SK CZ EN

INVESTOVÁNÍ DO BLOCKCHAINU, TO NEJSOU JEN KRYPTOMĚNY

Publikované dňa: 28. 6. 2022 11:45 INVESCO

Lidé si obecně spojují "blockchain" s "crypto", a to z dobrého důvodu. Kryptoměny, které se objevily jako první varianta využití, upoutaly pozornost a zájem lidí. Toto aktivum a základní technologie blockchainu jsou v myslích mnoha lidí synonymem. Při pohledu na krypto jen jako na další třídu aktiv však hrozí, že vám unikne širší pohled - základní infrastruktura digitálního trhu umožňující novou inovativní automatizaci, která nahrazuje tradiční zprostředkovatelské funkce kódem.

„Dobře by se dal srovnat internet a blockchain. Vzhledem k tomu, že technologie blockchain je stále v počátcích, je její potenciál pro změnu globální ekonomiky trhem nedostatečně doceněn. To představuje příležitost pro investory, kteří tento skrytý potenciál dokážou využít," říká Eva Miklášová, country lead pro Českou republiku.

„Internet ovlivňuje každou část našeho života, ale základní technologie byla nejprve použita pouze ke sdílení informací mezi dvěma počítači," dodává Eva Miklášová. Společnosti, které by našly nové způsoby využití této technologie, dnes patří k největším na světě: Twitter je průkopníkem v oblasti vytváření informací, Dropbox v oblasti ukládání informací, Netflix v oblasti přenosu informací a Apple v oblasti konzumace informací.

Blockchain je nyní teprve na začátku

Mnoho společností, zejména v oblasti finančních služeb, již investuje miliony dolarů do výzkumu a budování blockchainové infrastruktury. Existuje nespočet dalších aplikací této technologie, které procházejí testováním nebo jsou ve fázi konzultací.

Co je technologie blockchain?

Blockchain je inovativní technologie určená ke spravování převodu hodnoty a majetku. Z definice je "Blockchain" jednoduše řečeno „účetní kniha" neboli úplný záznam všech transakcí a zůstatků v daném systému. Poprvé byl představena v roce 2008 jako veřejný záznam transakcí pro Bitcoin, první kryptoměnu na světě, ale potenciál blockchainu změnit globální ekonomiku sahá mnohem dál než k tomuto původnímu použití. Blockchain používá k zachycení a uložení všech podrobností o všech transakcích souvisejících s určitým aktivem. Transakce nemusí být jen finanční a aktivum se může týkat fyzických aktiv, smluv, záznamů nebo jiných informací. Jedním z lákadel používání blockchainu je, že více stran může přispívat k jednomu záznamu o vlastnictví a důvěřovat mu, aniž by si musely důvěřovat navzájem. Také je zde vyšší transparentnost a snadná kontrolovatelnost, zjednodušení obchodních procesů a menší riziko podvodů. Každý blockchain má určité charakteristiky: jedinečnou adresu pro každého uživatele (podobný koncept jako e-mailové adresy), „účetní knihu" obsahující kompletní historii všech transakcí a k žádosti o transakci potřebujete adresu blockchainu. V příkladu kryptoměny můžete požádat o platbu ze své blockchainové adresy na blockchainovou adresu někoho jiného. Platba by byla transakcí, která se po ověření její legitimity přidá do blockchainové knihy. Jedná se pak o trvalý, dohledatelný a nezměnitelný záznam.

Digitální aktiva fungují díky technologii blockchain, ale akcie mohou vydělávat na růstu blockchainu. Veřejně kótované společnosti dosahují reálných a udržitelných zisků z blockchainových podniků. Existuje širší ekosystém společností s významným potenciálem krátkodobých zisků souvisejících s otevřenými i uzavřenými blockchainovými technologiemi.

Jak blockchain funguje?

