SK CZ EN

KONFERENCE BIM DAY 2017: S PODPOROU STÁTU SE BIM STÁVÁ ŽIVÝM JAZYKEM SEKTORU STAVEBNICTVÍ A KAŽDODENNÍ PRAXÍ

Publikované dňa: 23. 10. 2017 10:49 Di5 ARCHITEKTI INŽENÝŘI

Letošní výroční konference Odborné rady pro BIM v České republice se nesla v duchu skutečného využívání BIM technologie v praxi a vzájemného sdílení zkušeností. Uskutečnila se pouze několik dní po zasedání vlády, na kterém byly schváleny dva klíčové dokumenty pro digitalizaci českého stavebnictví, tj. Koncepce zavádění metody BIM v České republice a Akční plán pro Společnost 4.0. BIM se postupně stává jednotným komunikačním nástrojem v segmentu stavebnictví napříč různými státy i pracovními obory. Do kontaktu s ním přicházejí architekti, projektanti, dodavatelé staveb, investoři i správci budov. Moderní technologie, typické pro digitalizaci a BIM problematiku obecně, provázely účastníky konference v průběhu celého jejího programu. Díky využití mobilní aplikace Myia mohli živě reagovat na dotazy přednášejících, okamžitě sledovat statistiky a klást dotazy k prezentované problematice.

BIM DAY 2017 přinesl zajímavou možnost nahlédnout pod pokličku pracovní skupiny Odborné rady pro BIM (CzBIM), která se ukrývá pod označením PS#03. Podobné skupiny existují v rámci CzBIM čtyři a každá z nich se zaměřuje na jinou oblast, tj. standardy a legislativu, vzdělávání, dopravní stavby a také realizaci. Aktuálně neexistuje žádná vyhláška, jakým způsobem BIM model zpracovávat a každý zadavatel si může nastavit své vlastní parametry. Primárním cílem třetí skupiny je proto definování a přiřazení LOD (Level of Development) k jednotlivým stupňům projektové dokumentace, vytvoření standardu negrafických údajů 3D modelu pozemních staveb a propagace využití standardu v pozemních stavbách v ČR.

„V současnosti je jasně patrná absence základních pravidel a postupů, které jsou hlavním předpokladem pro nastartování procesu spolupráce. Každá společnost si může definovat vlastní parametry pro práci s BIM modelem, což je mrhání časem i energií. Pouze jednotnost informací napříč projekty a s tím spojená synergie nám umožní neustále se zlepšovat. Na zřeteli přitom musíme mít současný vývoj na evropské scéně, abychom zajistili naši kompatibilitu i v rámci Evropské unie. Úloha třetí pracovní skupiny při CzBIM je v tomto směru naprosto klíčová," komentuje Tomáš Minka, partner ve společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků technologie BIM v České republice. Na konferenci Tomáš Minka prezentoval pro zájemce unikátní cloudový nástroj Bim.Point vyvinutý pro efektivní práci s BIM daty.

Podpora BIM technologie na vládní úrovni

Letošní ročník BIM DAY byl provázen velkým úspěchem všech odborníků, kteří se na prosazování BIM v České republice podílejí. Se svou přednáškou vystoupila Ludmila Kratochvílová z odboru stavebnictví a stavebních hmot na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), která informovala o schválení Koncepce zavádění metody BIM v České republice a přiblížila velmi proaktivní přístup ministerstva k celé problematice. K aktuálním cílům MPO, při kterém funguje také Meziresortní expertní skupina pro BIM, patří mj. dohlížení na plnění harmonogramu plánovaných 38 opatření vytyčených až do roku 2027 a také zajištění spolupráce s dalšími resorty. Zároveň chce i nadále pokračovat ve vzájemné koordinaci a sbližování se soukromým sektorem.

Státní fond dopravní infrastruktury představil pilotní projekty

Ivo Vykydal, tajemník SFDI, informoval účastníky konference o schválení „Plánu pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM) pro dopravní infrastrukturu". Zároveň představil realizované pilotní projekty, na kterých bude možné ověřit naplňování dílčích cílů v reálné praxi. Jedná se například o modernizaci dálnice D1 v úseku Ostředek - Šternov, výstavbu okružní křižovatky na exitu 42 dálnice D11, rekonstrukci nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu v železniční zastávce Roudnice nad Labem nebo modernizaci železniční trati v úseku Rokycany - Plzeň, která nově povede v nové trase mezi Ejpovicemi a plzeňskou Doubravkou vč. dvou čtyřkilometrových jednokolejných tunelů.

BIM zajímá akademický svět

I když většina pravidelných účastníků konference zná problematiku BIM důvěrně, navštěvují ji i zájemci, kteří se na tuto cestu teprve chystají vstoupit. „Vedli jsme diskuze s projektanty i zástupci akademického světa. Osobně jsme se přesvědčili, že zástupci univerzit se velmi dobře orientují v problematice BIM, sledují nejaktuálnější trendy a chtějí otestovat naši aplikaci Bim.Point přímo v rámci výuky. I tato skutečnost potvrdila motto celé konference - BIM není vzdálená budoucnost, ale stává se každodenní praxí," dodává na závěr Tomáš Minka.

www.bim-point.com
www.di5.cz

Architektonický ateliér di5 architekti inženýři s.r.o. vznikl v roce 1997. Tvoří ho architekti a inženýři, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází nového projektu. Společně se zabývají přípravou koncepce a návrhem projektu i následným řízením stavby a dohledem nad stavebními pracemi. Realizují projekty z oblastí rodinné a bytové zástavby, administrativních komplexů i občanské vybavenosti a využívají k projektování BIM technologie. Nejvýznamnějšími realizacemi jsou například budova hlavní správy společnosti ČEZ a.s., rezidenční projekty Vivus Uhříněves a Terasy Strašnice nebo dostavba v areálu Philip Morris.

Bim.Point je cloudový on-line nástroj pro práci s BIM modelem staveb vyvinutý společností di5.Tech (dceřiná společnost di5 architekti inženýři s.r.o.). Funguje nejen jako prohlížeč 3D modelu, ale také efektivně pracuje se všemi informacemi o projektu. Umožňuje data intuitivně číst, vyhledávat, třídit, exportovat a nabízí možnost vést evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům. Tento nástroj pracuje s mezinárodně podporovaným datovým formátem IFC pro výměnu dat ve stavebnictví. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Denisa Kolaříková

Account Manager
Gsm: +420 731 613 606
email: denisa.kolarikova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Kamila Čadková
Account Director
Gsm: +420 731 613 609
email: kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Prílohy

Obrázky
BIM_DAY_2017_01.JPG
BIM DAY 2017, Tomáš Minka - partner v di5 architekti inženýři, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_02.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_03.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_04.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_05.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_06.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_07.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_08.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
BIM_DAY_2017_09.JPG
BIM DAY 2017, Zdroj: Odborná rada pro BIM
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.