SK CZ EN

VÝSLEDKY VGP ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2022

Publikované dňa: 31. 8. 2022 11:00 VGP CZ

VGP NV („VGP“ nebo „Skupina“), evropský poskytovatel špičkových logistických a semiindustriálních nemovitostí, dnes oznamuje výsledky za první polovinu roku, která skončila 30. června 2022:

Silný provozní výkon vedl k čistému zisku ve výši 153,1 milionu EUR. Bylo dosaženo hodnoty 35,4 milionu EUR v podepsaných a obnovených nájemních smlouvách za první polovinu roku 2022, což znamená celkový výnos z pronájmů po přepočtu na rok ve výši 281,1 milionu EUR (+ 9,7 % doposud za tento rok).[1]

K 30. červnu 2022 je ve výstavbě 40 projektů o celkové ploše 1 346 000 m2, což znamená dalších 88,1 milionu EUR v ročních nájmech poté, co budou projekty dostavěny a plně pronajaty (87,4 % pronajato předem). Celkem 206 000 m2 plochy projektů započatých v první polovině roku 2022 z 81,7 % bylo pronajato předem, což představuje 11,1 milionu EUR v nájmech poté, co budou projekty dostavěny a plně pronajaty. Za první polovinu roku 2022 bylo dodáno 17 projektů o celkové rozloze 334 000 m2, z níž je 99,3 % pronajato, což představuje příjem 17,1 milionu EUR v nájmech.

Silná likvidní pozice v hodnotě 730 milionů[2] EUR bude nejspíš dál pozitivně ovlivňována uzavřením počátečního portfolia Čtvrtého společného podniku a dokončením prací na VGP Parku Mnichov v druhé polovině roku 2022. Stav hotovosti byl podpořen třetí transakcí s Druhým společným podnikem s čistými příjmy v hodnotě 215 milionů EUR za první čtvrtletí roku 2022 a zahrnuje hrubé příjmy v hodnotě 82 milionů EUR dalších dvou transakcí uzavřených se společným podnikem k 1. červenci 2022. Očekávané jsou minimální hrubé příjmy v hodnotě 73 milionů EUR za dokončení prací ve VGP Parku Mnichov ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Uzavření počátečního portfolia Čtvrtého společného podniku je naplánováno na čtvrté čtvrtletí 2022. Revolvingový úvěr byl zvýšený o 50 % na 300 milionů EUR (dosud zcela nečerpaný).

Míra zadluženosti byla 35,2 % (33,5 % dle pro forma²).

„Spolu s obnovením stávajících a podpisem nových nájemních smluv v hodnotě 35 milionů EUR jsme v prvním pololetí zaznamenali silný růst, což zapříčinilo výrazné zvyšování nájemného ve většině zemí. Tento růst nastal i navzdory zdrženlivějšímu přístupu sektoru e-commerce, v němž řada významných hráčů sečkává s pronájmem na rok 2024 a dále,“ říká Jan Van Geet, výkonný ředitel VGP, a pokračuje: „Nestabilní trhy s energiemi nejenže významně zvýšily náš potenciál příjmů z obnovitelných zdrojů energie, ale také umocnily touhu našich nájemců přejít na spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Kromě zavedených bašt v Německu a Nizozemsku nyní zahajujeme solární projekty téměř ve všech regionech na základě přímé poptávky nájemců.“

„Přestože jsme v první polovině roku přistupovali k akvizicím pozemků obezřetněji, důležitým vedlejším efektem nestabilních energetických trhů je, že pro nás vytvářejí obrovské příležitosti k růstu. Koneckonců to urychluje potřebu energeticky neefektivních průmyslových odvětví přebudovat se a přejít na udržitelnější a energeticky úspornější zázemí a provozy. Jedním z dalších důsledků je, že dávají do prodeje své staré továrny stojící většinou v lukrativních lokalitách, což pro VGP představuje zajímavé příležitosti k přestavbě těchto brownfieldů,“ dodává Jan Van Geet a shrnuje: „Silná kapitálová pozice je důležitá zejména teď, když se takové atraktivní příležitosti v oblasti brownfieldů objevují stále častěji. Významná recyklace finančních zdrojů prostřednictvím uzavřených a očekávaných transakcí se společnými podniky posiluje naši rozvahu a podporuje naši flexibilitu, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat co nejlepší služby. Zároveň také vytváří významnou hodnotu pro všechny zúčastněné strany.“

Plné znění zprávy: VGP's results for first half 2022

O společnosti VGP

VGP je celoevropský developer, manažer, a vlastník špičkových logistických a semi-industriálních nemovitostí. Provozuje plně integrovaný podnikatelský model s kapacitou a dlouhodobou expertizou napříč dodavatelským řetězcem. Společnost má rozvinuté portfolio pozemků (ve vlastnictví nebo zajištěných) o rozloze 11.28 milionu m² a strategicky se zaměřuje na výstavbu business parků. Společnost byla založena v roce 1998 jako belgický rodinný developer nemovitostí v České republice. Dnes, s více než 360 zaměstnanci, VGP vlastní a provozuje aktiva v 16 evropských zemích, a to jak přímo, tak prostřednictvím několika 50:50 společných podniků. K prosinci 2021 činila hrubá hodnota aktiv společnosti VGP, včetně 100% společných podniků, částku 5,75 miliardy EUR a čistá hodnota aktiv (EPRA NTA) společnosti činila 2,33 miliardy EUR. Společnost VGP je kótována na burze Euronext Brussels. Další informace naleznete na: http://www.vgpparks.eu.

Další informace naleznete na: http://www.vgpparks.eu
[1] Ve srovnání s 31. prosincem 2021 a včetně 100 % hodnoty společných podniků.

[2] Včetně 82 milionů EUR v hotovosti přičtených k 1. červenci 2022 v rámci dvou transakcí uzavřených se společným podnikem. Stav hotovosti ke 30. červnu 2022 činil 648 milionů EUR.

Kontaktní údaje pro média:

Denisa Kolaříková

Account Manager, Crest Communications, a.s.

Tel: +420 731 613 606
e-mail: denisa.kolarikova@crestcom.cz

Tereza Štosová

Account Executive, Crest Communications, a.s.

Tel: +420 778 495 239
e-mail: tereza.stosova@crestcom.cz

Petra Vanclová

Marketing Officer, VGP

Tel: +420 602 262 107
e-mail: petra.vanclova@vgpparks.eu


Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.