SK CZ EN

KONFERENCE NOWE OBLICZE BIM VE VARŠAVĚ: ZAHRANIČNÍ INSPIRACE PRO ČESKOU PRAXI

Publikované dňa: 20. 11. 2017 9:46 Di5 ARCHITEKTI INŽENÝŘI

BIM (Building Information Modelling) přestává být neznámým pojmem. Po nesmělých začátcích a období osvěty o problematice BIM i Stavebnictví 4.0 obecně je vidět znatelný posun jak ve skutečném využívání BIM technologie v praxi, tak i ve vzájemném sdílení zkušeností z již realizovaných projektů. Přispěla k tomu i nedávná mezinárodní konference Nowe Oblicze BIM ve Varšavě. Zúčastnilo se jí na 500 delegátů z 20 zemí a o celodenní program se postarala desítka přednášejících z řad polských i mezinárodních společností. Jako jediný tuzemský zástupce na konferenci vystoupil Petr Matyáš ze společnosti di5 architekti inženýři, který přednesl příspěvek na téma využívání BIM v České republice.

Konferenci oficiálně zahájil její organizátor Witold Szymanik, na kterého s prvním příspěvkem navázal Stefan Mordue z Digital Built Britain. Podle strategie britského parlamentu jsou až do roku 2020 definovány čtyři úrovně implementace BIM ve stavebnictví (Level 0, 1, 2 a 3). Velká Británie je nyní na úrovni 2 a intenzivně pracuje na zpracování plánu pro vstup do třetí úrovně. V rámci programu Digital Built Britain funguje několik pracovních skupin, jejichž společným cílem je tvorba stabilního prostředí pro efektivní využívání BIM technologie v praxi. Mezi její kompetence patří mj. tvorba národních standardů. V nedávné době byla například schválena směrnice o bezpečnostních otázkách sdílení informací a využití BIM modelů.

Další příspěvek v dopolední části programu přednesl Leszek Włochyński ze společnosti Hochtief Polska. Na konkrétních projektech z praxe demonstroval využití BIM technologie jak ve fázi návrhu, tak stavby. BIM přirovnal ke strojku v mechanických hodinkách, kde každý účastník stavebního procesu představuje jednu jeho součástku. Pokud každý jednotlivec pracuje s BIM modelem efektivně, potom se z dílčích komponent stává dobře fungující soukolí a zdroj energie pro celý proces.

V odpolední části programu vystoupil Janne Salin z finské společnosti YIT, který vnímá zkratku BIM spíše jako Better Information Management. Aktuálně sleduje nový trend v oblasti digitálního navrhování ve smyslu většího uplatňování virtuální reality a algoritmizací. Firmy ve Finsku vycházejí při BIM modelování z parametrů BEC, které jsou definovány nad rámec IFC (mezinárodně podporovaného formátu pro výměnu dat ve stavebnictví). Jejich českou obdobou je standardizace negrafických údajů 3D modelu, tzv. SNÚM, které připravili odborníci z CzBIM. Nejen Finsko, ale skandinávské země obecně mají v oblasti využívání BIM technologií oproti České republice mírný náskok. Mohou být proto cenným zdrojem zkušeností. Například YIT připravuje rozsáhlý multifunkční projekt Tripla v Helsinkách, který je od počáteční fáze definován a navrhován v BIMu. Bude zahrnovat nové bydlení, kanceláře, hotel, komerční prostory, parkovací stání i zlepšení místní infrastruktury.

České barvy na konferenci Nowe Oblicze BIM reprezentoval Petr Matyáš ze společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků využívání této progresivní metody u nás. Ve svém příspěvku „BIM v České republice" informoval o nedávném schválení koncepce zavádění metody BIM v ČR a o významu pracovních skupin při Odborné radě pro BIM. Jako konkrétní příklad z vlastní praxe uvedl mj. kompletní rekonstrukci kancelářského projektu Nekázanka 11 v Praze. Společnost di5 architekti inženýři na něm využívala BIM od samého začátku - od studie návrhu stavby přes období výstavby až po její dokončení. Aktuálně dopracovává model do podoby pro Facility Management, který bude využíván správcovskou firmou a umožní efektivní správu a údržbu budovy.

