EN CZ SK

PERSPEKTIVY A VÝZVY DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ: PLANRADAR PŘINÁŠÍ POHLED VÍCE NEŽ 1 300 ODBORNÍKŮ Z OBORU

Released: 20. 11. 2023 9:50 PLANRADAR ČR

Stavebnictví je jedním z nejstarších oborů, které si dlouhodobě zachovává svou tradiční tvář. Nicméně i toto odvětví si postupem času prochází digitální transformací, což aktuálně potvrzují výsledky nejnovějšího průzkumu společnosti PlanRadar. Ta zanalyzovala odpovědi více než 1 300 odborníků z 15 zemí světa včetně tuzemska, přičemž se zaměřila na stávající úroveň digitalizace ve stavebním sektoru a perspektivy jejího růstu v následujících třech letech. Mezi hlavní zjištění patří, že 97 % respondentů očekává v rámci své společnosti zvýšení investic do digitalizace, i když 77 % dotazovaných považuje zavádění nových technologií ve svých týmech za obtížné. Pozitivní zprávou je, že tuzemští profesionálové patří v tomto směru mezi největší optimisty.

„Češi mají specifickou náturu a podle mých zkušeností si obzvláště mladá nastupující generace ráda zkouší a testuje nové technologie. To je vidět i na jejím přístupu k zavádění inovací ve firmách: v realizovaném průzkumu má hned po Rakousku nejvyšší procento respondentů (28 %), kteří považují implementaci digitálních nástrojů za snadnou,“ komentuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar, a dodává: „S tím, že se budou investice do digitalizace v následujících třech letech zvyšovat, pak souhlasí téměř všichni dotázaní. V ČR konkrétně 94 %.“

Výzvy při zavádění nových technologií

„Zdá se, že všichni odborníci napříč segmenty stavebnictví se shodují v nutnosti digitalizace odvětví, nicméně stále vidíme vysoké procento firem, které v posledních třech letech vůbec neinvestovaly do moderních technologií jako robotika (82 %), 3D tisk (80 %), umělá inteligence (74 %), virtuální realita (72 %) nebo BIM (41 %). Stejně tak se více než 65 % odborníků domnívá, že v posledních letech nedošlo v jejich firmách k nárůstu počtu pracovníků pro oblast digitalizace – a pokud ano, jednalo se o méně než 5 %. Proto jsme jako první zkoumali překážky, které firmám v tomto rozvoji brání, přestože panuje všeobecný konsenzus, že jsou naprosto zásadní,“ popisuje Adam Heres Vostárek.

Celkem 8 z 15 zemí považuje za hlavní překážku, která zpomaluje zavádění nových technologií a investic do nich, příliš tradiční pohled jednotlivých účastníků stavebního procesu. V ČR ho zmínilo 32 % respondentů. Hned na druhé příčce se s 20 % odpovědí shodně umístily důvody spojené s obávanou nákladností implementace a domnělou nízkou návratností investice.

Hlavní překážky, které zpomalují zavádění nových technologií

% odpovědí podle hlavních překážek ve firmách v jednotlivých zemích

Domněnka nízké návratnosti investic

Zavedení je příliš nákladné

Nedostatek školení a pracovníků v oblasti digitalizace prosazujících nové technologie

Příliš tradiční názory zúčastněných stran v odvětví

Chybějící regulace, která by nutila odvětví ke změnám

Nedostatek vládních pobídek, jako jsou dotace na zavádění nových technologií

Austrálie

17 %

21 %

17 %

21 %

5 %

19 %

Rakousko

24 %

15 %

15 %

23 %

4 %

19 %

Brazílie

21 %

21 %

14 %

24 %

6 %

14 %

Chorvatsko

11 %

17 %

14 %

11 %

24 %

22 %

Česká republika

20 %

20 %

12 %

32 %

4 %

12 %

Francie

28 %

21 %

18 %

10 %

8 %

15 %

Německo

24 %

18 %

18 %

19 %

6 %

14 %

Maďarsko

14 %

22 %

16 %

19 %

11 %

18 %

Itálie

22 %

19 %

13 %

20 %

8 %

16 %

Polsko

14 %

16 %

18 %

23 %

14 %

14 %

Rumunsko

13 %

19 %

14 %

22 %

13 %

21 %

Srbsko

14 %

14 %

17 %

20 %

15 %

20 %

Slovensko

21 %

21 %

11 %

24 %

7 %

18 %

Španělsko

20 %

16 %

19 %

20 %

5 %

20 %

Velká Británie

22 %

26 %

18 %

15 %

5 %

14 %

Zdroj: Průzkum PlanRadaru 2023


Které technologie čeká rozvoj?

Míra očekávaného růstu se mezi analyzovanými zeměmi liší. Největší podíl respondentů (29 %) odhaduje zvýšení investic mezi 5 až 10 %. Avšak nezanedbatelné množství odborníků předpokládá ještě výraznější pokrok: 22 % dotazovaných v České republice predikuje vzestup investic o 11 až 30 %, zatímco téměř čtvrtina (24 %) přes 31 %.

