SK CZ EN

MS PAKT ZABRAŇUJE ODCHODU KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY Z MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. STAL SE PROSTŘEDNÍKEM V NAVAZOVÁNÍ SPOLUPRÁCE REGIONÁLNÍCH ŠKOL A FIREM

Publikované dňa: 18. 11. 2021 14:30 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Zaměstnavatelé v Moravskoslezském kraji reflektují nedostatek kvalifikované pracovní síly. Firmám chybí zejména techničtí pracovníci, stále častěji však i řadoví zaměstnanci. Mladí lidé často opouštějí region a stěhují se za vidinou lepších pracovních příležitostí a nezaměstnanost v kraji balancuje na 5 % hranici. MS Pakt na danou situaci reaguje navazováním nových nebo prohlubováním stávajících partnerství mezi školami a firmami.

Nízká nezaměstnanost a covidová nestabilní doba firmám v regionu nehraje do karet a zaměstnanci se hledají velice obtížně. Prioritou MS Paktu je i prostřednictvím aktivit krajského projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK) navázat nová či prohloubit stávající partnerství škol a firem v regionu, která zajistí zvýšení atraktivnosti oborů, zaměstnanosti a uplatnitelnosti našich absolventů na zdejším trhu práce a jejich setrvání v regionu.

„Náš tým se zaměřuje na podporu a zatraktivnění odborného vzdělávání žáků zejména středních odborných škol. Společně s žáky základních škol se v praxi seznámí s konkrétními zaměstnavateli a pak už je to jen krůček k tomu, aby do spolupracující firmy nastoupili do svého prvního zaměstnání,“ vysvětlil Jan Kelar z MS Paktu, který má na starosti spolupráci škol a firem. MS Paktu se v rámci projektu OKAP dosud podařilo navázat 5 takovýchto partnerství a další postupně přibývají.

Na sklonku minulého roku bylo v kraji evidováno přes 42 tisíc uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob dosáhl 5,14 % a v evidenci úřadu práce bylo téměř 13 tisíc pracovních míst. Proti roku 2020 klesl počet uchazečů o zaměstnání o 3 005 osob (o 6,7 %) a regionální firmy proto hledají zaměstnance jen s vypětím všech sil.

Mezi zaměstnavatele, kteří již podepsali deklarace spolupráce s regionálními školami, patří například kopřivnická TATRA TRUCKS a.s., FERRIT s.r.o., FRISÖR KLIER správní s.r.o., Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik nebo CarTec Ostrava s.r.o.

„Společnost TATRA TRUCKS a.s. podepsala Deklaraci o dlouhodobém partnerství s VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v rámci oboru Obráběč kovů. Tato Deklarace navazuje na již předchozí spolupráci z minulých let zaměřenou na učební obor Mechanik opravář motorových vozidel a má za cíl zatraktivnění technických oborů pro žáky a zvýšení podílu praktické výuky ve firmě,“ uvedla Natalie Linhartová, personální ředitelka TATRA TRUCKS a.s. Cílem nově vzniklých i stávajících spoluprací je hlavně prohloubení spojenectví školy a firmy do budoucna.

„Studuji obor obráběč kovů a praxe v Tatře mi umožňuje nový pohled na profesi, kterou jednou budu vykonávat. Díváme se pod ruce opravdovým mistrům v oboru a stojí za to vidět výsledek své práce,“ uvedl Matěj Slezinský z VOŠ a SŠ Kopřivnice.

„Mezi střední školy, které se v rámci projektu OKAP zapojily do navazování spolupráce, patří VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, SOŠ Frýdek-Místek, Střední škola technická a dopravní, Ostrava nebo Střední škola Odry a další budou následovat.

Poznámky pro editory – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“
  • Konkrétně se jedná o: zlepšení připravenosti absolventu, kteří vstupují na trh práce; zvyšování podílu obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním; lepší využití osobního potenciálu a odpovídající pracovní uplatnění obyvatel; st produktivity, průměrné mzdy a nabídky dobře placených pracovních míst; snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných.
  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami v regionu.
  • Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Kontakt pro média:

Andrea Jalůvková

Crest Communications Ostrava

Mobil.: 737 544 867

E-mail: jaluvkova@crestmorava.cz

Martin Navrátil, ředitel

MS Pakt zaměstnanosti

Mobil: 725 736 355

E-mail: mnavratil@mspakt.cz

Prílohy

Obrázky
715x402.jpg
715x402.jpg
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.