SK CZ EN

JAK EFEKTIVNĚ ŘEŠIT ROSTOUCÍ CENY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A NÍZKÝ POČET PRACOVNÍKŮ NA STAVBÁCH? PLANRADAR PŘINÁŠÍ EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Publikované dňa: 20. 4. 2022 9:44 PLANRADAR ČR

Nedostatek pracovních sil je dlouhodobým problémem českého stavebnictví, ovšem v posledních měsících se k němu přidal také dramatický růst cen a zpoždění dodávek stavebních materiálů. To potvrzuje i aktuální průzkum ČSÚ, ve kterém 31 % podnikatelů uvedlo jako hlavní bariéru růstu stavební produkce chybějící zaměstnance a dalších 20 % (tj. nejvíce v historii zjišťování) nedostatek materiálu či zařízení. K tomu přidejme ceny materiálových vstupů, jejichž index vloni meziročně vzrostl o 10,9 %, ale reálně některé komodity dosáhly i dvojnásobku své ceny před pandemií. Jedná se tak o skutečně nelehkou situaci, s níž se stavební a developerské společnosti musejí denně potýkat. Hrozí zpožďování výstavby oproti původním plánům a současně vyšší investice do projektů. Naneštěstí problémy (nejen) českého stavebnictví neodezní během několika dní či týdnů. Jak tedy z této složité situace ven? Naučit se s dostupnými zdroji pracovat šetrně a efektivně pomocí moderních technologií zaměřených na výstavbu a správu nemovitostí.

Stavebnictví dlouhodobě patří k oborům, které nejvíce odolávají digitalizaci. Důsledkem jsou časté chyby a kolize během výstavby, s nimiž souvisí nízká produktivita práce a naopak vyšší spotřeba materiálu. Nakonec až 30 % staveb vyjde dráž, než se původně plánovalo. „Pro lidi zvenčí to může znít až neuvěřitelně, ale ještě jako stavební inženýr jsem na stavbách zažil opravdu kuriózní situace. Na projektu se podílí velké množství subjektů a souběžně probíhá celá řada činností, takže velmi lehce vzniká prostor pro špatnou komunikaci či práci s neaktuálními daty. Příkladem za všechny je situace, která se odehrála při výstavbě jedné industriální haly. Subdodavatel vyslal celý tým pracovníků, kteří měli za úkol provést kompletní elektroinstalaci. Ti dorazili ve stanovený termín na místo a teprve až tam zjistili, že kvůli neočekávanému zpoždění chybí na hale střecha. Takže se akorát mohli obrátit a vyrazit na cestu zpět. Bohužel podobné situace nejsou ve stavebnictví výjimkou,“ komentuje Adam Vostárek, expert společnosti PlanRadar zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů.

Dodavatelům klesá schopnost garantovat dodávky v ceně i čase

Kromě „obvyklých“ problémů však stavební trh v současnosti zažívá atmosféru nejistoty ohledně dalšího vývoje cen a dostupnosti materiálů a výrobků. Většina dodavatelů přitom od dubna avizovala další zdražení. Jan Krákora z Divize 3 společnosti Metrostav, který je stavbyvedoucím na projektu AFI City (etapa DE) v pražských Vysočanech, popisuje: „Aktuálně je kritický nedostatek hutních materiálů, především válcované oceli a betonářské výztuže. Dodavatelé zastavili příjem objednávek a cena zboží skladem vyskočila dramaticky vzhůru (z 25 na 40 – 45 Kč/kg, někdy i více). Minerální izolace se prodávají dle alokací, což znamená, že každý zákazník obdrží shodné množství jako v roce 2020 a 2021. Příjem objednávek kvůli nedostatku zboží zastavili i další dodavatelé, například na pórobetonové tvárnice se čeká téměř 3 až 4 měsíce, na sádrokartonové desky 4 týdny. Zároveň chybí stavební překližky, jejichž výroba probíhá na Ukrajině a v Rusku. Významný nárůst zaznamenaly také náklady na dopravu. Přepravních kapacit je nedostatek. Nepředvídatelné jsou ceny plynu pro výrobní závody. Prakticky všichni výrobci a dodavatelé navíc aktualizovali své obchodní podmínky tak, aby při dodávkách zboží minimalizovali svou odpovědnost.“ Náročnost situace potvrzuje i výkonný ředitel skupiny Unitrex Jakub Novák: „Vývoj nelze úplně předvídat, nicméně v průměru očekáváme další zdražení stavebních materiálů o 10 % oproti současnému stavu. Vývoj bude do velké míry ovlivněn situací na Ukrajině a stále rostoucími cenami energií.“

