SK CZ EN

VÝRAZNÝ POKROK V PLNĚNÍ CÍLŮ UDRŽITELNOSTI – VGP ZVEŘEJŇUJE ZPRÁVU O ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021

Publikované dňa: 5. 4. 2022 9:20 VGP

VGP NV (dále také „VGP” nebo „Skupina”), evropský poskytovatel špičkových logistických a semi-industriálních nemovitostí, dnes zveřejnil Zprávu o odpovědnosti společnosti za rok 2021. Zpráva podrobně popisuje úspěchy a pokrok Skupiny vzhledem k cílům, které si stanovila, a zdůrazňuje její závazek posílit snahu o udržitelnost v rámci každodenních činností. Klíčovým cílem VGP je sladit výkonnost svých portfolií s cíli Pařížské dohody. Své klienty podporuje v realizaci jejich dekarbonizačních strategií – úsilí, které má v blízké době vést k opatřením, jež pomohou nasměrovat svět na cestu dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2050.

„Udržitelnost je jednou z našich základních hodnot a odráží se i v naší hlavní zásadě: „building tomorrow today”. Jsem hrdý na to, že navzdory náročným podmínkám VGP v roce 2021 dále pokročila v kritických oblastech jako je ochrana klimatu, udržitelné stavebnictví a recyklovatelné materiály,“ řekl Jan Van Geet, výkonný ředitel společnosti VGP. „Pandemie, stále viditelnější dopady změn klimatu i válka probíhající na Ukrajině měly a budou mít hluboké a trvalé dopady na podnikání a společnost, jak je známe dnes. V současné době je více než kdy jindy nutné zaměřit se na udržitelnost, která je klíčovým faktorem dlouhodobého obchodního úspěchu. Nesmíme ztratit ze zřetele to, co je pro přežití naší planety nejdůležitější: co nejdříve dosáhnout uhlíkové neutrality.”

Použití nejmodernějších technologií a energetická účinnost jsou hlavními parametry komerčních nemovitostí, které VGP staví. Společnost se zavázala snížit do roku 2030 čisté emise uhlíku ve svém „in-use“ portfoliu o 55 % a co se týče novostaveb, klade si za cíl získat certifikaci udržitelnosti úrovně DGNB Gold nebo jejího ekvivalentu.

Skupina je i nadále odhodlána dosáhnout ve svých provozech do roku 2025 uhlíkové neutrality, což bylo podpořeno i virtuální smlouvou nákupu elektrické energie pro kanceláře VGP v celé Evropě, které jsou tak od 1. ledna 2022 napájeny ze 100 % solární energií.

Sociální prostředí představuje důležitý pilíř našeho úsilí o udržitelnost. Dnes se Skupina více než kdy jindy snaží propojit s komunitami i zainteresovanými subjekty a v úsilí o vytváření společných hodnot stavět na silných stránkách, které každý z nich má. Nadace VGP, která byla založena v roce 2019, se angažuje v oblasti podpory biodiverzity, nových příležitostí pro znevýhodněné komunity i zachování evropského kulturního dědictví. Nadace již vytipovala 29 projektů, které se zabývají sociálními otázkami a ochranou přírody a kulturního bohatství, a dosud od VGP získala finanční prostředky ve výši více než 7 milionů EUR. VGP se nadále angažuje v budování inkluzivního pracovního prostředí, které podporuje diverzitu jejích lidí.

Další podrobnosti o opatřeních a iniciativách společnosti VGP v oblasti udržitelnosti i o její celkové strategii naleznete v podrobné Zprávě o odpovědnosti společnosti na následujícím odkazu: https://www.vgpparks.eu/en/investors/publications/

Kontaktní údaje pro média

Vztahy s investory

Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu

Petra Vanclova

(Externí komunikace)

Tel: +42 0 602 262 107

Anette Nachbar

Brunswick Group

Tel: +49 152 288 10363

anachbar@brunswickgroup.com

O VGP

VGP je celoevropský developer, manažer, a vlastník špičkových logistických a semi-industriálních nemovitostí. Provozuje plně integrovaný podnikatelský model s kapacitou a dlouhodobou expertizou napříč dodavatelským řetězcem. Společnost má rozvinuté portfolio pozemků (ve vlastnictví nebo zajištěných) o rozloze 10,94 milionu m² a strategicky se zaměřuje na výstavbu business parků. Společnost byla založena v roce 1998 jako belgický rodinný developer nemovitostí v České republice. Dnes, s více než 350 zaměstnanci, VGP vlastní a provozuje aktiva v 14 evropských zemích, a to jak přímo, tak prostřednictvím několika 50:50 společných podniků. K prosinci 2021 činila hrubá hodnota aktiv společnosti VGP, včetně 100% společných podniků, částku 5,75 miliardy EUR a čistá hodnota aktiv (EPRA NTA) společnosti činila 2,33 miliardy EUR. Společnost VGP je kótována na burze Euronext Brussels (ISIN: BE0003878957).

Další informace naleznete na: http://www.vgpparks.eu

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.