SK CZ EN

OPAVA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU „TŘÍDÍM GASTRO“ SPOLEČNOSTI EFG

Publikované dňa: 4. 4. 2022 9:02 ENERGY FINANCIAL GROUP

Opava se od 4. dubna připojila k projektu „Třídím gastro“ společnosti Energy financial group (EFG). Obyvate-lé tak nyní mohou využívat speciální nádoby na gastroodpad a tím snížit množství biologického odpadu na skládkách, omezit vznik skleníkových plynů a přispět k výrobě zelené energie. Projekt, který odstartoval loni v květnu v Šumperku, úspěšně funguje již v devíti obcích Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Opava rozšířila od letošního dubna možnost třídění odpadu o gastroodpad. „Zapojení do projektu Třídím gastro“ nám umožní z nádob na směsný odpad separovat velkou část obsahu. Vidíme v tom nejen naši připravenost na blížící se legislativní změny, které od ledna příštího roku městům a obcím přímo ukládají povinnost třídit gastroodpad od toho komunálního, ale i zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Dalším nezanedbatelným benefitem je finanční úspora, kterou do budoucna očekáváme. Podle všeho totiž budou poplatky za skládkování odpadu stále strměji narůstat, a proto potřebujeme dlouhodobě snižovat objem komunálního odpadu,“ sdělil Michal Jedlička, náměstek primátora statutárního města Opava.

Do označených tmavě hnědých sběrných nádob o objemu 120 l mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů. Mohou to být tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávová sedlina. Potraviny lze vkládat i s původním obalem, který bude následně odstraněn na třídicí lince. Svoz je zajišťován vozidly na ekologický pohon CNG, který vzniká rovněž z biologicky rozložitelného odpadu. V rámci služby „Třídím gastro“ může být svážen gastro odpad také ze školních jídelen a komerčních gastro provozů.

Takto vytříděný gastroodpad, který tvoří zhruba čtvrtinu obsahu černých popelnic, se namísto skládkování díky projektu „Třídím gastro“ energeticky a bezemisně zpracuje a následně využije pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu v bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ze sta tun svezeného odpadu je například možné tímto způsobem vytvořit ekologický pohon BioCNG k ujetí zhruba až 100 000 km.

„Máme radost, že se Češi k třídění kuchyňského odpadu postavili velmi zodpovědně. Díky tomu náš projekt za necelý rok od svého spuštění, běží už v devíti obcích Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Nově tuto možnost mají také obyvatelé Opavy a věřím, že i zde přinese ekologické a výhledově také ekonomické výhody, protože poplatky za skládkování se zvyšují,“ vysvětluje Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logisitics.

Projekt Třídím gastro společnosti Energy financial group odstartoval v loňském roce v květnu v několika obcích na Šumpersku. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad tak již mohou využívat např. obyvatelé Šumperka, Olomouce, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína a od 4. dubna také Opavy. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce. Z měst a obcí, nyní včetně Opavy, sváží EFG do své bioplynky již okolo 40 tun odpadu měsíčně z celkem 350 nádob. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje.

Pro více informací kontaktujte:
Kamila Žitňáková
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1

gsm: + 420 725 544 106
e-mail: kamila.zitnakova@crestcom.cz

O skupině EFG:

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.