Ve stavebnictví chybí přes 300 000 pracovníků

Úřady vloni vydaly stavební povolení pro 90 960 nových budov, tedy o cca 6 % více než předloni a nejvíce za posledních 9 let. Ale s trochou nadsázky nemovitosti nebude mít kdo stavět, protože v odvětví přibyla poptávka a zároveň část zahraničních pracovníků odešla domů kvůli aktuální geopolitické situaci. Jakub Novák ze skupiny Unitrex uvádí: „S nedostatkem pracovních sil se na stavbách potýkáme dlouhodobě, ovšem v současnosti v ještě větší míře kvůli odchodu pracovníků z Ukrajiny. Délka výstavby se tím neúměrně natahuje. U některých typů staveb, které trvaly před dvěma lety běžně 6 měsíců, nyní uvažujeme s harmonogramem 9 až 12 měsíců. Je tedy zřejmé, že se doba výstavby u některých typů kratších projektů téměř zdvojnásobila.“

Jan Krákora doplňuje: „Ve Skupině Metrostav evidujeme asi pět desítek zaměstnanců z Ukrajiny, což je necelé procento. Významnou část stavebních dělníků ovšem zaměstnávají naši subdodavatelé. Právě ti avizují, že odliv pracovníků zpět na Ukrajinu a řešení situací jejich rodin může způsobit narušení stavební výroby. Jedná se především o stavební dělníky, kteří představují významnou pracovní sílu na všech stavbách. Někteří naši zaměstnanci opravdu dostali povolávací rozkazy a na Ukrajinu odjeli. Odchod ukrajinských mužů a zároveň příchod uprchlíků (zejména žen, dětí a seniorů) na nás zatím žádný akutní a primární dopad nemá. Existují však druhotné dopady. Například subdodavatelé, kteří mají většinu svých pracovníků z Ukrajiny, nám nejsou schopni podávat a garantovat nabídky. Tím nám ztěžují proces soutěžení velkých zakázek. Zatím všechny termíny harmonogramů držíme. Je však možné, že z důvodu nedostatku pracovní síly u subdodavatelů a kvůli nedostatku materiálů budeme nuceni jednat s investory o úpravě harmonogramů. Tento vývoj ale půjde napříč odvětvím a předpokládáme jej i u konkurence.“


Digitalizace odvětví jako významný pomocník v těžkých časech

V současné turbulentní době je proto třeba hledat jednoduchá a efektivní řešení, jak zvýšit svoji produktivitu a konkurenceschopnost na trhu. Adam Vostárek ze společnosti PlanRadar komentuje: „Osobně jsem přesvědčen, že nazrál čas na systémovou změnu celého odvětví – tím myslím digitalizaci. Jejím hlavním přínosem je vysoká kvalita dokončovaných staveb a úspora času i nákladů v průběhu jejich realizace. Prostřednictvím efektivní komunikace a plánování se snižuje chybovost, tudíž se nespotřebovává tolik materiálu. Navíc stavby lze dokončit bez zbytečného prodlužování, takže lidská pracovní síla není potřeba déle, než je nezbytně nutné.“

Jan Krákora ze společnosti Metrostav potvrzuje:Aplikaci PlanRadar jsme implementovali již na počátku stavby apartmánového domu v projektu AFI City a zapojili do ní také technický dozor stavebníka. Společně ji využíváme na evidenci chyb během realizace, ovšem slouží nám i pro zaznamenávání kontrol v bytových jednotkách (např. založení příček, tlakové zkoušky bytových rozvodů vody a topení, hydroizolace v koupelnách apod.). Tato evidence kontrol nám dává možnost zpřehlednění toho, co bylo provedeno i toho, co již bylo od investora zkontrolováno. Úsporu času vidím v tom, že zaznamenávaní se provádí pomocí aplikace, ve které rovnou chybu přiřadíme příslušnému dodavateli. Tím odpadá administrativa z přepisování fyzického seznamu a přeposílání na jednotlivé dodavatele. Zároveň máme jistotu, že dodavateli dorazí záznam s vadou a my vidíme, zda jej přijal a případně jak vadu odstranil.“

Jakub Novák ze skupiny Unitrex uzavírá: „PlanRadar nám pomáhá efektivně kontrolovat stavební dodávky a generovat přehledné a srozumitelné výstupy pro klienty. Jednoduchost a srozumitelnost ve výsledku usnadňuje práci všem, kteří se potřebují rychle zorientovat při řešení problematických úkolů výstavby.”

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.
Denisa Kolaříková
Account Manager
Gsm: +420 731 613 606
email: denisa.kolarikova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

Tereza Štosová

Account Executive

Gsm: +420 778 495 239
email: tereza.stosova@crestcom.cz

PlanRadar GmbH

Kate Robson

Gsm: +43 (0)720 517 135

email: info@planradar.com

www.planradar.com


O PlanRadaru
PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba“). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 14 500 profesionálům z více než 60 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě. Více o společnosti naleznete na www.planradar.com/cs/.

Prílohy

Obrázky
planradar_key_visual_laptop.jpg
planradar_key_visual_laptop.jpg
planradar_key_visual_phone.jpg
planradar_key_visual_phone.jpg
planradar_key_visual_tablet_construction.jpg
planradar_key_visual_tablet_construction.jpg
planradar_key_visual_tablet_productionhall.jpg
planradar_key_visual_tablet_productionhall.jpg
planradar_key_visual_tablet_renovation.jpg
planradar_key_visual_tablet_renovation.jpg
planradar_responsive_showcase.png
planradar_responsive_showcase.png
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.