SK CZ EN

Brno days in New York

 

BRNO DAYS IN NEW YORK (1. - 2. 10. 2012, ČESKÁ NÁRODNÁ BUDOVA - BOHEMIAN NATIONAL HALL NA MANHATTANE)

Projekt bol navrhnutý a uskutočnený pre štatutárne mesto Brno.

ZHRNUTIE PROJEKTU

Kompletné zabezpečenie veľkého podujatia medzinárodného charakteru (Event Management a Media Relations). Jeho cieľom bolo:
1. posilniť aktuálne väzby Brna a v ňom pôsobiacich spoločností/inštitúcií s americkými obchodnými partnermi a nadviazať ďalšie kontakty s prípadnými novými investormi,
2. ukázať výnimočný kultúrny a architektonický génius loci mesta v nadväznosti na kultúrne a architektonické tradície, ilustrované vilou Tugendhat ako perlou funkcionalizmu zapísanou v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Zatiaľ, čo prvý deň bol venovaný vile Tugendhat, druhý deň Brno v rámci podnikateľskej misie prezentovalo svoj obchodný a vedecko-výskumný potenciál.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra zahraničných vecí ČR, veľvyslanca USA v ČR, veľvyslanca ČR v USA, Zväzu priemyslu a dopravy ČR v spolupráci s Generálnym konzulátom ČR v New Yorku, Americkou obchodnou komorou v ČR a Českým centrom New York. Ďalšími spolupracujúcimi subjektmi boli, okrem iného, Americká obchodná komora v Českej republike, agentúra CzechInvest, Juhomoravské inovačné centrum, Moravská asociácia podnikateliek a manažérok, Regionálna hospodárska komora Brno, Takeplace a Vinársky fond Českej republiky.

POPIS KOMUNIKAČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ ALEBO RIZÍK, KTORÉ PROJEKT RIEŠIL

Riziká projektu boli spojené predovšetkým s jeho produkciou. Pre samotný hladký priebeh podujatia bolo najťažšie skoordinovať veľké množstvo partnerov - zúčastnených firiem a inštitúcií (viac ako 30). Navyše na jeho prípravu bol pomerne krátky čas (cca 35 dní). V prípravnej fáze s napnutým časovým harmonogramom bolo nutné počítať s tým, že vzhľadom k časovému posunu ČR - New York (- 6 hod.) nie je možné množstvo urgentných záležitostí riešiť operatívne, ihneď.

POPIS REALIZOVANÝCH AKTIVÍT

- koordinácia všetkých príprav celého podujatia v Českej republike (o.i. priebežná komunikácia s generálnymi partnermi, partnermi a spolupracujúcimi subjektmi, s vilou Tugendhat, Generálnym konzulátom ČR v New Yorku, so všetkými subdodávateľmi - od grafického štúdia cez catering a hudobné vystúpenie až po špedíciu výstavy o vile Tugendhat a potrebných materiálov na miesto konania a späť),
- koordinácia príprav celého podujatia na mieste v New Yorku dva dni pred akciou,
- kompletná produkcia podujatia 1. a 2. októbra včítane moderovania spoločenského večera prvý deň,
- poradenstvo a koordinácia všetkých redakčných prác, spojených s produkciou rôznych materiálov a informačných zdrojov na podujatie (špeciálny web podujatia, elektronická a tlačená pozvánka 32-stranová brožúra k podujatiu, program podujatia - leporelo, roll-upy) včítane samotnej redakčnej práce, korektúr a prekladov časti dodaných textov do anglického jazyka,
- medializácia podujatia (Press Kit v českej a anglickej verzii ako podrobný súhrn informácií pre médiá, spracovanie materiálu „Často kladené otázky a odpovede k podujatiu Brno Days in New York", vytvorenie troch tlačových správ - dvoch pred a jednej po ukončení podujatia - ich distribúcia českým a zahraničným médiám).

PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV S DÔRAZOM NA DOSAH PROJEKTU NA PODNIKANIE, OBCHODNÉ VÝSLEDKY A REPUTÁCIU ZADÁVATEĽA

Event Management:
Odborný seminár o vile Tugendhat a nadväzujúci spoločenský večer prvý deň, zakončený medzinárodnou premiérou dokumentárneho filmu Českej televízie Osud menom Tugendhat, navštívilo 120 hostí. Podnikateľskej misie druhý deň sa zúčastnilo 80 hostí. Návštevnosť počas obidvoch dní v pomere na New York, kde sa konajú desiatky akcií tohto typu každý deň, je možné považovať, podľa slov vedúceho ekonomickej sekcie Generálneho konzulátu ČR v New Yorku, za úspech.

Medializácia:
O podujatí informovali tlačové agentúry (ČTK New York, tlačová agentúra PR Newswire - z nej prevzalo článok množstvo amerických webov), denníky (Brnenský denník, Právo), elektronické médiá (Česká televízia - Studio 6 /Dobré ráno/, Bloomberg Radio) i miestne newyorské médiá (www.allny.com).

Úspešnou realizáciou tohto projektu sme potvrdili, že dokážeme na vysokej úrovni realizovať aj zahraničné podujatia v takom konkurenčnom prostredí, akým je New York. Kvalitu našej práce ocenilo mesto Brno ďakovným listom. Zástupcovia mesta vyzdvihli predovšetkým proaktívny prístup Crestu v zložitých situáciách, kedy bolo potrebné koordinovať veľké množstvo partnerov a mieru nasadenia všetkých členov agentúrneho tímu.

Prílohy

Obrázky
NY_202.jpg
Martin Dvořák (druhý zprava), Generální konzul ČR v New Yorku, zahajuje akci BRNO DAYS IN NEW YORK. Vedle něj vpravo Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat, vlevo Aleš Langr (moderátor – Crest) a Marie Zezůlková, vedoucí delegace města Brna.
NY_brno_days_145.jpg
Program podnikatelské mise 2. den zahájila za město Brno Marie Zezůlková. Vedle ní zprava Martin Dvořák (Generální konzul ČR v New Yorku), Virend Somers (Mayo Clinic), Tomáš Kára (FNUSA-ICRC) a Stanislav Beneš (vedoucí ekonomické sekce Generálního konzulátu ČR v New Yorku).
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.