EN CZ SK

CBRE

https://www.cbre.cz/

CBRE Group, společnost figurující na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v Dallasu, je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic (z hlediska výnosů za rok 2021). S více než 100 000 zaměstnanci poskytuje služby majitelům nemovitostí, investorům a nájemníkům ve více než 100 zemích světa. Společnost CBRE poskytuje širokou škálu integrovaných služeb od správy a údržby nemovitostí, obchodních transakcí, projektového managementu, investičního managementu přes oceňování nemovitostí, pronájmu a prodeje nemovitostí, strategického poradenství až po hypoteční a developerské služby. S téměř 350 zaměstnanci CBRE v České republice spravuje téměř 75 objektů komerčních budov o celkové rozloze téměř 1,2 mil. metrů čtverečních.


Press releases

Released: 8. 6. 2022 10:02 CBRE

CBRE, the world leader in the commercial real estate advisory and retail property management, has published the results of its extensive Shopping Centre Index analysis, which annually assesses the performance of regional shopping centres over the past year. The main criteria are footfall, achieved turnover, the value of the average basket, rents, and vacancy rates. In addition, the 10th anniversary edition was exclusively complemented by two surveys: customer behaviour and the expected development and plans of the retailers.

Read more
Released: 8. 6. 2022 9:53 CBRE

Společnost CBRE, světový lídr v oblasti správy a pronájmu maloobchodních prostor, zveřejnila výsledky své rozsáhlé analýzy Shopping Centre Index, která každoročně posuzuje výkonnost regionálních nákupních center za uplynulý rok. Hlavními kritérii jsou návštěvnost, dosažené tržby, hodnota nákupního koše, výše nájmů, a míra neobsazenosti. Jubilejní 10. edici navíc exkluzivně doplnily dva průzkumy: zákaznického chování a také očekávání vývoje a plánů na straně maloobchodníků.

Read more
Released: 1. 6. 2022 15:26 CBRE

As summer approaches, the coronavirus pandemic is subsiding, hand in hand with the necessity of the majority of work from home. But the labour market and the way in which work has been carried out have undergone a number of changes over the past two years. These are now changing into more permanent principles, adapted to the long-term vision and needs of companies and their employees. CBRE, the world leader in commercial real estate services, has recently conducted a large-scale survey of nearly 200 companies in EMEA (Europe, Middle East and Africa), including the Czech Republic, which maps current attitudes toward different working model variants. The results show a clear trend in hybrid forms of work, where respondents consider at least 50% of the working week spent in the office to be the ideal situation.

Read more
Released: 1. 6. 2022 14:55 CBRE

Pandemie koronaviru s nastupujícím létem odeznívá a s tím ruku v ruce i nutnost převládající práce z domova. Pracovní trh a způsob výkonu práce však za poslední dva roky prodělal řadu změn. Ty se nyní mění v trvalejší principy, přizpůsobené dlouhodobým vizím a potřebám firem i jejich zaměstnanců. Společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, provedla v nedávné době rozsáhlý průzkum mezi téměř 200 společnostmi z regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) včetně České republiky, v němž mapuje současné postoje k různým variantám pracovních modelů. Z výsledků vyplývá jasný trend hybridní formy práce, kdy respondenti za ideální stav považují alespoň 50 % pracovního týdne stráveného v kanceláři.

Read more
Released: 24. 3. 2022 10:54 CBRE

Na brownfieldu v ulici Průmyslová nedaleko obchodního centra Europark Štěrboholy či outletového centra Fashion Arena začala výstavba nové skladové haly pro vlastníka PRARENA 1, která je sesterskou firmou PRAKAB Pražská kabelovna a také členem skupiny SKB. Rozdělena bude na tři nájemní jednotky, přičemž dvě z nich obsadí společnosti Asbis CZ a Asbis Enterprises. Vedení projektu v projekční, povolovací a realizační fázi a současně pronájem prostor zajišťuje společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb. Plánovaný termín dokončení je v závěru letošního roku.

Read more
Current Clients
Referential Clients
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
phone: +420 731 613 608
email: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
phone: +420 596 620 435 – 6
email: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
phone: +421 904 283 825
email: zobrazit
 
We have been a member of the Association
of Public Relations Agencies (APRA)
since 28 June 2005.
We have held the CMS 3 CERTIFICATE
(Consultancy Management Standard)
since 13 December 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.