SK CZ EN

VELKÁ ČÁST AREÁLU VFN NA KARLOVĚ NÁM. V PRAZE PROJDE ROZSÁHLOU MODERNIZACÍ. PROJEKČNÍ PRÁCE S VYUŽITÍM INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE BIM ZAJISTÍ SPOLEČNOST ARCHCOM VE SPOLUPRÁCI SE STUDIEM ACHT

Publikované dňa: 22. 9. 2020 10:20 ARCHCOM

Památkově chráněný areál Všeobecné fakultní nemocnice (dále jen VFN) v Praze 2 na Karlově náměstí se chystá na rozsáhlou modernizaci. Ta bude probíhat v několika etapách během následujících let počínaje srpnem příštího roku. Kromě vybudování nového pavilonu v rámci kliniky hematologie se modernizace prostor dočkají gynekologicko-porodnická klinika v Apolinářské ulici, klinika kardiologie a angiologie, a dále také kliniky psychiatrie a chirurgie. Nyní je v plném proudu přípravný proces digitální pasportizace, během něhož se do online databáze shromažďují informace o stavebně-technickém stavu jednotlivých budov a prostor VFN. Takto zpracovaná data jsou nezbytným základem pro zavedení jednotného online systému pro budoucí údržbu a správu. Zároveň také umožní provést plánovanou rekonstrukci s využitím moderní technologie BIM, která je nejen u veřejných zakázek významným pomocníkem při dodržování stanoveného rozpočtu a časového harmonogramu. Projekční a inženýrské práce v systému BIM zajišťuje společnost Archcom ve spolupráci se Studiem Acht. Celková investice do modernizace areálu VFN se bude pohybovat v řádu několika miliard korun.

Jako jedna z prvních se částečné modernizace dočká gynekologicko-porodnická klinika v historické budově bývalé Zemské porodnice v Apolinářské ulici. Ústav patří k největším zařízením svého druhu u nás i v Evropě a současně je jednou z největších budov v samotném areálu VFN. K jeho základním posláním patří nejen léčebná, ale také pedagogická a vědecko-výzkumná činnost. Pracují zde jak zaměstnanci VFN, tak 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V první fázi proběhne rekonstrukce a modernizace porodních pokojů včetně jednotlivých technologií a dále zázemí pro pacientky a lékaře. V současnosti se již intenzivně pracuje na technické pasportizaci; všechny projekční práce jsou prováděny s využitím inovativní technologie BIM, která je základní podmínkou pro nezbytnou digitalizaci ve stavebnictví. V jejím rámci vznikne vícerozměrný model modernizovaných staveb (tzv. BIM model), který bude sloužit jako otevřená databáze o jednotlivých budovách a umožní efektivní předávání dat mezi všemi účastníky stavebního procesu a správy nemovitostí. Konkrétně při modernizaci v areálu VFN se využívá software BIM 5D, který nad rámec 3D modelu zohledňuje další dvě významné funkcionality: harmonogram výstavby a čerpání nákladů (4D), jakož i cenové relace stavebních prací (5D).

„Zavádění procesů BIM ve správě budov je velkou výzvou do budoucna pro každého klienta, avšak projekční práce v systému BIM jsou základem a odrazovým můstkem k celkové digitalizaci správy v rámci facility managementu (FM),“ komentuje Martin Malý, ředitel společnosti Archcom, která se na projektování a výstavbu v BIM 5D specializuje. V tomto systému jsou veškerá data sdílena v reálném čase a online na zabezpečené cloudové platformě, což přispívá k efektivní spolupráci a vzájemné koordinaci všech účastníků realizace. „Je zřejmé, že výstavba nového projektu ´na zelené louce´ se bude od rekonstrukce vždy lišit, nicméně principy využívání BIM technologie zůstávají v obou případech stejné. Při rekonstrukcích je BIM významným pomocníkem, který umožňuje lepší prostorovou koordinaci ve stávajících prostorách. Budova bývalé Zemské porodnice je památkově chráněným objektem a všechny stavební úpravy se musí koordinovat s památkáři, takže BIM značně usnadňuje i celkové řízení projektu. Navíc veškeré nákladové informace jsou na jednom místě a lehce kontrolovatelné, což je nejen u veřejných zakázek velmi žádoucí, doplňuje Martin Malý.

Do roku 2025 by měl být ve VFN kompletně zavedený BIM systém včetně databáze FM pro správu a řízení budov v areálu. Současné projekční práce a výstupní dokumentace v BIM 5D připravují podklady pro vznik této BIM/FM databáze. Společnost Archcom byla pověřena také přípravou konceptu části databáze BIM/FM v návaznosti na stavebně-technické investice v areálu v dalším období. Jan Novák, vedoucí investičního odboru VFN, k tomu dodává: „Od zavedení systému BIM pro správu areálu si slibujeme větší přehlednost a celistvost všech informací v jednom virtuálním modelu budovy a jeho FM databázi. Uživatelem těchto digitalizovaných dat přitom nebude pouze správa budov, ale i všechna navazující oddělení v rámci zajišťování denního chodu nemocnice.“

Modernizace části Zemské porodnice v Apolinářské ulici začne již příští rok v srpnu a probíhat bude po dobu pěti měsíců. Stavební práce budou rozděleny do několika etap tak, aby co nejméně ovlivnily komfort zdejších zaměstnanců i pacientů. „Jsme rádi, že v tomto směru můžeme poskytnout naše zkušenosti s výstavbou zdravotnických zařízení v České republice. Areál na Karlově náměstí má svoje kulturně-historické návaznosti a při naší práci musíme skloubit řadu zdánlivě protichůdných požadavků účastníků výstavby, nicméně spolupráce s tak významným partnerem, jakým VFN bezesporu je, nás velmi těší,“ uzavírá Václav Hlaváček, ředitel Studia Acht.

www.archcom.eu


Projekční kancelář Archcom působí v oblasti realitního developmentu od roku 1996. Věnuje se projektové přípravě a řízení developerských projektů v systému BIM 5D, který propojuje navrhování a realizaci staveb s finančním modelem a časovým harmonogramem projektu v jednom digitalizovaném systému. Veškerá data účastníků výstavby jsou sdílena v reálném čase a online na zabezpečené cloudové platformě, která se tak stává významným pomocníkem při vzájemné koordinaci a efektivní spolupráci. Mezi referenční projekty společnosti patří Futurama Business Park a Avenir Business Park v segmentu kanceláří, Hypermarket Tesco Plzeň a OC Lety u Dobřichovic v retailovém odvětví, Industrial Park Tachov v sektoru průmyslových nemovitostí či Rezidence Petrské náměstí v oblasti bytové výstavby.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Denisa Kolaříková
Account Manager
Gsm: +420 731 613 606
email: denisa.kolarikova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Kamila Čadková
Account Director
Gsm: +420 731 613 609
email: kamila.cadkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Prílohy

Obrázky
Archcom_3D_scan.JPG
3D pasportizace stávajících budov VFN pro zavedení BIM.
Archcom_VFN GPK_příklad pracoviště.jpg
Vizualizace příkladu pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky VFN
VFN_budova GPK_Apolinar.jpg
Aktuální podoba gynekologicko-porodnické kliniky VFN
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.