„Na konferenci jsme zaznamenali velký zájem studentů, kteří vidí v BIM technologii budoucnost a naše vlastní aplikace Bim.Point je velmi oslovila. Jako jedni z mála vystavovatelů nabízejících softwarová řešení jsme měli příležitost ukázat zájemcům skutečnou práci s aplikací přímo na počítači," říká Petr Matyáš a dodává: „Nástroj je unikátní nejen v českém, ale i evropském měřítku. Například ani ve Finsku, které je s využíváním BIMu pravděpodobně nejdál, nedokáží BIM data efektivně používat ve fázích provozu a správy budov."

www.bim-point.com
www.di5.cz

Architektonický ateliér di5 architekti inženýři s.r.o. vznikl v roce 1997. Tvoří ho architekti a inženýři, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází nového projektu. Společně se zabývají přípravou koncepce a návrhem projektu i následným řízením stavby a dohledem nad stavebními pracemi. Realizují projekty z oblastí rodinné a bytové zástavby, administrativních komplexů i občanské vybavenosti a využívají k projektování BIM technologie. Nejvýznamnějšími realizacemi jsou například budova hlavní správy společnosti ČEZ a.s., rezidenční projekty Vivus Uhříněves a Terasy Strašnice nebo dostavba v areálu Philip Morris.

Bim.Point je cloudový on-line nástroj pro práci s BIM modelem staveb vyvinutý společností di5.Tech (dceřiná společnost di5 architekti inženýři s.r.o.). Funguje nejen jako prohlížeč 3D modelu, ale také efektivně pracuje se všemi informacemi o projektu. Umožňuje data intuitivně číst, vyhledávat, třídit, exportovat a nabízí možnost vést evidenci informací a dokumentů připojených k jednotlivým stavebním prvkům. Tento nástroj pracuje s mezinárodně podporovaným datovým formátem IFC pro výměnu dat ve stavebnictví. Byl vyvinut pomocí open source technologií a je zcela nezávislý na softwaru, ve kterém byla data projektu vytvořena.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Denisa Kolaříková

Account Manager
Gsm: +420 731 613 606
email: denisa.kolarikova@crestcom.cz
www.crestcom.cz


Kamila Čadková
Account Director
Gsm: +420 731 613 609
email: kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Prílohy

Obrázky
Foto_01_uvodni.jpg
Foto_01_uvodni.jpg
Foto_02_Proslov_di5.jpg
České barvy na konferenci Nowe Oblicze BIM reprezentoval Petr Matyáš ze společnosti di5 architekti inženýři, která je jedním z průkopníků využívání této progresivní metody u nás.
Foto_03_Proslov_di5.jpg
Petr Matyáš přednesl příspěvek na téma „BIM v České republice".
Foto_04_Proslov_di5.jpg
Jako konkrétní příklad z praxe uvedl Petr Matyáš kompletní rekonstrukci kancelářského projektu Nekázanka 11 v Praze, na kterém di5 architekti inženýři využívala BIM od studie návrhu stavby až po její dokončení.
Foto_05_Stanek Bim.Point.jpg
Český stánek s aplikací Bim.Point byl středem zájmu - umožňoval prohlédnout si skutečnou práci se softwarem přímo na počítači.
Foto_06_Stanek Bim.Point.jpg
Agnieszka Szóstko-Budzińská z di5 architekti inženýři při diskuzi o možnostech efektivního využívání BIM modelů na stánku Bim.Point.
Foto_07_Stanek Bim.Point.jpg
Tomáš Minka z di5 architekti inženýři zaznamenal na konferenci velký zájem studentů, kteří vidí v technologii BIM budoucnost.
Foto_08_exterier.jpg
Foto_08_exterier.jpg
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.