SK CZ EN

SKUPINA JRD ZAHÁJILA SPOLUPRÁCI S NADACÍ VIA. V RÁMCI NADAČNÍHO FONDU PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT SPOUŠTÍ PODPORU PRVNÍCH TŘÍ PROJEKTŮ

Publikované dňa: 10. 10. 2022 12:46 JRD/JRD GROUP

JRD Group, která se specializuje na udržitelný development, zelenou energetiku a ESG investice, založila Nadační fond pro udržitelný život pod záštitou nezávislé Nadace VIA. Nyní spouští podporu prvních tří projektů, jež přispějí ke zlepšení stavu krajiny a rozvoji lokální biodiverzity. Celkovou částku, kterou bude moci přispět veřejnost na každý z nich, plánuje skupina JRD zdvojnásobit. Zaměstnanci JRD Group se navíc 19. října osobně zapojí do aktivit v rámci projektu „Natura, quo vadis“, založeného Českým svazem ochránců přírody, jenž pečuje o přírodu v Praze 10. Místní pobočce této organizace pomohou s čištěním a výměnou ptačích budek (sýkorníků), monitoringem a GPS evidencí jejich lokace a také s úklidem zeleně v okolí.

Nadační fond pro udržitelný život vznikl pod nezávislou Nadací VIA, která rozvíjí komunitní život a filantropii podporou aktivit, zlepšujících život ve vybraných lokalitách. V současné době spouští podporu prvních tří projektů, jejichž zakladateli jsou Čmelák - Společnost přátel přírody, obecně prospěšná společnost Česká krajina a největší nestátní nezisková organizace Český svaz ochránců přírody - organizace Natura, quo vadis? Jednotlivé projekty mají různorodé cíle, ale všechny mají přispět k větší ochraně přírody a udržitelnějšímu životnímu prostředí: patří mezi ně obnova lokalit v krajině a vytváření nových míst pro přírodu - tůní, remízků, květnatých luk nebo pestřejších lesů, úklid přírodní rezervace pro divoké koně v bývalém vojenském prostoru Milovice či budování nových ptačích budek a krmítek pro veverky s jejich následnou údržbou.

Již od roku 2003 (tedy v době, kdy byla založena JRD Development jako naše první divize) se snažíme přispívat ke zpříjemnění života obyvatel v lokalitách, kde stavíme své environmentálně šetrné projekty. Ochranou životního prostředí a různorodými dobročinnými aktivitami (od ekologických projektů přes podporu komunitního života a kulturních či sportovních akcí až po humanitární pomoc) se proto zabýváme i v dalších divizích, které spadají pod skupinu JRD Group. Nadační fond pro udržitelný život jsme založili proto, abychom tyto činnosti sjednotili pod jednu značku a zrychlili a zefektivnili jejich organizaci. Zároveň jsme tak vytvořili z našich donátorských aktivit systém, na který se mohou zájemci o podporu tohoto typu projektů s důvěrou obracet," říká majitel a zakladatel JRD Jan Řežáb.


Zde naleznete více informací k prvním třem projektům s podporou Nadačního fondu pro udržitelný život:

Spolek Čmelák zakládá Koalici pro krajinu
Cílem Koalice pro krajinu je motivovat zemědělce, aby navrátili 10 % své zemědělské půdy zpátky přírodě. To by do dnešní krajiny obrovských lánů polí navrátilo kvetoucí rostliny a zvířata, lépe by se zadržovala voda a výlety do přírody by byly příjemnější.

Společnost Česká krajina buduje rezervace divokých koní
Díky divokým koním, kteří žijí v bývalém vojenském prostoru Milovice, se zde podařilo znovu obnovit přirozené přírodní procesy. V lokalitě se daří vzácným květinám, desítkám druhů motýlů, ptáků nebo brouků. Díky návratu kopytníků dostala příroda potřebný impuls k tomu, aby se sama začala uzdravovat.

Organizace Natura, quo vadis? se stará o přírodu na Praze 10
Místí pobočka Českého svazu ochránců přírody plánuje rozmístit v Praze 10 nové ptačí budky a krmítka pro veverky, o které bude dlouhodobě pečovat.

O skupině JRD Group:
JRD Group zastřešuje pět divizí pod značkou JRD (JRD Development, JRD Land, JRD Energo, JRD Invest a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie, ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování (environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).

Další informace:
Crest Communications
Marcela Kukaňová, tel.: +420 731 613 618, marcela.kukanova@crestcom.cz
Marie Cimplová, tel.: +420 731 613 602, marie.cimplova@crestcom.cz
www.crestcom.cz

JRD
Naděžda Anastaziu, anastaziu@jrd.cz
www.jrd.cz; www.jrdgroup.cz

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.