SK CZ EN

PLANRADAR SLOVENSKO

http://www.planradar.com/sk/

PlanRadar je softvérové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov fungujúcich na báze SaaS (z anglického Software as a Service alebo „softvér ako služba"). Svojim používateľom umožňuje pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. Je možné ho využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavbe, riadenie porúch a úloh, pri odovzdávaní projektov, ich následnú správu a údržbu atď. Prostredníctvom webovej aplikácie vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy chytrých telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať so svojim tímom akýkoľvek druh informácií prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo BIM modelu. Digitalizácia pracovného postupu zlepšuje spoluprácu so všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje chybovosť a šetrí čas: zákazníci PlanRadaru hlásia úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku a obchodným zastúpením na Slovensku umožňuje viac ako 14 500 profesionálom z viac ako 60 krajín sledovať, pripájať sa a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete.

Tlačové správy

Publikované dňa: 31. 1. 2023 11:18 PLANRADAR SLOVENSKO

Požiare v uzavretých priestoroch budov sú považované za jeden z najviac traumatizujúcich zážitkov. Spôsobujú škody nielen hmotného rázu, ale aj ujmy na ľudskom zdraví a psychike. Podľa rozboru požiarovosti na Slovensku vzniklo v roku 2020 v našej krajine 8356 požiarov s priamou škodou dosahujúcou 45,6 miliónov eur. Z toho takmer 80 % škôd sa týkalo budov a stavieb, čo v prepočte činilo až 36,3 miliónov eur. Tento podiel škôd spôsobených požiarom budov sa na Slovensku v priebehu uplynulých rokoch nijako výrazne nemenil a v priemere sa pohybuje na úrovni 80 %. Každý komerčný subjekt je povinný vybaviť svoje priestory prostriedkami požiarnej ochrany a požiarno-bezpečnostnými zariadeniami. Avšak aktuálne štúdie ukazujú, že je potrebné ísť ešte ďalej: už raná fáza projektovania a konštrukcie budov má zásadný vplyv na priemernú mieru požiarov za rok. Každý projekt má svoje nuansy, ale určité aspekty zostávajú pre všetky projekty zhodné. Základné odporúčania ohľadom požiarnej bezpečnosti i návrhy na jej vylepšenie prináša spoločnosť PlanRadar, popredný autor európskej platformy pre digitalizáciu a zefektívnenie procesov v stavebníctve.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 6. 12. 2022 14:48 PLANRADAR SLOVENSKO

Pandémia koronavírusu v uplyynulých rokoch výrazne ovplyvnila spôsob práce väčšiny kancelárskych zamestnancov. Niektoré zmeny sa preukázali iba ako dočasné, avšak z iných sa postupom času vyvinuli trvalé princípy, ktoré ovplyvňujú celý pracovný trh. Tím spoločnosti PlanRadar, ktorý stojí za poprednou európskou platformou pre riadenie stavieb a správu nehnuteľností, sa vo svojom poslednom prieskume realizovanom v 12 krajinách sveta vrátane tuzemska okrem iného zameral na hlavné trendy, ktoré budú segment kancelárií v budúcnosti utvárať. Z jeho výsledkov vyplýva niekoľko kľúčových zistení, ktoré sa premietnu do spôsobu navrhovania kancelárií, aj riadenia pracovníkov.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 24. 11. 2022 10:04 PLANRADAR SLOVENSKO

Spoločnosť PlanRadar, autor poprednej európskej platformy pre riadenie stavieb a správu nehnuteľností, sa v aktuálnom prieskume zameranom na smerovanie a trendy v oblasti architektúry a urbanizmu, ktorý prebehol v 12 krajinách sveta vrátane tuzemska sústredil, okrem iného, na oblasť bývania. Globálny trh rezidenčných nehnuteľností zamestnáva desiatky miliónov ľudí a významne sa podieľa na tvorbe HDP. Zároveň, obstaranie vlastného bytu či domu znamená pre väčšinu ľudí jedno z najzásadnejších finančných rozhodnutí v živote. Domov je úzko spätý s osobnou identitou, ambíciami aj pocitom, že niekam patríme. Otázka dostupnosti a spôsobu bývania teda dramaticky ovplyvňuje životy nás všetkých. Cieľom realizovaného prieskumu bolo popísať, aké faktory v súčasnosti bývanie ovplyvňujú a ako sa tieto trendy už čoskoro premietnu do podoby našich domácností.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 26. 10. 2022 11:56 PLANRADAR SLOVENSKO

PlanRadar, špecialista na digitalizáciu v stavebníctve, zverejnil výsledky rozsiahleho prieskumu so zameraním na architektúru a urbanizmus, ktorý okrem tuzemska prebehol v 11 krajinách sveta vrátane Českej republiky, Nemecka, Talianska, USA či Veľkej Británie . Jednou z kľúčových kapitol sa stal vývoj nových stavebných materiálov. Tie totiž môžu v kombinácii s inovatívnymi digitálnymi riešeniami implementovanými počas výstavby znamenať skutočnú revolúciu v doterajšom spôsobe realizácie projektov a umožniť vznik mnohých pôsobivých a navyše udržateľných stavieb. Medzi odpoveďami odborníkov sa najčastejšie vyskytovali biomateriály ako drevo, konope, slama či rôzne trávy, a dokonca aj vlákna húb. Tými to ale nekončí. Moderná veda v posledných rokoch výrazne pokročila a na trhu už existujú prevratné patenty. Tie sú nielen spoľahlivé, odolné a šetrné k životnému prostrediu, ale zároveň aj vzdušné a ľahké. Pretože vysoká efektivita a rozvoj odboru stavebníctva patrí k hlavným víziám spoločnosti PlanRadar, pripravila teraz podrobný prehľad 17 inovatívnych materiálov súčasnosti, ktoré sú prísľubom pre blízku budúcnosť. Či už sa jedná o priehľadné drevo, samoregeneračný betón alebo tekutú žulu, budeme o nich počúvať stále častejšie.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 29. 9. 2022 12:21 PLANRADAR SLOVENSKO

Architektúra a urbanizmus sú odbory, ktoré ovplyvňujú každodenný život väčšiny z nás. Profesionáli z týchto oblastí, sa zásadnou mierou podieľajú na vzhľade miest i komforte ich obyvateľov. Avšak než sa ich vizionárske predstavy môžu zhmotniť do reálnych stavieb, vyžaduje to čas. Na projektoch často pracujú dlho predtým, než sa prvýkrát zakopne do zeme. Navyše pritom čelia rôznym tlakom zvonku, či už ide napríklad o ziskovosť, pohodlie užívateľov alebo udržateľnosť projektov, takže musia podstupovať rôzne kompromisy. Spoločnosť PlanRadar prevádzkujúca komplexnú platformu pre digitalizáciu procesov pri stavebných projektoch vrátane spomínanej fázy plánovania, sa z podstaty svojho biznisu o globálne trendy ovplyvňujúce architektúru veľmi zaujíma. Aj z toho dôvodu realizovala v 12 krajinách, vrátane Slovenska, prieskum odhaľujúci budúce trendy, priority a stratégie, ktorým tento odbor čelí.

Zobraziť celú správu
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.