SK CZ EN

AKO EFEKTÍVNE RIEŠIŤ RASTÚCE CENY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A NÍZKY POČET PRACOVNÍKOV NA STAVBÁCH? PLANRADAR PRINÁŠA EFEKTÍVNE RIEŠENIE

Publikované dňa: 21. 4. 2022 15:54 PLANRADAR SLOVENSKO

Nedostatok pracovných síl je dlhodobým problémom slovenského stavebníctva, avšak v posledných mesiacoch sa k nemu pridal aj dramatický rast cien a oneskorenie dodávok stavebných materiálov. To potvrdzuje aj aktuálny prieskum ŠÚ SR, v ktorom 33 % podnikateľov uviedlo ako významnú bariéru rastu stavebnej produkcie chýbajúcich zamestnancov a ďalších 17 % nedostatok materiálu či zariadenia. K tomu pridajme ceny materiálových vstupov, ktoré medziročne vzrástli o 23 %, ale reálne niektoré komodity dosiahli aj dvojnásobok svojej ceny pred pandémiou. Ide tak o skutočne neľahkú situáciu, s ktorou sa stavebné a developerské spoločnosti musia denne pasovať. Hrozí oneskorovanie výstavby oproti pôvodným plánom a súčasne vyššie investície do projektov. Nanešťastie problémy (nielen) slovenského stavebníctva neodznejú v priebehu niekoľkých dní či týždňov. Ako teda z tejto zložitej situácie von? Naučiť sa s dostupnými zdrojmi pracovať šetrne a efektívne pomocou moderných technológií zameraných na výstavbu a správu nehnuteľností.

Stavebníctvo dlhodobo patrí k odvetviam, ktoré najviac odolávajú digitalizácii. Dôsledkom sú časté chyby a kolízie počas výstavby, s ktorými súvisí nízka produktivita práce a naopak vyššia spotreba materiálu. Nakoniec až 30 % stavieb vyjde drahšie, než sa pôvodne plánovalo. „Pre ľudí zvonku to môže znieť až neuveriteľne, ale na stavbách je možné zažiť naozaj kuriózne situácie. Na projekte sa podieľa veľké množstvo subjektov a súbežne prebieha celý rad činností, takže veľmi ľahko vzniká priestor pre zlú komunikáciu či prácu s neaktuálnymi dátami. Príkladom za všetkých je situácia, ktorá sa odohrala pri výstavbe jednej industriálnej haly. Subdodávateľ vyslal celý tím pracovníkov, ktorí mali za úlohu vykonať kompletnú elektroinštaláciu. Tí dorazili v stanovený termín na miesto a až tam zistili, že kvôli neočakávanému oneskoreniu chýba na hale strecha. Takže sa mohli akurát obrátiť a vyraziť na cestu späť. Bohužiaľ podobné situácie nie sú v stavebníctve výnimkou,“ komentuje Ivan Petráš, expert spoločnosti PlanRadar zameriavajúci sa na digitalizáciu procesov pri stavebných a realitných projektoch.

Dodávateľom klesá schopnosť garantovať dodávky v cene aj čase

Okrem „obvyklých“ problémov však stavebný trh v súčasnosti zažíva atmosféru neistoty ohľadom ďalšieho vývoja cien a dostupnosti materiálov a výrobkov. Väčšina dodávateľov pritom od apríla avizovala ďalšie zdraženie o cca 10%. Tomáš Surovčák, riaditeľ projektového oddelenia spoločnosti Reinoo opisuje: „Nárast cien sme zaznamenali najmä pri základných stavebných materiáloch ako je cement, tehla, oceľ, alebo plastové výrobky. Odhadnúť ďalší vývoj na stavebnom trhu je v súčasnosti veľmi náročné, nakoľko musíme brať do úvahy viacero externých faktorov – dostupnosť stavebných materiálov a tiež dostatok pracovných síl. Vývoj samozrejme závisí aj od ako sa bude vyvíjať správanie bánk pri poskytovaní hypotekárnych úverov.“ Náročnosť situácie potvrdzuje aj Jan Krákora, stavbyvedúci z Divízie 3 českej spoločnosti Metrostav: „Aktuálne je kritický nedostatok hutníckych materiálov, predovšetkým valcovanej ocele a betonárskej výstuže. Dodávatelia zastavili príjem objednávok a cena tovaru skladom vyskočila dramaticky nahor (z 25 na 40 - 45 Sk / kg, niekedy aj viac). Minerálne izolácie sa predávajú podľa alokácií, čo znamená, že každý zákazník dostane zhodné množstvo ako v roku 2020 a 2021. Príjem objednávok kvôli nedostatku tovaru zastavili aj ďalší dodávatelia, napríklad na pórobetónové tvárnice sa čaká takmer 3 až 4 mesiace, na sadrokartónové dosky 4 týždne. Zároveň chýbajú stavebné preglejky, ktoré sa vyrábajú na Ukrajine a v Rusku. Významný nárast zaznamenali aj náklady na dopravu. Prepravných kapacít je nedostatok. Nepredvídateľné sú ceny plynu pre výrobné závody. Prakticky všetci výrobcovia a dodávatelia navyše aktualizovali svoje obchodné podmienky tak, aby pri dodávkach tovaru minimalizovali svoju zodpovednosť.“

