SK CZ EN

COVID ZPŘETRHAL VAZBY MEZI ODBORNÝMI ŠKOLAMI A FIRMAMI. DOPADY POCÍTILA ASI ČTVRTINA OBORŮ, UKAZUJE PRŮZKUM MS PAKTU

Publikované dňa: 18. 11. 2021 14:41 MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI

Jak si stojí odborné vzdělávání a příprava (OVP) během koronavirové krize? Jak covid ovlivnil kompetence žáků? Na to odpověděl průzkum „Dopad Covidu-19 na OVP“, kterého se zúčastnilo 231 oborů ze 48 středních odborných škol Moravskoslezského kraje (MS kraje). Dotazníkové šetření poukázalo například na to, že téměř čtvrtina oborů ztratila kontakt se spolupracující firmou. Průzkum realizoval Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS Pakt).

Při zajišťování OVP spolupracuje s firmami 85 % dotazovaných oborů. Nejvíce respondentů bylo ze zemědělských oborů (92 %), nejméně pak spolupracují obory z oblasti služeb (79 %). „Během školního roku 2020/2021, ovlivněného koronavirovou krizí, ztratilo vazbu na spolupracující firmu 23 % do průzkumu zapojených oborů. Tím se zhoršily podmínky adaptace studentů ve firmách a získávání praktických znalostí a dovedností, protože spolupráce firem a škol je pro následné uplatnění studentů v praxi klíčová,“ popsala jedno z hlavních zjištění Jan Kelar, expert na odborné vzdělávání z MS Paktu a jeden te člen výzkumného týmu.

Mezi postiženými obory se objevily například pekař, truhlář, kuchař, ošetřovatel, auto elektrikář, obráběč kovů nebo zahradník. Při restartu spolupráce s firemním sektorem uvedlo 17 % oborů, že mají s opětovným navázáním vztahů problémy. Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že téměř 30 % škol hledá pro budoucí spolupráci nové firmy, a to zejména u technických oborů a služeb. Pomoc s navázáním spolupráce s novými firmami by uvítalo 66 % respondentů. „Ohledně forem spolupráce jsou pro školy nejvíce prioritní například odborný rozvoj pedagogů poskytovaný firmou, příprava žáků v reálném firemním prostředí, účast firmy na aktivitách školy nebo realizace vyučování v škole odborníkem z dané firmy,“ doplňuje Jan Kelar.

Průzkum MS Paktu se zabýval rovněž tím, jak byly v covidovém školním roce 2020/2021 ovlivněny kompetence u žáků daného oboru v porovnání s předcházejícím školním rokem. Nejhůře dopadly odborné schopnosti a dovednosti (zhoršily se u 90 % dotazovaných oborů) nebo kompetence k učení (jako horší je uvedlo 79 % respondentů. Naopak nejvíce se zlepšily (u 87 % oborů) kompetence využívat prostředky informační a komunikační techniky. „U dvou třetin zkoumaných kompetencí jsme zjistili jejich zhoršení nebo výrazné zhoršení,“ uvádí Martin Navrátil, ředitel Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, a dodává: „Z našeho šetření vyplynulo, že zejména odborné kompetence, praxi a rozvíjení sociálních kontaktů nelze během „vynucené“ distanční výuky zcela nahradit.“

U služeb jsou na tom nejhůře gastronomické obory. Nad průměrem se drží kompetence žáků v zemědělských oborech. V rámci technických oborů jsou na horší úrovni označovány kompetence zejména v oborech klempíř, karosář a strojník silničních strojů. V rámci řemeslných oborů jsou dle zástupců škol nejvíce poznamenány kompetence v oborech pokrývač, instalatér a truhlář.

Cílem průzkumu „Dopad Covidu-19 na OVP“, bylo zmapovat situace v odborném školství v MS kraji v souvislosti s uzavřením škol a dalšími opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19. Výstupy slouží pro nastavení konkrétní pomoci při realizaci OVP/OV.

Průzkum MS Paktu (Dopad Covidu-19 na OVP) – metodika:

Sběr dat v kvantitativním výzkumu (dotazníkové šetření) proběhl v červnu 2021. Respondenty byly střední školy v MS kraji, které vyučují 2leté a 3leté učební obory s výučním listem a 4leté učební obory s odborným výcvikem a maturitou. (celkem 231 respondentů/oborů). Obory: řemeslné, technické, zemědělské a služby.

Poznámky pro editory – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá k naplnění cílů Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019-2027 v oblasti Vzdělanější a zaměstnanější kraj
  • Konkrétně se jedná o: zlepšení připravenosti absolventu, kteří vstupují na trh práce; zvyšování podílu obyvatel kraje s vysokoškolským vzděláním; lepší využití osobního potenciálu a odpovídající pracovní uplatnění obyvatel; st produktivity, průměrné mzdy a nabídky dobře placených pracovních míst; snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných.
  • Moravskoslezský pakt zaměstnanosti přispívá ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzuje jeho klíčové problémy a připravuje pro ně řešení. Ve všech svých činnostech propojuje data a analýzy se zkušenostmi z praxe a reálnými potřebami v regionu.
  • Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, který byl založený jako samostatný zapsaný spolek 1. února 2019, jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Kontakt pro média:

Lukáš Klapil

Crest Communications Ostrava

Mobil.: 603 824 194

E-mail: klapil@crestmorava.cz

Martin Navrátil, ředitel

MS Pakt zaměstnanosti

Mobil: 725 736 355

E-mail: mnavratil@mspakt.cz

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.