EN CZ SK

Press Centre

Released: 3. 10. 2022 11:24 DZ DRAŽICE + NIBE

V současnosti čelíme bezprecedentní energetické krizi, která se promítá do razantního zdražování cen energií, nejistoty ohledně zajištění dodávek plynu v zimním období i vysoké inflace pohybující se jen těsně pod 20 %. Snažíte se v domácnosti šetřit energiemi, abyste ochránili váš rozpočet? Pokud uvažujete o snižování teploty vody v bojleru jako jedné z cest k finančním úsporám, buďte opatrní. Tato teplota by se totiž měla ideálně pohybovat kolem 50 až 60 °C. Při jejím poklesu pod 45 °C významně vzrůstá riziko množení bakterie legionella, která způsobuje tzv. legionářskou nemoc. S tipy, jak tomuto nebezpečí předejít a ochránit své zdraví, přichází DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží.

Read more
Released: 3. 10. 2022 9:45 ENERGY FINANCIAL GROUP

K projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG) se od října připojuje i město Přerov. Jeho obyvatelé tak mají možnost začít třídit kuchyňský odpad, který běžně končí nevyužitý na skládkách, kde navíc zatěžuje životní prostředí. Gastroodpad rostlinného i živočišného původu je možné vhazovat do speciálně určených recyklačních hnědých nádob, a to včetně původních obalů. Vytříděný odpad se následně sveze do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS, kde se zpracuje a využije pro výrobu elektřiny, plynu a tepla.

Read more
Released: 3. 10. 2022 9:30 UBM Development Czechia

(Praha, 3. října 2022) – UBM Development Czechia dokončila novou akvizici na pražském Smíchově. Společnost zakoupila pozemek původního brownfieldu v ulici Na Plzeňce o velikosti téměř 3 900 m2. V rámci rezidenčního projektu zde vznikne více než 150 bytů a několik obchodních jednotek. Aktuálně běží územní řízení, developer předpokládá zahájení výstavby v roce 2023 a ukončení v roce 2025. Projekt bude realizován s ekologickou certifikací BREEAM.

Read more
Released: 29. 9. 2022 15:12 INVESCO

Písmeno "S" v „ESG“ představuje sociální faktory. Patří sem práva zaměstnanců, zdravotní a bezpečnostní standardy, rovnost pohlaví a rovnost v odměňování - tedy otázky, které mohou mít negativní dopad na společnost. "S" je důležité, protože právě spolupráce ve společnosti nám dává možnost zlepšit náš život, prosperovat a přežít.

Read more
Released: 29. 9. 2022 14:49 PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, PIVOVAR RADEGAST

Pivovar Radegast čistí přírodním způsobem dešťovou vodu odcházející z pivovaru již 20 let. Za tu dobu se podařilo vyčistit celkem 902 000 m3 vody. Tento unikátní systém navíc zvýšil rozmanitost biotopů v nivě řeky Morávky a pomohl k návratu původní fauny a flóry do této oblasti.

Read more
Released: 29. 9. 2022 12:21 PLANRADAR SLOVENSKO

Architektúra a urbanizmus sú odbory, ktoré ovplyvňujú každodenný život väčšiny z nás. Profesionáli z týchto oblastí, sa zásadnou mierou podieľajú na vzhľade miest i komforte ich obyvateľov. Avšak než sa ich vizionárske predstavy môžu zhmotniť do reálnych stavieb, vyžaduje to čas. Na projektoch často pracujú dlho predtým, než sa prvýkrát zakopne do zeme. Navyše pritom čelia rôznym tlakom zvonku, či už ide napríklad o ziskovosť, pohodlie užívateľov alebo udržateľnosť projektov, takže musia podstupovať rôzne kompromisy. Spoločnosť PlanRadar prevádzkujúca komplexnú platformu pre digitalizáciu procesov pri stavebných projektoch vrátane spomínanej fázy plánovania, sa z podstaty svojho biznisu o globálne trendy ovplyvňujúce architektúru veľmi zaujíma. Aj z toho dôvodu realizovala v 12 krajinách, vrátane Slovenska, prieskum odhaľujúci budúce trendy, priority a stratégie, ktorým tento odbor čelí.

Read more
Released: 29. 9. 2022 11:07 DACHSER SLOVAKIA

Softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom vedie k neustálemu vytváraniu nových IT systémov a obchodných modelov. Spoločnosti musia čeliť trendu open-source v oblasti digitalizácie.

Read more
Released: 29. 9. 2022 11:00 CYRRUS FX

V době měnové intervence ČNB řeší mnoho podnikatelů, malých a větších firem výhodnost svého zahraničního obchodování. Výhodné platby do zahraničí a konverze v cizích měnách poskytuje společnost CYRRUS FX, specialista na směny měn. Na rozdíl od bank zajišťuje svým klientům výhodné kurzy a také službu hlídání kurzu bez zálohy předem. Samozřejmě bez omezení minimálního a maximálního objemu.

Read more
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.