SK CZ EN
Vytvárame vašu
dobrú povesť
Dobré meno vašej firmy alebo organizácie je základom pre jej komerčný úspech. Strategické plánovanie komunikácie so všetkými cieľovými skupinami k budovaniu dobrej povesti výrazne prispieva. Radi vám s tým pomôžeme.
Zvýšime povedomie
o vašich výrobkoch či službách
Informovanosť spotrebiteľa o prednostiach vašich výrobkov je možné nielen pomocou reklamy. Nástroje Public Relations bývajú často oveľa efektívnejšie. Kreatívnym spôsobom vytvoríme nový vzťah spotrebiteľa k vašej značke.
Pomôžeme vám
komunikovať on-line
V porovnaní s klasickými médiami podiel komunikácie na internete neustále rastie. Spravodajské servery, špecializované portály, blogy či sociálne siete hrajú v marketingu stále väčšiu rolu. Poradíme vám, ako na to.
Zvládneme vašu
mediálnu krízu
Aj vaša spoločnosť sa môže stať terčom negatívnej publicity. Metódy krízovej komunikácie môžu znížiť či minimalizovať dosah na vašu povesť. Pripravíme pre vás krízové komunikačné plány. V prípade akútnej krízy vám ju pomôžeme riešiť.
Naučíme vás
komunikovať s médiami
Médiá sú dôležitým nástrojom firemnej komunikácie. Znalosť mediálneho sveta a metodiky práce novinárov zásadne prispieva k efektivite odovzdávania vašich oznamov alebo informácií. Po praktickom tréningu to zvládnete istotne lepšie.
Všetky správy

Tlačové stredisko

Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.