SK CZ EN

INVESCO: 2024 – NÁVRATNOST DLUHOPISOVÉHO TRHU

Publikované dňa: 2. 4. 2024 13:09 INVESCO

• Po náročných letech 2022 a 2023 by mohly klesající úrokové sazby zatraktivnit dluhopisy oproti hotovosti. • U dluhopisů s investičním stupněm proběhlo mnoho příznivě oceněných nových emisí napříč sektory. • V případě dluhopisů z vysokých výnosů jsme opatrnější, ale domníváme se, že některé sektory by mohly přinést pozitivní výnosy díky impulsu z vyššího počátečního výnosu na trhu.

Zdá se, že rok 2024 nabídne investorům dobrý vstup do této třídy aktiv.

Rokům 2022 i 2023 dominovala vysoká inflace a zvyšování úrokových sazeb, což vedlo k prudkému přecenění částí trhu citlivějších na duraci - tedy státních dluhopisů a korporátních dluhopisů investičního stupně. „Trhy korporátních dluhopisů s vysokým výnosem si vedly lépe, my jsme ale nyní opatrnější, pokud jde o dopad zvýšených nákladů na refinancování a zhoršujícího se ekonomického prostředí na emitenty z řad podniků s vyšší mírou zadlužení," říká Alister Brown, produktový ředitel společnosti Invesco.

Současně se investorům podařilo najít atraktivní sazby peněžních úspor. Proč se domníváme, že dluhopisové trhy, a zejména kvalitnější podnikoví emitenti, nyní nabízejí atraktivní příležitost? Co může investory zlákat k tomu, aby opustili hotovost?

V posledních měsících roku 2023 došlo na dluhopisovém trhu k silné rallye díky rostoucímu optimismu ohledně rychlého a výrazného snížení sazeb. Rok 2024 však začal s tím, že centrální banky se postavily proti očekáváním trhu. Trhy část svých zisků odevzdaly. Výnosy na trzích dluhopisů investičního stupně jsou atraktivní oproti úrovním, které jsme viděli v uplynulém desetiletí.

Trh s novými emisemi nám poskytl mnoho příležitostí v celé řadě různých typů dluhopisů. Patří mezi ně dluhopisy investičního stupně, podnikové hybridy a podřízené finanční dluhopisy. Jednou z oblastí, kde jsme byli mimořádně selektivní, jsou dluhopisy s vysokým výnosem.

Proč se nám líbí dluhopisy s investičním stupněm?

V investičním stupni jsou sice úvěrové spready úzké, což odráží zdravé fundamenty, ale atraktivní výnosy a relativně nízké množství nových emisí způsobují příliv do této třídy aktiv. „Zaznamenali jsme ale značné množství nových emisí, které jsou podle našeho názoru dobře oceněny, a to napříč dalšími oblastmi," uvádí Alister Brown a uvádí příklady, které společnost Invesco přidala do fondů zaměřených spíše na investiční stupeň:
• London Power Networks - dluhopis s kuponem 5,875 % GBP a ratingem A, který je splatný v roce 2040.
• Suez - 4,5 % dluhopis v EUR s ratingem BBB, splatný v roce 2023.
• JP Morgan - 4,457 % prioritní dluhopis s ratingem A a splatností v roce 2031.

Určitá opatrnost pro dluhopisy s vysokými výnosy

V oblasti vysokých výnosů došlo v posledních několika letech k velmi omezenému počtu nových emisí poté, co podniky vytvořily značné emise v letech 2020 a 2021. V důsledku toho se doba splatnosti stále více přibližuje a korporace budou muset financovat s mnohem vyššími sazbami, než byly schopny dříve.

To spolu se zhoršujícími se ekonomickými daty, včetně rostoucího počtu insolvencí a delikvencí, nutí investory k větší opatrnosti, pokud jde o cenné papíry s vysokým výnosem.

„Ve fondech, které se věnují částem trhu s vyššími výnosy, jsme proto zlepšovali celkovou úvěrovou kvalitu. To odráží náš názor na problémy, kterým bude mnoho dlužníků u produktů s vysokým výnosem čelit v prostředí vyšších výpůjčních nákladů. Úvěrová kvalita obecně slouží k ochraně před rizikem zpomalení ekonomiky," vysvětluje Alister Brown a doplňuje: „Zatímco není jisté, zda ke zpomalení ekonomiky dojde, máme mnohem větší jistotu ohledně rizik, která vyšší výpůjční náklady představují pro trh dluhopisů s vysokým výnosem. Jsme velmi obezřetní vůči dlužníkům s vyšším pákovým efektem, jejichž rozvahy byly sestaveny ve velmi odlišném úvěrovém prostředí. I při zohlednění dalšího poklesu úrokových sazeb a výnosů se může stát, že tyto společnosti nebudou schopny refinancovat na přijatelné úrovni."

Je pozoruhodné, že došlo ke zřetelnému rozptylu mezi požadovanými výnosy silnějších a slabších úvěrů. Zatímco rozpětí u evropských dluhopisů s ratingem BB a B kleslo, rozpětí u dluhopisů s ratingem CCC a nižším výrazně vzrostlo.

Tento scénář je sice náročný, ale měl by nabídnout dobré příležitosti pro vyšší alfu a v konečném důsledku bude odměnou za aktivní správu portfolia a důsledný výběr úvěrů. Ačkoli souhrnná úroveň rozpětí není velkorysá, stále očekáváme, že evropský vysoký výnos přinese v roce 2024 kladné celkové výnosy díky tomu, že se přenesou vyšší počáteční výnosy na trhu.

Alternativy k vysokým výnosům

„Zatímco jsme snížili expozici vůči dluhopisům s vysokým výnosem, rádi jsme se trochu více vystavili podřízenému dluhu v silnějších společnostech. Zvýšili jsme investice do podnikových hybridních dluhopisů. Jedná se o podřízené dluhopisy, ale emitující společnosti jsou obvykle velké společnosti s investičním ratingem. Přidali jsme také do podřízených finančních dluhopisů, včetně bankovního dluhu AT1. Po výprodeji v březnu loňského roku přijaly banky i regulační orgány opatření k zajištění dalšího zdraví trhu AT1 a ten si vedl dobře," uzavírá Alister Brown z Invesca.

Prílohy

Obrázky
Invesco_graf_index_dluhopisů.png
Graf 1: Index dluhopisů investičního stupně – výnos do splatnosti
Invesco_graf3.png
Graf 3: ICE BofA European Currency High Yield, Global HY Hybrids a CoCos – Výnos v %
Invesco_index_evropských_měnových_dluhopisů.png
Graf 2: Rozpětí indexu evropských měnových dluhopisů s vysokým výnosem
Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.