EN CZ SK

ELPIDA ZÍSKALA CENU TPA HORWATH

Released: 8. 12. 2015 9:59 TPA

Sdružení Czech TOP 100 udělilo ceny v již 22. ročníku soutěže Nejlepší výroční zpráva a Nejlepší firemní časopis. Zvláštní cenu Cenu TPA Horwath – Neziskový sektor získala obecně prospěšná společnost Elpida, která se zabývá projekty na podporu a rozvoj seniorů.

TPA Horwath, dlouholetý partner Czech TOP 100, se zúčastnila letošního slavnostního předávání cen za nejlepší výroční zprávu a firemní časopis. Zvláštní Cenu TPA Horwath pro neziskový sektor předala Markéta Kopřivová, partnerka TPA Horwath, Jiřímu Hraběti, řediteli Elpida o. p. s.

Na výroční zprávě obecně prospěšného sdružení Elpida nás zaujalo jejich netradiční pojetí. Celá výroční zpráva je vlastně diář na rok 2016, ve kterém nechybí nutné informace společně s vtipnými poznámkami u některých dat. Kromě dodržení formálního obsahu jsme ocenili hlavně jejich originální nápad," ohodnotila udělení Ceny TPA Horwath Markéta Kopřivová, partnerka TPA Horwath a ředitelka auditního oddělení.

Obecně prospěšná společnost Elpida se zabývá projekty na podporu a rozvoj seniorů. Mezi jejich dlouhodobé projekty patří moderní vzdělávací a společenské centrum Elpida, které zájemcům nabízí poradny, cvičení, tréninky paměti a tematické workshopy, počítačové a jazykové kurzy. Vydávají nejčtenější 14 deník pro seniory Vital a provozují bezplatnou a anonymní telefonickou službu Linka pro seniory.

Odborná porota z řad předních auditorů, finančních analytiků, grafiků, uměleckých fotografů, jazykových, komunikačních a polygrafických odborníků rozhoduje o vítězích soutěže Nejlepší výroční zprávy České republiky. Porotci hodnotili přihlášené výroční zprávy a firemní časopisy podle více než 30 kritérií, jako byla například správnost a úplnost prezentovaných údajů, naplněnost legislativního rámce, popis a komentář činnosti společnosti za uplynulé období, umělecká kvalita fotografií, výtvarné pojetí a celkový estetický dojem, jazyková a stylistická správnost, kvalita tisku, atd.

Pro více informací kontaktujte:

Marcela Štefcová
Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
tel: +420 222 927 125
fax: +420 234 648 666
gsm: + 420 731 613 669
www.crestcom.cz
e-mail: marcela.stefcova@crestcom.cz


Informace pro editory:

Skupina TPA Horwath poskytuje v České republice své služby od roku 1993 a působí celkem v jedenácti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména z oblasti daňového poradenství a auditu. Zaměřuje se především na korporátní klienty podnikající na mezinárodní úrovni v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Je členem celosvětové poradenské sítě Crowe Horwath International, která patří do první desítky auditorských, daňových a poradenských společností na světě.

Download

Images
TPA Horwath_CZECH TOP 100_Cena TPA Horwath.jpg
Zleva: Markéta Kopřivová, partnerka TPA Horwath a ředitelka auditního oddělení, Jiří Hrabě, ředitel Elpida o. p. s. a Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.