópskou pôsobnosťou, sa v roku 2015 darilo nielen v uzatváraní nových nájomných zmlúv a renegociácií, ale najmä vo výstavbe na mieru – v poslednej fáze výstavby je najväčšia budova P3 na Slovensku, ktorá bude po svojom dokončení disponovať 53 000 m² priemyselných plôch. Dokončená a odovzdaná bola aj budova na mieru pre DHL Parcel Slovensko v parku P3 Žilina.

„Projektmi na mieru do prenájmu – tzv. Build-To-Suit (BTS) – reagujeme na silnejúce požiadavky trhu na priestory postavené podľa konkrétnych požiadaviek budúceho nájomcu,“ hovorí Peter Jánoši, riaditeľ P3 pre Slovensko, a dodáva, „výstavba poslednej fázy najväčšej budovy P3 na Slovensku bola v parku P3 Bratislava zahájená v auguste a jej dokončenie je naplánované na november tohto roka. Posledná časť priemyselných priestorov je už čiastočne prenajatá a 5 000 m² je stavaných ako špekulatívny development.“

Úspechy slávi aj park P3 Žilina, kde spoločnosť v tomto roku dokončila distribučné priestory na mieru DHL Parcel Slovensko, už tretí BTS projekt pre skupinu DHL, s rozlohou 2 800 m2. Park P3 Žilina je tým pádom stopercentne obsadený, avšak ponúka svojim súčasným i potenciálnym klientom možnosť výstavby na mieru budov s veľkosťou viac ako 13 000 m2.

Spoločnosti P3 sa na Slovensku v prvých troch štvrťrokoch 2015 darilo aj na poli nových prenájmov a renegociácií. Doteraz bolo novo prenajatých takmer 16 000 m2 a predĺžené boli zmluvy na viac ako 20 000 m2.

Spoločnosť P3 tento rok významne posilňovala aj v ďalších európskych destináciách. Realizovala akvizíciu parkov v Rumunsku a Poľsku, dokončila výstavbu troch budov na mieru a zahájila výstavbu ďalších piatich BTS projektov. „V P3 máme za sebou veľmi náročný rok, počas ktorého sme postupne dokončovali prevzatia celkovo 14 parkov v štyroch krajinách. Tento rok sme tiež pokorili hranicu 3 miliónov m2 prenajímateľných plôch,“ hovorí Peter Bečár, výkonný riaditeľ P3 pre strednú a východnú Európu, a dodáva: „To všetko sme bravúrne zvládli vďaka našim vlastným tímom skúsených odborníkov, ktorí pôsobia vo všetkých kľúčových európskych lokalitách. Spoločne tak pokračujeme v našej dlhodobej stratégii posilňovať postavenie P3 v celej Európe.“

KONIEC

Poznámka pre editorov

P3 je vlastník, developer a správca európskych logistických nehnuteľností. Do portfólia P3 s rozsahom 3 mil. m2 v rámci 9 krajín aktuálne spadá 144 logistických nehnuteľností a spoločnosť ďalej disponuje pozemkami s rozlohou viac ako 1,3 mil. m2, ktoré sú určené pre ďalší rozvoj a výstavbu.

Na Slovensku spoločnosť P3 momentálne vlastní a spravuje 7 priemyselných nehnuteľností v 2 parkoch s prenajímateľnou plochou 150 076 m² a pozemky pre výstavbu ďalších takmer 75 000 m². Parky P3 Bratislava aj P3 Žilina majú v rámci krajiny strategickú polohu s vynikajúcim napojením na dôležité dopravné komunikácie a stále disponujú voľnou kapacitou pre ďalší development.

Spoločnosť P3 sa zameriava na poskytovanie prvotriednych služieb svojim klientom v perfektne situovaných, vysoko kvalitných budovách. Všetky nehnuteľnosti, ktoré P3 stavia, sú šetrné k životnému prostrediu a zodpovedajú najvyšším medzinárodným štandardom.

PointPark Properties zaviedol korporátne označenie „P3“ a používa obchodnú značku „P3 Logistic Parks“, ktorá lepšie vystihuje podnikanie spoločnosti. Viac informácii o P3 nájdete na webových stránkach www.p3parks.com.

Vlastníkmi spoločnosti P3 sú TPG Real Estate a Ivanhoé Cambridge.

Pre ďalšie informácie sa prosím obráťte na:

Anna Palfiová, Crest Communications, PR manager

Tel. +421 903 644 575

E-mail: anka.palfiova@gmail.com

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.