Někdo požádá o transakci, Transakce může zahrnovat fyzické aktivum, kryptoměnu, lékařský záznam, právní smlouva nebo jakékoliv jiné informace. Požadovaná transakce je rozeslána všem účastníkům ("uzlům"). Síť uzlů transakci ověří pomocí známých algoritmů. Po ověření se transakce spojí s dalšími transakcemi a vytvoří nový blok dat. Nový blok je přidán do stávajícího blockchainu a je trvalý a neměnný. Transakce je dokončena.

Využití technologie blockchain ve společnosti Walmart

Co ve společnosti udělají, když se objeví epidemie potenciálně život ohrožující bakterie? Například v roce 2018, kdy se v určité části země objevila v salátu bakterie e-coli. Společnost Walmart má obrovskou zásobovací síť farem po celé zemi a bez možnosti vysledovat původ svých produktů může být nucena stáhnout veškerý salát z regálů. Blockchainové řešení: Všichni dodavatelé salátu a špenátu společnosti Walmart nyní musí zaznamenávat pohyb produktů do databáze blockchain. Díky sledování od farmy (a dokonce i konkrétní části farmy) až po místo v obchodě poskytuje blockchain bezpečnou, trvalou a nezměnitelnou sledovatelnost, což společnosti Walmart pomáhá účinně zvládnout jakoukoli kontaminaci, jakmile je zjištěna. Tento blockchain vyvinula společnost IBM. Po dvouletém pilotním programu jej Walmart zavádí na více než 100 farmách po celé zemi a uvádí, že nyní používá blockchain ke sledování dalších položek od kuřecího masa až po jogurty.

Využití technologie blockchain v realitním průmyslu

Při každé realitní transakci je třeba vyřídit spoustu papírů. Dokumenty, které putují mezi více stranami e-mailem, faxem a kurýrem, jsou předávány nákladně, neefektivně a zejména pokud vezmeme v úvahu nutnost převádět peníze v různých fázích procesu, je vše náchylné k podvodům. Blockchainové řešení: stále častěji se používají "chytré smlouvy", přičemž blockchainová účetní kniha poskytuje neměnný, trvalý a transparentní záznam mezi více zúčastněnými stranami v průběhu celé transakce. Každá strana by také mohla být povinna potvrdit každou transakci, což snižuje možnost podvodu.

Využití blockchainu ve zdravotnictví

V rámci zdravotní péče mají pacienti často jen malou kontrolu nad důvěrností svých informací. Zdravotnické organizace po celém světě by mohly využívat technologii blockchain jako šifrovaný digitální formát k ukládání, správě a aktualizaci informací o klientech, aniž by byla kdy ohrožena bezpečnost.

Problém investování do blockchainu

Blockchain je stále rozvíjející se technologie a její investiční potenciál je obecně nerealizovaný a může být obtížně dostupný. Těch několik málo čistých společností, které jsou dnes k dispozici, je obvykle malých a příliš vystavených cenám kryptoměn. Existuje však mnoho dalších společností, které mají potenciál generovat reálné zisky z technologie blockchain. Tento potenciál je však často skrytý. Výzvou pro investory je, jak jej identifikovat a získat k němu expozici.

Společnost Invesco například nabízí fond Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF. Jeho cílem je zachytit růstový potenciál společností zapojených do technologie blockchain. Tento potenciál se přitom často skrývá ve společnostech, které by většina investorů pravděpodobně přehlédla.

Toto pasivní ETF Invesca sleduje výkonnost indexu CoinShares Blockchain Global Equity Index, který sestavila investiční společnost CoinShares specializující se na zajišťování expozice institucionálním investorům vůči digitálním aktivům a technologii blockchain. Index je navržen tak, aby zachycoval potenciál pro zisky souvisejících s blockchainem skryté ve stávajících společnostech a aby se vyvíjel s tím, jak růst technologie blockchain přináší další příležitosti.

