SK CZ EN

Z PRŮZKUMU KB POJIŠŤOVNY VYPLYNULO, ŽE 34 % ČECHŮ NEVÍ, K ČEMU SLOUŽÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Publikované dňa: 5. 10. 2022 10:30 Komerční pojišťovna, a.s.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vzrostl v loňském roce počet případů pracovní neschopnosti v České republice o 18 % na 2,7 milionu, přitom průměrná délka trvání pracovní neschopnosti byla 34,5 dne. U závažných onemocnění byl však počet těchto dní mnohem vyšší. Například u zhoubných novotvarů byla průměrná délka pracovní neschopnosti 128,8 dne, u nemocí krve 89,7 dne, nemocí oběhové soustavy 82, 4 dne a nervové soustavy 80,2 dne. V takovém případě je výpadek příjmu nemocného velmi citelný, zvlášť v dnešní ekonomicky dramatické době. Toho si je vědoma i KB Pojišťovna. Proto připravila pro klienty zajímavou podzimní nabídku – rizikové pojištění Moje jistota s dvojnásobným plněním v případě závažného onemocnění.

Z průzkumu KB Pojišťovny vyplynulo, že více než polovina dotazovaných (54 %) zažila v rodině těžkou situaci spojenou s vážným onemocněním, úrazem či dlouhodobou pracovní neschopností. Polovina z celkového počtu respondentů však nemá životní pojištění, které by je v takové chvíli podrželo. Dokonce 34 % nevědělo, nebo špatně uvedlo, s čím má takové pojištění pomoci.

Přitom produkt Moje jistota je rizikové životní pojištění bez investiční složky, takže je velmi jednoduché na sjednání, a navíc za velmi příznivou cenu. Klient platí pouze za pojistnou ochranu svých rizik a nehradí žádné další administrativní poplatky za sjednání či změnu pojistné smlouvy, ani měsíční poplatky za její vedení.

„Pojištění přináší klientům i další výhody, například co se týče právě již zmiňované pracovní neschopnosti. Pojistné plnění za pracovní neschopnost vyplácíme od prvního dne zpětně a zároveň po dobu pracovní neschopnosti zprošťujeme klienta od placení pojistného,“ uvádí výhody produktu David Leiss, ředitel Odboru produktový vývoj a komunikace KB Pojišťovny.

Samozřejmostí tohoto rizikového pojištění je flexibilita, takže jeho rizika je možné nastavit podle aktuální situace klienta a v jedné smlouvě mohou být spolu s dospělým pojištěny až čtyři děti.

„Chceme našim klientům ulehčit život i v případě, kdy potřebují lékařskou asistenci nebo konzultaci, a proto nabízíme službu „doktor na telefonu“. A když už k nějaké pojistné události dojde, je její hlášení on-line prostřednictvím webových stránek KB Pojišťovny. Díky této možnosti dokážeme pojistnou událost vyřídit ve velmi krátkém čase,“ dodává David Leiss.

Klienti, kteří si navíc sjednají životní pojištění KB Pojišťovny do konce listopadu, získají v případě vzniku závažného onemocnění dvojnásobné pojistné plnění. „Rozhodli jsme se pro klienty připravit tuto novinku, protože víme, že kromě dlouhého léčení vyžadují závažné nemoci často i následnou zdravotnickou péči – rehabilitaci, lázně, nejrůznější zdravotní pomůcky, pomoc pečovatelů apod. A právě v těchto situacích potřebují klienti mít dostatek peněz, které jim díky kvalitně nastavenému životnímu pojištění a dvojnásobné jistotě KB Pojišťovna poskytne,“ uzavírá David Leiss.

Rizikové životní pojištění pomůže klientům nejen v případě závažné nemoci, ale i úrazů – ať už jsou drobné, nebo závažné. Proto až do konce listopadu dostanou noví klienti rizikového životního pojištění navíc zdarma i plně vybavenou cestovní lékárničku a k tomu jako bonus leták s informacemi o první pomoci, který pojišťovna sestavila za odborné konzultace Českého červeného kříže.

„Protože 71 % lidí vozí cestovní lékárničku s sebou na cestách, rozhodli jsme se pro tento dárek, který se jim bude hodit. Letáček s instrukcemi o poskytování první pomoci, který je součástí lékárničky, může pomoci i těm, kteří s řešením krizové situace nemají zkušenosti. A není jich málo – jen polovina dotazovaných v průzkumu uvedla, že má dostatečné znalosti první pomoci a uměla by ji správně poskytnout a třetina respondentů vybrala nesprávný postup resuscitace zraněného, který nedýchá. Takže pro ně se stane letáček rozhodně užitečným poradcem,“ dodala Alena Čurgaliová marketingová specialistka KB Pojišťovny.

Informace o průzkumu
Průzkum KB Pojišťovny byl realizován online prostřednictvím nástroje Instant Research výzkumné společnosti IPSOS. Sběr dat proběhl v polovině září 2022 na vzorku 525 respondentů ve věku mezi 18–65 lety. Respondenti byli v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti a místa bydliště.

Michal Teubner

Komunikace KB

mobil.: +420 606 653 219

michal_teubner@kb.cz

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.