Růst investic do digitalizace v příštích 3 letech podle zemí

% odpovědí podle očekávaného růstu investic v jejich firmě

Žádné investice se neplánují

Méně než 5 %

5 až 10 %

11 až 30 %

Více než 31 %

Austrálie

0 %

8 %

27 %

27 %

38 %

Rakousko

0 %

6 %

39 %

35 %

20 %

Brazílie

0 %

8 %

13 %

50 %

29 %

Chorvatsko

0 %

19 %

39 %

23 %

19 %

Česká republika

6 %

16 %

32 %

22 %

24 %

Francie

3 %

18 %

29 %

26 %

24 %

Německo

4 %

11 %

26 %

34 %

26 %

Maďarsko

6 %

21 %

25 %

23 %

26 %

Itálie

0 %

23 %

30 %

39 %

9 %

Polsko

0 %

19 %

19 %

28 %

34 %

Rumunsko

7 %

12 %

24 %

27 %

30 %

Srbsko

4 %

21 %

31 %

26 %

19 %

Slovensko

1 %

22 %

30 %

19 %

27 %

Španělsko

2 %

18 %

41 %

23 %

17 %

Velká Británie

0 %

24 %

30 %

24 %

22 %

Celkový průměr

2 %

16 %

29 %

28 %

24 %

Zdroj: Průzkum PlanRadaru 2023

Tyto investice budou podle výsledků průzkumu mířit hlavně do softwaru a platforem, které usnadňují řízení staveb a nemovitostí, což konkrétně v České republice potvrdilo 68 % dotázaných. Druhou nejsilnější oblast by měly tvořit investice do digitálních řešení, která podporují energetickou účinnost a obnovitelné energie. Nárůst u nich v tuzemsku očekává rovněž 68 % respondentů. Čím dál větší pozornost si také získává metoda BIM modelování, do které předpokládá investici 6o % místních respondentů.

„Ačkoliv odborníci z různých zemí mají lehce odlišné preference, hlavní trendy, které stavebním byznysem v oblasti nových technologií rezonují, se v zásadě neliší. K nim mimo jiné patří i možnost využívání umělé inteligence a virtuální či rozšířené reality. To si uvědomuje celá řada odborníků, Česko nevyjímaje. Investice do těchto technologií očekává 39 % a 34 % zdejších respondentů,“ vysvětluje Adam Heres Vostárek a dodává: „Technologie jako 3D tisk či automatizaci a robotiku bude většina společností působící ve stavebnictví rozvíjet spíše okrajově, i když v tuzemsku jsme mírně nadprůměrní a držíme se nad 30 %.“

Výše investic do technologií v daných oblastech v příštích 3 letech
% odpovědí ohledně výše investic ve firmách respondentů

Průměrné nebo velké investice

Žádné investice

Nejsem si jistý

Software a platformy pro řízení staveb

77 %

14 %

9 %

Energetická účinnost a obnovitelné energie

68 %

21 %

10 %

Informační modelování budov (BIM)

66 %

24 %

10 %

Umělá inteligence

44 %

41 %

15 %

Virtuální realita a rozšířená realita

42 %

44 %

14 %

3D tisk

29 %

56 %

15 %

Robotika

25 %

62 %

13 %

Zdroj: Průzkum PlanRadaru 2023

Potenciál je obrovský, důležité je nezaostat

Spektrum benefitů spojených s rozmachem digitalizace ve stavebnictví je široké. „Je třeba rozlišovat mezi různými možnostmi digitalizace, které existují na trhu, protože se liší co do náročnosti zavedení a výše investice. Nicméně jsme přesvědčeni, že z každého, i malého, technologického pokroku může firma profitovat. Společnosti, které začnou zvyšovat podíl investic do technologických řešení už nyní, budou těmi, které v blízké době budou dosahovat lepších výsledků z hlediska efektivity i výkonnosti,“ říká Adam Heres Vostárek. Například 95 % odborníků, kteří software pro řízení stavebních projektů aktuálně využívají, uvádí, že se jim díky jeho zavedení snížily náklady v rámci projektů. Celkem 35 % respondentů usuzuje, že došlo k poklesu o 10 až 30 %, zatímco 33 % odhaduje snížení v rozsahu 5 až 10 %.

Více o průzkumu:

Průzkum společnosti PlanRadar proběhl v září 2023 v 15 zemích světa: v České republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku, Austrálii, Brazílii, a dále ve Francii, Španělsku a ve Velké Británii. Dohromady se jej zúčastnilo 1 326 respondentů. Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici ke stažení zde.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.

Denisa Kolaříková

Account Manager

Gsm: +420 731 613 606

E-mail: denisa.kolarikova@crestcom.cz

www.crestcom.cz

Tereza Štosová

Account Executive

Gsm: +420 778 495 239

E-mail: tereza.stosova@crestcom.cz

PlanRadar GmbH

Radek Vodička

E-mail: r.vodicka@planradar.com

www.planradar.com

O PlanRadaru

PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály působící na bázi SaaS (z anglického Software as a Service nebo "software as a service"). Umožňuje svým uživatelům vzdáleně se připojit ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoli přes internet. Lze jej využít pro stavební dokumentaci a dozor na staveništi, řízení poruch a úkolů, předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu apod. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) lze sledovat, zaznamenávat a sdílet s vaším týmem jakékoli informace prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovních postupů zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje počet chyb a šetří čas: Zákazníci společnosti PlanRadar hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 120 000 uživatelům z více než 75 zemí monitorovat, propojovat a řešit stavební a realitní projekty po celém světě. Více o společnosti se dozvíte na www.planradar.com/cz/.U tohoto údaje byli bráni v úvahu pouze ti respondenti, kteří byli schopni na tuto otázku odpovědět, protože měli dostatečný přehled o strategii náboru zaměstnanců v jejich firmě.

Download

Images
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 01.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 01.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 02.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 02.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 03.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 03.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 04.png
PlanRadar_průzkum_digitalizace_CZ graf 04.png
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.