EN CZ SK

VGP PARK BRATISLAVA HLÁSI NOVÉHO NÁJOMCU: DIRKS CONSUMER SLOVAKIA SI PRENAJAL 43 320 M2

Released: 19. 1. 2023 13:30 VGP SK

Vlastník, manažér a developer semi-industriálnych a logistických nehnuteľností odovzdal novo dokončené priestory v prvej fáze VGP Parku Bratislava logistickej spoločnosti Dirks Consumer Slovakia. Tá si prenajala celú halu "A" s celkovou plochou 43 320 m2, ktorú bude využívať ako sklad a distribučné miesto pre svojho klienta, online predajcu krmiva a potrieb pre domáce zvieratá. Zavážať odtiaľ bude veľkú časť európskych trhov. Nová hala bola realizovaná v stupni zelenej certifikácie BREEAM Very Good.

„Ide o pomerne atypickú halu s čistou výškou 12 metrov. Vďaka tomu tu mohol vzniknúť aj mezanínový priestor s plochou 1 400 m2, ktorý je umiestnený na špeciálnej betónovej platforme a klientovi bude slúžiť ako prípravný priestor a kancelárske zázemie. Spoločnosť Dirks mala viacero náročných požiadaviek, ktorým sme radi vyšli v ústrety. Okrem iného išlo o značnú energetickú náročnosť dosahujúcu až 1,4 megawattov. V našej firemnej filozofii si zakladáme na udržateľnosti aj na tom, že dokážeme plniť priania jednotlivých klientov – preto hodláme až tretinu tejto spotreby riešiť formou fotovoltaických panelov na streche,“ komentuje Naďa Kováčiková, obchodná riaditeľka VGP pre Slovensko, a dodáva: „Naša spoločnosť sa zaviazala stať uhlíkovo neutrálnou do roku 2025. Pri svojich projektoch sa usilujeme o výrobou zelenej energie, čo v prípade Dirksu potvrdzuje príprava na inštaláciu fotovoltaiky, ktorá zabezpečí až 500 kW.”

Ďalšie špecifické požiadavky sa týkali celkového vybavenia haly, ktorá okrem iného zahŕňa dopravníkovú technológiu, baliacu stanicu, regály, ako aj IT inštalácie  a s tým súvisiaci hardvér.

V rámci VGP Parku Bratislava I postupne vzniká 7 hál, ktoré dohromady ponúknu vyše 250 000 m2 prenajímateľných plôch. Súčasne sa tiež chystá rozšírenie VGP Parku Bratislava II s ďalšími 5 halami, ktoré poskytnú celkovo 150 000 m2 na prenájom. Po kompletnom dokončení sa VGP Park Bratislava stane jedným z najrozsiahlejších projektov VGP v ich portfóliu. Areál vzniká v strategickej lokalite s ideálnou dopravnou dostupnosťou blízko medzinárodného letiska, kde je k dispozícii všetka infraštruktúra.

Technické parametre VGP Parku Bratislava I a II:

Plocha: 815 140 m2

Prenajímateľná plocha: 412 000 m2

Aktuálne voľná plocha: 237 000 m2

Minimálna veľkosť jednotky: 5 000 m2

Počet hal: 12

Kvalita haly: Certifikát BREEAM Excellent alebo DGNB Gold (od 1. 1. 2022)

O spoločnosti VGP

VGP je celoeurópsky vlastník, manažér a developer špičkových logistických a semi-industriálnych nehnuteľností. Prevádzkuje plne integrovaný podnikateľský model s kapacitou a dlhodobou expertízou naprieč dodávateľským reťazcom. Spoločnosť bola založená v roku 1998 ako belgický rodinný developer nehnuteľností v Českej republike. Dnes, s viac ako 380 zamestnancami, VGP vlastní a prevádzkuje aktíva v 19 európskych krajinách, a to ako priamo, tak prostredníctvom niekoľkých 50:50 spoločných podnikov. K júnu 2022 predstavovala hrubá hodnota aktív spoločnosti VGP, vrátane 100% spoločných podnikov, sumu 6,53 miliardy EUR a čistá hodnota aktív (EPRA NTA) spoločnosti predstavovala 2,34 miliardy EUR. Spoločnosť VGP je kótovaná na burze Euronext Brussels.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.vgpparks.eu

Kontaktné údaje pre médiá:

Anna Palfiová

Crest Communications, a.s.

Tel: +421 903 664 575

e-mail: anna.palfiova@crestcom.sk

Naďa Kováčiková

VGP - Industriálne stavby, s.r.o.

Tel.: +421 (0) 908 110 002

e-mail: nada.kovacikova@vgpparks.eu

Download

Images
VGP Park Bratislava_01.jpg
VGP Park Bratislava_01.jpg
VGP Park Bratislava_02.jpg
VGP Park Bratislava_02.jpg
VGP Park Bratislava_03.jpg
VGP Park Bratislava_03.jpg
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.