SK CZ EN

IVETA ŠURGANOVÁ SA STALA NOVOU REGIONÁLNOU FINANČNOU RIADITEĽKOU V DACHSER PRE JUHOVÝCHODNÚ EURÓPU

Publikované dňa: 6. 4. 2022 10:41 DACHSER SLOVAKIA

Spoločnosť DACHSER vytvorila v rámci reštrukturalizácie riadenia celého regiónu novú pozíciu regionálneho Finančného riaditeľa pre juhovýchodnú Európu, pod ktorého spadá centrum zdieľaných služieb pre administratívne oddelenia. Do tejto funkcie bola k 1. 1. 2022 vymenovaná Iveta Šurganová, ktorá v DACHSER Slovakia mala dovtedy na starosti finančné oddelenie, oddelenie ľudských zdrojov, controlling, facility manažment, IT, oddelenie manažmentu kvality a marketing.

Iveta Šurganová pôsobí ako Regional Finance Manager SEE (zahrňuje Maďarsko, Slovensko a Rumunsko) od 1. januára 2022. Spolu s Romanom Stoličným, regionálnym manažérom DACHSER pre juhovýchodnú Európu, tak budú budovať a rozvíjať existujúce pobočky v regióne juhovýchodnej Európy.

Rozhodnutie o vytvorení tejto pozície sa formovalo pomerne dlho. Je to zmena v prístupe k riadeniu spoločnosti z regionálneho pohľadu. Roman Stoličný úspešne prepojil jednotlivé krajiny a našiel synergie k rozvoju regiónu. „Keď som sa rozhodovala, či túto ponuku prijmem ovplyvňovali ma tri hlavné faktory: Prvým bola moja rodina - spoločne sme rozhodli či do toho ideme. Druhým bol šéf regiónu p. Stoličný - pracujeme spolu už veľa rokov a tak viem, že sa môžem na neho spoľahnúť a sme dobrý tandem. Tretím faktorom boli moji skvelo zohratí ľudia na Slovensku - budem s nimi tráviť omnoho menej času, avšak som presvedčená, že to perfektne zvládnu," hovorí Iveta Šurganová.

Zjednotenie celého regiónu bude vyžadovať hlboké pochopenie fungovania manažmentu jednotlivých štátov a vybudovanie kvalitných štruktúr. Iveta Šurganová dodáva: „Nepochybne je to náročná úloha, ale veľmi sa na to teším. Prvé kolo stretnutí s kolegami v krajinách som už absolvovala. Zmeny takéhoto charakteru sú pre manažment náročné a preto je pre mňa dôležité, aby som v prvom rade pochopila potreby krajín a následne priniesla také riešenia, ktoré pomôžu krajine v ďalšom raste a budú v súlade s regionálnou stratégiou."

Nové výzvy

Hlavnou úlohou Ivety Šurganovej bude vybudovať organizačnú štruktúru share service centra, vrátane jednotných štandardov, transparentnosti a homogénnejšieho prístupu v celom regióne. Manažérsky sa bude v regióne SEE venovať: financiám, ľudským zdrojom, riadeniu IT, komunikácii a PR, nákupu, Corporate Governance - teda vnútornému systému riadenia organizácie a zmluvným vzťahom, GDPR a Compliance.

„Všetci Ivete prajeme, aby bol ďalší rozvoj riadenia v rámci tohto regiónu pod jej vedením aj naďalej úspešný. Ide o náročnú úlohu, ale verím, že sa ho Iveta zhostí so starostlivosťou a odhodlaním sebe vlastným. Už v minulosti preukázala, že je ako manažérka schopná zhostiť sa náročných úloh a doviesť ich do úspešného konca, takže nepochybujem, že aj tu sa jej bude dariť," uzatvára Roman Stoličný.

Iveta Šurganová vyštudovala odbor Manažment a Marketing na vysokej škole v poľskej Lodži. Plynule hovorí po anglicky a poľsky. V spoločnosti DACHSER pracuje od roku 2013. V tom čase bolo jej úlohou prepojiť požiadavky prichádzajúce z centrály v nemeckom Kemptene s lokálnym slovenským prostredím a pripraviť spoločnosť na prechod na SAP. Implementácia SAP bola úspešne dokončená v roku 2014. Zvládnutie niekoľkých väčších projektov, dôvera a podpora nadriadených posunula Ivetu k povýšeniu na pozíciu Finančnej manažérky. V roku 2017 sa k riadeniu finančného oddelenia pridali aj oddelenie ľudských zdrojov, controlling, facility manažment, IT, oddelenie manažmentu kvality a marketing.

Základné informácie o spoločnosti DACHSER Slovakia a. s.
História spoločnosti DACHSER sa začína v roku 1995, kedy bola založená spoločnosť Lindbergh Air Freight, s.r.o. Zameranie aktivity spoločnosti v prvom roku bolo v poskytovaní kompletných zasielateľských služieb pri preprave leteckých zásielok. Následne po predložení požiadaviek od zákazníkov sa aktivity rozvinuli aj na poskytovanie námornej a pozemnej prepravy. V roku 2004 sa spoločnosť stáva súčasťou nemeckej logistickej spoločnosti DACHSER a až do roku 2009 vystupuje na trhu pod menom LINDBERGH & DACHSER a. s. Od 1. 1. 2010 spoločnosť pôsobí na trhu pod obchodným menom DACHSER Slovakia a. s. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do celosvetovej siete koncernu DACHSER. V súčasnosti má DACHSER na Slovensku 5 pobočiek, v ktorých pracuje pres 200 zamestnancov.


Základné informácie o skupine DACHSER
Rodinná spoločnosť DACHSER so sídlom v nemeckom Kemptene je popredným európskym poskytovateľom logistických služieb. DACHSER poskytuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch obchodných oblastiach: DACHSER European Logistics, DACHSER Food Logistics a DACHSER Air & Sea Logistics. Ponuku dopĺňajú ďalšie služby ako kontraktná logistika, konzultácie a poradenstvo a špecifické riešenia prispôsobené na mieru jednotlivým odvetviam. Vďaka komplexnej dopravnej sieti ako v Európe, tak i v zámorí a informačným technológiám, ktoré sú plne integrované do všetkých systémov, poskytuje DACHSER inteligentné logistické riešenia po celom svete. V súčasnosti zamestnáva zhruba 30 600 ľudí v 399 pobočkách po celom svete. Za rok 2018 zrealizoval cca 83,7 miliónov zásielok s hmotnosťou 41,3 miliónov ton. Celkový obrat koncernu DACHSER v roku 2018 predstavoval 5,6 miliárd eur. Pre viac informácií navštívte www.dachser.sk.

Pre viac informácií prosím kontaktujte:
Crest Communications a. s.
Anna Palfiová
PR manager
Tel.: +421 903 664 575
E-mail: anka.palfiova@gmail.com


DACHSER Slovakia a.s.

Martin Štiglinc
Sales Manager European Logistics
Tel.: +421 2 6929 6180
Fax: +421 2 6929 6197
E-mail: martin.stiglinc@dachser.com
www.dachser.sk

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.