EN CZ SK

NOVÝ SLOUP RETRAKŮ LINDE PŘINÁŠÍ VYŠŠÍ BEZPEČNOST, NOSNOST A DOSAH AŽ 15 METRŮ

Released: 22. 8. 2022 12:57 LINDE MATERIAL HANDLING

Aschaffenburg/Praha, 22. srpna 2022 – Společnost Linde Material Handling, poskytovatel logistických řešení, nyní dodává své retraky R14 HD až R25 o nosnosti 1,4 až 2,5 tuny s novými robustními sloupy. Nové sloupy přináší řidičům lepší výhled na náklad a okolí a také vyšší zbytkové nosnosti, což jim umožňuje rychle a bezpečně zakládat palety ve výšce zdvihu až 15 metrů. Takto upravené retraky mají také vyšší zdvihy.

Aby bylo možné uskladnit stále se rozšiřující sortiment výrobků a tím i více zboží, rostou sklady a regálové systémy do stále větších výšek. Palety musí být rychle a bezpečně ukládány a následně vyskladňovány i z nejvyšších úrovní polic. To klade zvyšující se nároky na zakládací vozíky typu retrak, které jsou právě ve skladech hojně využívány. Vozíky typu retrak potřebují pomocí sloupů s vysokým zdvihem dosahovat stále větších výšek, současně však musí bez problémů zvládat projet se spuštěným sloupem vraty a průchody v regálových systémech. Zároveň však vozík nesmí být příliš dlouhý, neboť v skladech se počítá doslova každý centimetr! Aby se optimálně využila plocha skladu, musí být vozík také co nejlépe ovladatelný a poradit si s úzkými uličkami regálů. V neposlední řadě je nutné zajistit dostatečnou viditelnost pro řidiče a realizovat opatření proti vibracím sloupu, ke kterým dochází s rostoucí výškou zdvihu. To vše zohlednili vývojáři v Linde Material Handling, když navrhovali nové robustní sloupy pro retraky R14 HD až R25.

Sloupy s optimalizovaným průhledem přináší větší bezpečnost a lepší provozní vlastnosti. Nejlepší možný výhled na náklad a okolí je základním předpokladem pro bezpečné používání skladových vozíků retrak. S novou řadou sofistikovaných sloupů je toho dosaženo dvěma způsoby. Za prvé jsou sloupy konstrukčně širší, takže mají větší tuhost, než tomu bylo u předchozích modelů. A z toho vyplývá i druhé vylepšení, spočívající v tom, že se vývojáři mohli při navrhování obejít bez dříve potřebných příčných vzpěr. Výsledkem jsou výrazně větší průhledová pole mezi sekcemi sloupu, což výrazně zlepšuje výhled na vidlice. V závislosti na typu a provedení nového sloupu se zorné pole řidiče rozšířilo až o 27 % !

Optimalizovaná konstrukce vrchního příčného nosníku také rozšiřuje výhled nahoru a umožňuje obsluze retraku lépe vidět na vidlice při ukládání a vyzvedávání nákladu ve vysokých úrovních zdvihu. Zlepšil se ale nejen výhled nahoru. Nové sloupy umožňují optimalizovaný výhled na okolní pracovní prostředí, neboť jsou na vozíku namontovány ve výhodnější poloze. Řidič se tak může dívat přes sloup na náklad, aniž by se vykláněl do strany.

S maximální výškou zdvihu až 15 metrů dosáhnou nové sloupy o celé 2 metry výše než sloupy dodávané dříve. Mají také vyšší zbytkovou nosnost, takže vozíky při plně vysunutém sloupu zvládnou manipulovat výrazně větší hmotnost nákladu. Retraky s novými sloupy nyní projíždějí bezpečněji skladovými průchody. To díky optimalizovanému poměru mezi výškou zdvihu a celkovou konstrukční výškou. Nový sloup se zdvihem 15 m je po zasunutí ještě nižší než odpovídající 13 m verze předchozí řady.

Robustnější a nenáročné na servis
Ještě větší stabilitu nových sloupů zajišťují robustnější profily s odstupňovanými výztuhami, které dodatečně vyztužují celý sloup a minimalizují průhyby jednotlivých sekcí. To má za výsledek nižší vibrace sloupu při manipulaci ve větších výškách zdvihu, a tak šetří řidiči čas čekání na stabilizaci nákladu. Robustnější profily také zabraňují kolizím mezi sloupem a regálem, což bývá často zdrojem poškození nákladu nebo infrastruktury. Ještě větší stability sloupů ve velkých výškách lze dosáhnout pomocí osvědčeného asistenčního systému pro řidiče Dynamic Mast Control (DMC). Jedná se o senzorem řízený elektrický přímočarý aktuátor horizontálního výsuvu sloupu, který kompenzuje vibrace a průhyby sloupu cílenými a vysoce přesnými protipohyby.

Pro zjednodušení výměny sloupu, vlastní nosič horizontálního výsuvu nyní během demontáže zůstává uvnitř podvozku vozíku. Nové retraky tak mohou být rychle přemístěny na jiné místo použití a tam rychle opět uvedeny do provozu. To snižuje časové nároky a náklady na přemístění těchto retraků až o 50 %, což je zvláště důležité pro pronájemní stroje.

A důležitá zpráva na závěr: Délka vozíků zůstala nezměněna, takže nové retraky mohou skvěle manévrovat v úzkých skladových uličkách, tak jako obvykle.

Fotografie: Linde Material Handling GmbH, Nová řada robustních sloupů pro retraky Linde R14 HD až R25 nabízí řidičům lepší výhled na náklad a okolí a také vyšší zbytkové nosnosti. Navíc dosahuje výšky zdvihu až 15 metrů.

Linde Material Handling GmbH
Společnost Linde Material Handling GmbH, která je součástí KION Group, je celosvětovým výrobcem vysokozdvižných a dalších skladových vozíků a řešení pro intralogistiku. Společnost má svou prodejní a servisní síť ve více než 100 zemích ve všech hlavních oblastech.

Pro více informací kontaktujte:
Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
Jakub Horn
Brand Manager
tel.: +420 703 848 897
e-mail: jakub.horn@linde-mh.cz  
www.linde-mh.cz

Crest Communications a.s.
Ing. Radka L. Kerschbaumová  
Account Manager  
tel.: +420 733 185 662  
e-mail: radka.kerschbaumova@crestcom.cz  
www.crestcom.cz

Download

Images
Linde_R20_16-9_operator_view-roof.jpg
Linde_R20_16-9_operator_view-roof.jpg
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.