SK CZ EN

EVROPSKÉ ZEMĚ MAJÍ ROK NA PŘÍPRAVU PLÁNŮ NA RENOVACE BUDOV A SNÍŽENÍ EMISÍ, KTERÉ PRODUKUJÍ

Publikované dňa: 2. 5. 2016 10:37 ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY

Vlády, zástupci byznysu, spotřebitelé i neziskové organizace napříč Evropou mají za úkol společnými silami připravit plány na zintenzivnění snižování emisí produkovaných stávajícími budovami s cílem naplnit požadavky pařížské dohody a zastavit globální oteplování.

Tato výzva přichází prostřednictvím Světové rady pro šetrné budovy v době, kdy se blíží termín pro představení nových renovačních strategií, a následuje po aktuálním podpisu pařížské dohody světovými lídry v New Yorku z minulého pátku.

Od letošního 30. dubna mají členské státy Evropské unie pouhý jeden rok na předložení Národních renovačních strategií, tedy podrobných plánů na co nejkvalitnější a nejefektivnější renovace budov.

Stávající budovy v současnosti produkují asi 36 procent veškerých emisí uhlíku v Evropské unii, a proto je klíčové zajistit, aby jejich renovace byla prováděna s ohledem na maximální energetickou efektivnost, nejen v souvislosti s plněním závazků pařížské dohody, ale zejména plněním národních cílů v rámci evropské Energetické unie. I přes existenci mnoha podpůrných nástrojů není kvalita a intenzita renovací v Evropě dostatečná, shodují se experti.

James Drinkwater, ředitel Evropské regionální sítě Světové rady pro šetrné budovy: „Emise produkované stávajícími budovami jsou jednou z největších výzev pro Evropu ve vztahu ke zmírňování klimatických změn. Renovace těchto budov jsou naprosto klíčové, pokud chceme dosáhnout ambiciózních cílů, daných pařížskou dohodou. V Evropě probíhá řada projektů a iniciativ, které sice vedou ke kvalitním energeticky efektivním renovacím, problémem je často ale jejich nekoordinovanost."

V minulém měsíci 13 Rad pro šetrné budovy v Evropě spustilo iniciativu Build Upon, nejrozsáhlejší společný projekt, soustředící se právě na podporu kvalitních renovací budov, a to prostřednictvím spolupráce při přípravě renovačních strategií jednotlivých zemí.

Ve dnech 20. a 21. září se ve španělském Madridu sejde přes 200 lídrů z různých oblastí souvisejících s renovacemi budov k diskuzi nad dlouhodobým přístupem k masivnímu rozšíření kvalitních efektivních renovací budov.

Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy: „Máme rok na to, abychom v České republice měli aktualizovanou renovační strategii, která by měla zahrnovat jasný dlouhodobý výhled českého stavebnictví. Předvídatelnost vývoje jak v oblasti legislativních požadavků na budovy, tak třeba mechanizmů podpory, je pro všechny obory ve stavebním průmyslu klíčová, zejména pak u výrobců materiálů, developerů a realizačních firem."

Evropská Směrnice o energetické účinnosti (EED) z roku 2012 požaduje, aby členské státy Evropské unie připravily dlouhodobé národní renovační strategie tak, aby byly jednotlivé země lépe připraveny využít rozsáhlý investiční potenciál. Diskuze bude směřována také na revize dvou stěžejních evropských směrnic - o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti.

Financování renovací je klíčové, a proto je nutné, aby například bankovní sektor začal vnímat kvalitní renovace budov jako lukrativní prostor pro investice a podpořil tím akceleraci renovací.

Luca Bertalot, Generální tajemník Evropské hypoteční federace (European Mortgage Federation - European Covered Bond Council, EMF-ECBC) a člen představenstva projektu BUILD UPON: „Banky mohou hrát klíčovou roli v zajišťování dlouhodobého financování energeticky efektivních řešení při renovacích budov. Banky vstupují do procesu přípravy renovace v kritickém momentu, kdy se rozhoduje o způsobu a výši financování renovace. Věříme, že kvalitní energeticky efektivní řešení budou banky vnímat jako snížení úvěrového rizika klienta, protože ten bude mít nižší provozní náklady. Cílem je začít využívat kapitál bank namísto veřejných zdrojů. V tomto EMF-ECBC v současnosti spolupracuje s projektem Build Upon."

Pro editory

Evropská regionální síť Světové rady pro šetrné budovy sdružuje 25 rad včetně České rady pro šetrné budovy, 5 regionálních partnerů a více než 5 tisíc společností napříč Evropou. Regionálními partnery jsou E.ON, Knauf Insulation, Saint-Gobain, Skanska a United Technologies Corporation.

Evropská Směrnice o energetické účinnosti (EED) z roku 2012 požaduje, aby členské státy Evropské unie připravily národní renovační strategie, tedy dlouhodobé plány na renovace všech typů budov v zemi do kvalitního standardu s nízkou energetickou náročností.

První verze těchto strategií měly členské státy představit do 30. dubna 2014 s povinností každé 3 roky tuto strategii aktualizovat. Příští verze má tedy termín 30. dubna 2017.

Kvalitní národní renovační strategie vyžadují jasně definované cíle a koordinaci navržených iniciativ v oblastech zvyšování povědomí veřejnosti, vzdělávání a zkvalitňování dovedností, finančních mechanismů nebo nastavování politik a požadavků, například průkazů energetické náročnosti budov.

Evropská Směrnice o energetické účinnosti (EED) je klíčovým dokumentem při naplňování evropského cíle uspořit 27 procent energie do roku 2030. Asi 35 procent budov v Evropě je starších 50 let. Evropská unie produkuje asi 10 procent emisí CO2.

Na prosincové klimatické konferenci COP21 v Paříži se Světová rada pro šetrné budovy a národní členské rady zavázaly k podpoře energeticky efektivních kvalitních renovací budov v Evropě do roku 2050. Projekt Build Upon je příkladem takové spolupráce.


Pro další informace o projektu Build Upon navštivte www.buildupon.eu.

Pro více informací kontaktujte:

Crest Communications, a.s.

PhDr. Kamila Čadková
Account Director
Tel.: + 420 222 927 111
Gsm : + 420 731 613 609
e-mail: kamila.cadkova@crestcom.cz


Marcela Kukaňová
Email: marcela.kukanova@crestcom.cz
Telefon: +420 731 613 618

Tiskové středisko: www.crestcom.cz

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.