SK CZ EN

HSBC International Business Awards

 

Projekt bol navrhnutý a uskutočnený pre HSBC Bank plc - pobočka Praha.

ZHRNUTIE PROJEKTU

Súťaž pre dynamických českých exportérov, ktorá prebiehala od novembra 2014 do mája 2015. Spoločnosti do nej mohli prihlásiť svoje exportné projekty a súťažiť v dvoch kategóriách: „Nádeje českého exportu" (cena určená stredným firmám s obratom nad 800 miliónov korún ročne) a „Medzinárodná inovácia" (ocenenie určené pre veľké spoločnosti s obratom nad 1,5 miliardy korún ročne). Partnermi súťaže boli EY, White & Case, EGAP, Zväz priemyslu a dopravy ČR, ČEB a Czech TOP 100. Súťaž nadviazala na podobnú predchádzajúcu aktivitu banky HSBC - grantovú súťaž „Grant pre export", ktorá však bola zacielená na väčšie spoločnosti.

Súčasťou súťaže bol odborný seminár „Exports in Focus". Ten ponúkol českým vývozcom praktické rady, užitočné informácie pre export a úspech v zahraničí a možnosť stretnúť sa a diskutovať s odborníkmi v tomto obore.

POPIS KOMUNIKAČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ ALEBO RIZÍK, KTORÉ PROJEKT RIEŠIL

Projekt sa musel vyrovnať s niekoľkými komunikačnými rizikami - pod touto hlavičkou prebehol po prvýkrát. Oproti svojmu predchodcovi ponúkal víťazom plnenie formou poradenstva a konkrétnej podpory odborníkov banky HSBC, nie však finančné plnenie. Súťaž tohto druhu v Českej republike nie je jediná. Najväčšou výzvou však bola zmena cieľovej skupiny súťažiacich zo stredne veľkých spoločností na najväčšie firmy, ktoré bolo nutné zaujať, aby sa zápolenia zúčastnili.

INFORMÁCIE O VÝSKUMOCH REALIZOVANÝCH PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU ALEBO POČAS PRIEBEHU PROJEKTU

Neboli.

VYSVETLENIE ZVOLENÉHO STRATEGICKÉHO POSTUPU

Stratégiou bolo maximálne zjednodušiť prihlášku do súťaže a aktívnym prístupom čo najviac uľahčiť proces prihlásenia, a zároveň vysvetliť potenciálnym súťažiacim pridanú hodnotu, ktorú banka HSBC a partneri súťaže víťazom ponúkajú.

POPIS REALIZOVANÝCH ČASTÍ A AKTIVÍT PROJEKTU

Súťaž sa začala na sklonku roka 2014 jej vyhlásením a spustením špeciálnej webovej microsite. Pokračovala na jar 2015 seminárom „Export In Focus" určeným pre členov top manažmentu významných českých firiem - okrem výmeny skúseností bola jeho hlavným cieľom propagácia súťaže. Vyvrcholila v máji dvojkolovým vyhodnotením a začiatkom júna 2015 slávnostným vyhlásením výsledkov na gala večere za účasti významných osobností českého priemyslu a obchodu. Počas celého trvania súťaže ju sprevádzala priebežná PR kampaň.

PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV S DÔRAZOM NA DOSAH PROJEKTU NA PODNIKANIE, OBCHODNÉ VÝSLEDKY A REPUTÁCIU ZADÁVATEĽA

Víťazom sa stal v kategórii „Nádeje českého exportu" výrobca poľnohospodárskej techniky BEDNAR FMT, s r.o., ktorého exportný projekt mieril do Juhoafrickej republiky. V kategórii „Medzinárodná inovácia" zvíťazila spoločnosť FERMAT CZ, s r.o., so svojim projektom expanzie na strojárenský trh Severnej Ameriky prostredníctvom akvizície jednej z lokálnych amerických spoločností. Ocenenie teda putovalo k skutočne zaujímavým projektom silných českých firiem. Tento aspekt súťaže sa podarilo bezo zvyšku naplniť. Klient bol rovnako veľmi spokojný s úrovňou obidvoch udalostí (seminár a záverečný galavečer), a zároveň s publicitou spojenou so súťažou.

Prílohy

Obrázky
Foto_Seminář_HSBC_Exports_In_Focus.JPG
Foto_Seminář_HSBC_Exports_In_Focus.JPG
HSCB 2015-06-04 006.jpg
HSCB 2015-06-04 006.jpg
HSCB 2015-06-04 158.jpg
HSCB 2015-06-04 158.jpg
mSCF_HSBC_15_02_346.JPG
mSCF_HSBC_15_02_346.JPG
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.