EN CZ SK

OSTROJ BUDE „ČERPAT“ ZELENOU ENERGII ZE SLUNCE

Released: 2. 5. 2022 12:00 OSTROJ

Strojírenská firma OSTROJ bude využívat zelenou energii z vlastní fotovoltaické elektrárny o výkonu 480,5 kWp. Uvedení elektrárny, která vyroste na střeše jedné z jejích výrobních hal, do provozu je naplánováno na začátek roku 2023. Celková hodnota investice dosahuje 10 mil. Kč.

Fotovoltaická elektrárna je navržena na špičkový výkon 480,5 kWp a za rok by mohla vyrobit až 486 MWh „zelené“ elektřiny, což pro srovnání postačuje k pokrytí spotřeby 200 rodinných domů za rok. Využití elektrické energie ze slunce ušetří až 492 tun emisí CO2 ročně oproti odběru elektřiny z „klasických“ zdrojů a při svém maximálním výkonu pokryje více než desetinu denní spotřeby firmy během pracovních dnů

„Výstavba první fotovoltaické elektrárny v areálu naší společnosti je jedním z projektů zaměřených na snižování dramaticky rostoucích nákladů na energie, zajištění částečné energetické soběstačnosti a v neposlední řadě přispěje ke snížení vlivu naší provozní činnosti na životní prostředí., V následujících letech plánujeme instalovat solární panely   na střechy dalších objektů v areálu naší společnosti.  Správní rada společnosti schválila záměr na výstavbu další fotovoltaické elektrárny o výkonu 1000 kWp, kterou plánujeme zrealizovat nejpozději do konce roku 2023,“ popisuje Aleš Martínek, generální ředitel společnosti OSTROJ.

Střešní fotovoltaický systém bude složen z 1092 solárních panelů o celkové rozloze 2373 m2.  Jeden panel bude mít výkon 440 Wp. Plánovaná účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii u navržených fotovoltaických panelů, které budou umístěny na střeše výrobní haly divize Hydraulika, dosahuje až 20,2 % (běžně používané fotovoltaické panely mají účinnost v rozmezí 12–17 %).

Do své první fotovoltaické elektrárny bude česká strojírenská společnost OSTROJ investovat celkem 10,0 mil. Kč, cca 7,0 mil. Kč z vlastních prostředků, zbylou část nákladů pokryje z fondů Evropské unie, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů. První energii ze slunce má v plánu opavská firma využívat nejpozději od ledna 2023.

Příprava a realizace investičních projektů na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách výrobních a skladových hal jsou výsledkem spolupráce společnosti OSTROJ s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

O společnosti OSTROJ:

OSTROJ a.s. patří k nejstabilnějším firmám v České republice, na strojírenském trhu působí od roku 1948. Je ryze českou akciovou společností, její sídlo a výrobní závod se nachází v Opavě. Společnost zaměstnává zhruba 800 pracovníků především z regionu Opavska a dosahuje tržeb mezi 1,0 - 1,9 miliardy Kč za rok (2016–2021). Do výrobkového portfolia šesti divizí patří široká paleta výrobků a komponent od důlních strojů pro hlubinnou těžbu uhlí a rud, přes hydraulické válce, hřídele, tiskařské válce, opracované lakované svařence, komplexní nástrojářská řešení
a přesné obráběné dílce až po ocelové zápustkové výkovky. Součástí výrobních aktivit je i galvanické zinkování a chromování.

Download

Images
Ilustrační foto_OSTROJ_Divize Hydraulika_1.jpg
Ilustrační foto_OSTROJ_Divize Hydraulika_1.jpg
Ilustrační foto_OSTROJ_Divize Hydraulika_2.jpg
Ilustrační foto_OSTROJ_Divize Hydraulika_2.jpg
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.