EN CZ SK

KOŠICKÝ DACHSER PREPÁJA VÝCHODNÚ EURÓPU OD BALKÁNU AŽ PO POBALTIE

Released: 2. 12. 2022 11:12 DACHSER SLOVAKIA

DACHSER Slovakia aj tento rok rozšíril svoju sieť zberných služieb. S pomocou troch nových denných liniek skompletizoval tranzitný koridor spájajúci regióny severovýchodnej a juhovýchodnej Európy. Kľúčovú úlohu pritom zohráva pobočka DACHSER v Košiciach.

Od marca tohto roka premávajú z Košickej pobočky DACHSER dve nové denné linky zbernej služby. Jedna smeruje na sever do Poľska a druhá na juh do Rumunska. Sieť zbernej služby spoločnosti DACHSER tým získala významnú posilu, ktorá v spolupráci s pobočkami v týchto krajinách umožňuje prepojenie naprieč celou východnou Európou od Estónska až po Chorvátsko.

Košice - Rzešov

Nová denná linka na trase z Košíc do poľského Rzešova a späť premáva od 1. marca 2022. Vďaka nej trvá doručovanie z východného Slovenska do celého Poľska len 24 až 48 hodín, vzdialenejšie lokality, ako napr. pobočka v Štetíne, sú obslúžené do 72 hodín. Nové dopravné spojenie pomáha šetriť čas a náklady, vďaka čomu je preprava po všetkých stránkach efektívnejšia.

„Linka smerujúca do Poľska je aktuálne vyťažená na cca 80 %, čo znamená, že funguje efektívne a zároveň ponúka priestor pre nových záujemcov o prepravy," uvádza Stanislav Balog, Branch Manager Košice, DACHSER Slovakia a dodáva: „Jej benefitom je, že lepšie sprístupňuje aj vzdialené lokality v Pobaltí. V spolupráci s kolegami z poľských pobočiek DACHSER organizujeme prepravy do a z krajín ako je Estónsko, Litva či Lotyšsko. Vďaka zavedeniu tejto linky sme už získali nový biznis a aktuálne riešime ďalšie nádejné projekty."

Košice - Arad

Ďalšia nová linka zbernej služby DACHSER, ktorá funguje od 21. marca 2022, smeruje z Košíc do novej pobočky v rumunskom Arade. Trasa tejto linky nadväzuje na existujúcu, zákazníkmi obľúbenú zbernú linku do Maďarska, ktorá je dlhodobo vyťažená na vyše než 90 % a niekedy je potrebné pridávať ešte ďalšie vozdilo s extra kapacitou. Spojenie s novou pobočkou v Arade, ktorá bola otvorená v januári tohto roku, je v oboch smeroch na dennej báze stabilné.

„Celá trasa novej linky križuje Maďarsko, Slovinsko a Chorvátsko, pričom cesta do rumunského Aradu netrvá dlhšie ako 24 hodín. Tranzitný čas sa tak skratil z troch na jeden deň a rovnako sa znížili náklady a emisie," približuje Stanislav Balog. „Od začiatku našej spolupráce s Maďarskom v septembri 2021 naše depo v Košiciach zabezpečuje aj prekládky zásielok smerujúcich na juh. Túto službu predtým zabezpečoval eurohub v Lozorne. Sprístupnili sa tak nové možnosti, ktoré oslovujú potenciálnych zákazníkov, pretože prispievajú k zefektívneniu ich prepráv s ohľadom na čas, peniaze aj ekológiu," uzatvára.

Lozorno - Budapešť

Vrátane dennej linky na trase Lozorno - Budapešť, ktorá bola spustená 1. februára 2022, logistická spoločnosť DACHSER Slovakia v priebehu tohto roka rozšírila a posilnila svoju sieť zbernej služby o tri nové linky, ktoré doplnili tranzitný koridor spájajúci regióny východnej Európy od Pobaltia až po Balkán.

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.

Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com

DACHSER Slovakia a.s.
Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.