V stavebníctve chýbajú tisíce pracovníkov

Objem stavebných prác vo februári medziročne vzrástol o 13,3 % a stavebníctvo tak úspešne dobieha vyše 20 % prepad z minulého roka spôsobený pandémiou Covidu. Z prepočtov Aliancie sektorových rád však vyplýva, že aby bolo možné trend udržať, sektor stavebníctva potrebuje navýšiť stavy približne o 8-tisíc ľudí ročne. S trochou preháňania možno povedať, že na Slovensku nebude mať kto stavať, pretože v odvetví pribudol dopyt, no zároveň časť zahraničných pracovníkov odišla domov kvôli aktuálnej geopolitickej situácii. Ide predovšetkým o stavebných robotníkov, ktorí predstavujú významnú pracovnú silu na stavbách. „Vplyv na cenu práce má stále ubúdajúci počet kvalifikovanej pracovnej sily. Budúci vývoj môže priniesť nové technológie, automatizácie a mechanizácie postupov výstavby, ktoré už nebudú vyžadovať taký veľký objem pracovnej sily a ktorý výrazne ušetrí čas výstavby,“ opisuje Tomáš Surovčák z Reinoo. Dovtedy však odchod ukrajinských mužov, ktorí dostali povolávacie rozkazy, môže spôsobiť narušenie stavebnej výroby. Z dôvodu nedostatku pracovnej sily u subdodávateľov a zároveň nedostatku materiálov hrozí, že generálni dodávatelia budú nútení rokovať s investormi o úprave harmonogramov.

Digitalizácia odvetvia ako významný pomocník v ťažkých časoch

V súčasnej turbulentnej dobe je preto potrebné hľadať jednoduché a efektívne riešenia, ako zvýšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť na trhu. Ivan Petráš zo spoločnosti PlanRadar komentuje: „Osobne som presvedčený, že dozrel čas na systémovú zmenu celého odvetvia – tým myslím digitalizáciu. Jej hlavným prínosom je vysoká kvalita dokončovaných stavieb a úspora času aj nákladov v priebehu ich realizácie. Prostredníctvom efektívnej komunikácie a plánovania sa znižuje chybovosť, teda sa nespotrebúva toľko materiálu. Navyše stavby je možné dokončiť bez zbytočného predlžovania, takže ľudská pracovná sila nie je potreba dlhšie, než je nevyhnutné.“

Tomáš Surovčák z Reinoo uzatvára: „PlanRadar využívame pri žilinskom projekte Retro, kde bola budova bývalej ubytovne rekonštrukciou adaptovaná na moderný bytový dom s 54 bytovými jednotkami. Ďalej pri všetkých projektoch, ktoré realizujeme v meste Púchov: z predchádzajúceho obdobia projekt Rubicon, kde sme vybudovali 44 bytov a aktuálne pri výstavbe druhej fázy projektu Pod Zábrehom II, kde po dokončení bude celkovo v troch bytových domoch vybudovaných 129 bytov a 3 polyfunkcie. Najväčšie zlepšenie vidíme pri optimalizácii koordinácie celého spektra ľudí na stavbe. Aplikácia prevzala väčšinu rutinnej práce a zautomatizovala celý rad úloh, čím nám dala možnosť zdieľať informácie a dáta priamo v teréne.“


Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.

Anna Palfiová

Gsm: +421 903 664 575
email: anna.palfiova@crestcom.sk
www.crestcom.cz

PlanRadar GmbH
Kate Robson
Gsm: +43 (0)720 517 135
email:
info@planradar.com
www.planradar.com


O PlanRadare

PlanRadar je softvérové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov fungujúcich na báze SaaS (z anglického Software as a Service alebo „softvér ako služba"). Svojim používateľom umožňuje pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. Je možné ho využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavbe, riadenie porúch a úloh, pri odovzdávaní projektov, ich následnú správu a údržbu atď. Prostredníctvom webovej aplikácie vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy chytrých telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať so svojim tímom akýkoľvek druh informácií prostredníctvom digitálnych stavebných plánov alebo BIM modelu. Digitalizácia pracovného postupu zlepšuje spoluprácu so všetkými účastníkmi stavebného procesu, znižuje chybovosť a šetrí čas: zákazníci PlanRadaru hlásia úsporu až 7 pracovných hodín týždenne. Spoločnosť so sídlom vo Viedni v Rakúsku a obchodným zastúpením na Slovensku umožňuje viac ako 14 500 profesionálom z viac ako 60 krajín sledovať, pripájať sa a riešiť stavebné a realitné projekty po celom svete. Viac o spoločnosti nájdete na www.planradar.com/sk/.Metrostav Slovakia je dcérskou spoločnosťou českého Metrostavu a členom Skupiny Metrostav. Zameriava sa na pozemné staviteľstvo a development na slovenskom trhu, na ktorom pôsobí od roku 1997.

Prílohy

Obrázky
planradar_key_visual_laptop.jpg
planradar_key_visual_laptop.jpg
planradar_key_visual_phone.jpg
planradar_key_visual_phone.jpg
planradar_key_visual_tablet_construction.jpg
planradar_key_visual_tablet_construction.jpg
planradar_key_visual_tablet_productionhall.jpg
planradar_key_visual_tablet_productionhall.jpg
planradar_key_visual_tablet_renovation.jpg
planradar_key_visual_tablet_renovation.jpg
planradar_responsive_showcase.png
planradar_responsive_showcase.png
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.