SK CZ EN

INVESCO INVESTMENT OUTLOOK 2022: NORMÁLNĚJŠÍ RŮST I INFLACE, VYŠŠÍ VOLATILITA V ROCE PLNÉM ZMĚN

Publikované dňa: 11. 1. 2022 15:05 INVESCO

Po dvou letech mimořádných kroků fiskální a měnové politiky, které vyvolala pandemie, očekávají investiční stratégové společnosti Invesco, že rok 2022 bude rokem změn. Politiky a ekonomiky se budou přibližovat normálnějšímu stavu. Uprostřed pokračujících narušení dodavatelského řetězce a nárůstu poptávky se jejich výhled na rok 2022 soustředí na otázku inflace a na to, jak na ni mohou trhy a tvůrci politik reagovat.

Odborníci společnosti Invesco sice očekávají, že volatilita se zvýší, protože trhy se budou vyrovnávat s pomalejším růstem a postupným zpřísňováním měnové politiky. Riziko covidu však pro ekonomiky slábne. „Ačkoli zůstáváme obezřetní ohledně toho, co můžou přinést nové mutace viru, v současné době vzbuzuje covid v našich očekáváních stále menší obavy, protože ekonomické dopady pandemie stále slábnou - i když zde jsou nějaké výkyvy," říká Henning Stein, globální vedoucí oddělení Thought Leadership společnosti Invesco. „Rizikem samozřejmě zůstává růst počtu případů v některých zemích, který by mohl být doprovázen lockdowny a narušením dodavatelských řetězců."

V investičním výhledu na rok 2022 odborníci společnosti Invesco nastiňují svůj základní scénář pro rok 2022 a vysvětlují tak své preference při alokaci aktiv.

„V základním scénáři se očekává, že globální růst se bude normalizovat, zůstane nad dlouhodobým trendem, ale s postupným odstraňováním fiskálních stimulů zpomalí na udržitelnější tempo," vysvětluje Eva Miklášová, Country Lead pro Českou republiku, Invesco. Analytici z Invesca také předpokládají, že inflace dosáhne v polovině roku 2022 svého vrcholu. Poté se začne snižovat a do konce roku 2023 se vrátí k cílovým hodnotám s tím, jak se vyřeší problémy v dodavatelských řetězcích, zvýší se proočkovanost a do pracovního procesu se vrátí více zaměstnanců. „Povzbuzuje nás klesající růst peněžní zásoby. Pokud se na něj díváme jako na předpověď inflace, naznačuje to, že nás čekají menší inflační tlaky," poznamenává Eva Miklášová.

Odborníci společnosti Invesco očekávají, že Federální rezervní systém (Fed) bude ve svých politikách i nadále akomodativní a ke zvýšení sazeb dojde v druhé polovině roku 2022. Domnívají se ale, že centrální banky ostatních vyspělých zemí mohou jednat rychleji. Očekávají, že v roce 2022 postupně dojde ke změnám v růstu, odkloní se od politických stimulů růstu a samotná míra růstu se normalizuje s tím, jak se do normálu dostávají i výdaje podniků a domácností. Podle názoru analytiků je pravděpodobné, že pokračující neobvykle vysoké úspory domácností bude kompenzovat zpřísňování fiskální politiky, což umožní další uvolnění zadržované poptávky.

Vzhledem k tomu, že oživení a opětovné otevření trhů díky rostoucí imunitě probíhá a americký dolar zůstává relativně neutrální v porovnání s rozvinutými trhy, vidí odborníci společnosti Invesco, že rozvíjející trhy se zotavují. Vzhledem k tomu, že zpřísňování měnové politiky se zdá být v mnoha rozvíjejících se tržních ekonomikách také relativně pokročilé, očekávají další změny politik rozvíjejících se trhů, které budou odrážet růstové a inflační tlaky specifické pro danou zemi, protože Fed normalizuje svou politiku v souladu se svými pokyny.

„Zpomalující režimy, kdy je růst nad trendem, ale zvolňují, se obvykle vyznačují vyšší volatilitou a větší konvergencí výnosů napříč třídami aktiv," vysvětluje Eva Miklášová. „Očekáváme, že dojde k poklesu kompenzace růstového rizika a postupnému obratu směrem k defenzivním aktivům."

V základním scénáři odborníci společnosti Invesco preferují akcie, alternativní nástroje a komodity. Snížili by svou rizikovou pozici tak, že mírně nadváží akcie, ale s příklonem k defenzivním sektorům, jako je IT, komunikace, zdravotnictví, nemovitosti a nezbytné spotřební zboží. Vzhledem k očekávání pomalejšího růstu a stabilním (nebo nižším) výnosům dlouhodobých dluhopisů by upřednostňovali kvalitní a velké trhy. Na regionální úrovni by investiční experti preferovali rozvíjející se trhy na základě cyklické divergence a americké akcie před ostatními rozvinutými trhy, protože globální zpomalení dává přednost regionům s nižší cyklickou expozicí a nižší provozním úvěrem.

U nástrojů s pevnými výnosy analytici argumentují tím, že solidní hospodářský růst podporuje úvěrové fundamenty a nízké úrokové sazby dluhopisů na celém světě, nadále podporují technickou stránku úvěrových trhů. „Ocenění jsou však v historickém kontextu velmi napjatá, což omezuje potenciální růst v případě utahování spreadů a naopak zvětšuje možný pokles v případě jejich rozšiřování," říká Henning Stein a dodává, že nízké úrovně celkových výnosů zvyšují rizika, pokud by celkové výnosy rostly. Odborníci společnosti Invesco poukazují na to, že na bankovní úvěry mají potenciál být atraktivní třídou aktiv, která je podporována silnými úvěrovými základy a může těžit z růstu sazeb, protože bankovní úvěry mají pohyblivé úrokové sazby. Odborníci společnosti Invesco by však volili mírné nadvážení na duraci, přičemž očekávají vyšší sazby u střednědobých splatností, ale stabilní až nižší výnosy u těch delších. Rovněž by nadvážili americké státní dluhopisy.

V oblasti alternativních investic upřednostňují analytici Invesca růstové a rizikové kategorie private equity, protože očekávají, že obě kategorie budou i nadále dosahovat lepších výsledků i v různých makroekonomických scénářích. Podle jejich názoru by strategie přímého úvěrování měly i nadále těžit ze silných úvěrových základů a potenciálně i z rostoucích úrokových sazeb vzhledem k jejich struktuře s pohyblivou úrokovou sazbou. Reálná aktiva mezitím příznivě reagují na inflaci, a to jak v důsledku rostoucích výnosů, tak v důsledku zhodnocování fyzických aktiv. Podle investičních stratégů společnosti Invesco směřuje potenciál pokračujícího oživení světového obchodu, osobní dopravy a obsazenosti kanceláří spolu s relativně atraktivním oceněním a ochranou proti inflaci, k příznivému výhledu pro nemovitosti.

Pro více informací kontaktujte:

Eliška Krohová
Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 720 406 659
www.crestcom.cz
e-mail: eliska.krohova@crestcom.cz

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.