Zachycení příležitostí

Většina indexu je v současné době ve společnostech, které jsou kategorizovány jako společnosti s "rozvíjející se" nebo "potenciální" expozicí vůči ziskům souvisejícím s blockchainem.

Investiční prostor zde začíná veřejnými globálními společnostmi na rozvinutých i rozvíjejících se trzích a zohledňuje společnosti napříč celým blockchainovým systémem. Mezi oblasti související s blockchainem patří např: hardware pro těžbu kryptoměn, technologické operace; energetika, investice do tokenů - finanční služby, platební systémy - blockchainová technologická řešení, poradenství nebo komunikační služby. V současné době jsou nejuznávanějším využitím blockchainu kryptoměny, ale to se pravděpodobně časem změní, jak bude tuto technologii vyvíjet a zavádět více společností. Tento přirozený vývoj by měl vést k většímu počtu a rozmanitosti společností, jejichž hlavní činností je blockchain. Index je navržen tak, aby se vyvíjel a zachycoval tyto nové příležitosti, jak se budou vyvíjet.

Vývoj s budoucností

„Proces výběru se přizpůsobuje vznikajícím příležitostem tím, že při výběru i vyvážení jednotlivých složek portfolia upřednostňuje víc společností vystavených blockchainu. Tato robustní metodika poskytuje investorům přístup k potenciálnímu růstu souvisejícímu s růstem technologie blockchain prostřednictvím dobře diverzifikovaného globálního portfolia vysoce kvalitních akcií," vysvětluje Eva Miklášová. Společnosti, které mají potenciální expozici vůči technologii blockchain růst, jsou identifikovány a je jim přiřazeno skóre kategorie blockchain. Skóre se pohybuje v rozmezí od 5 ("Core"), kde většina hodnoty společnosti lze připsat obchodním činnostem souvisejícím s blockchainem, až po 1 ("Potenciální"), kdy společnosti v současné době neprovádějí žádné aktivity související s blockchainem, ale mají aktiva, odborné znalosti, nebo technologie, které mají potenciál růstu v oblasti blockchainu.Akcie jsou pak zváženy na základě jejich kategorie v blockchainovém skóre a upraveny podle likvidity, aby byla zajištěna jejich obchodovatelnost a aby ladily s pravidly diverzifikace SKIPCP.

Index nabízí expozici vůči globálním společnostem, které aktivně se podílejí na blockchainovém systému, a zahrnuje také neblockchainové společnosti, které mají dobrou pozici pro kapitalizaci z potenciálního růstu technologie blockchain. „Závěrem lze tedy říci, že většina příležitostí leží ve společnostech, kde ještě příležitost není realizována a promítnuta do ocenění," uzavírá Eva Miklášová.

Varování před riziky

Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.
To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

Důležité informace

Tato tisková zpráva je určena pouze pro odborný tisk. Tento dokument má pouze informativní charakter. Názory a stanoviska vycházejí z aktuálních tržních podmínek a mohou se změnit.

O společnosti Invesco

Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Invesco Asset Management Österreich - pobočka pobočky Invesco Asset Management Deutschland GmbH- jsou součástí Invesco Ltd.,
společnosti pro správu aktiv se spravovanými aktivy v hodnotě více než 1 593 miliard USD (k 31. říjnu 2021).

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, Valentin Jakubow, telefon +49 69 29807-311.

Obsažené informace nepředstavují investiční doporučení ani jiné poradenství. Prognózy a výhledy trhu uvedené v tomto materiálu jsou subjektivní odhady a předpoklady
vedení fondu nebo jeho zástupců. Mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Nelze zaručit, že se prognózy uskuteční podle předpokladů.

Vydavatelem těchto informací v České republice je společnost Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, D-60322 Frankfurt nad Mohanem.
Red Oak ID: 1958016

Pro více informací kontaktujte:

Eliška Krohová
Crest Communications, a.s.

Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
gsm: + 420 720 406 659
www.crestcom.cz
e-mail: eliska.krohova@crestcom.cz

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.