SK CZ EN

PLANRADAR ČR

http://www.planradar.com/cs/

PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba"). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 120 000 uživatelů z více než 65 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě.

Tlačové správy

Publikované dňa: 7. 3. 2023 10:52 PLANRADAR ČR

Aplikace PlanRadar umožnila lépe monitorovat vzniklé vady a opravy, zvýšit produktivitu práce a snížit počet návštěv na staveništi: Digitalizace stavebnictví je stále častějším tématem rezonujícím na tuzemském realitním trhu – ať už v souvislosti se zaváděním technologie BIM, která bude od roku 2024 povinná u všech nadlimitních veřejných zakázek, anebo novelou stavebního zákona, jenž má právě s využitím digitalizace vést k tolik potřebnému zrychlení stavebního řízení. Ovšem „impulsy“ k modernizaci českého stavebnictví přicházejí nejen shora od státní správy, ale také od progresivních developerů, architektů a projektantů, kteří spatřují benefity plynoucí z využívání moderních technologií každý den ve své praxi. Digitalizace vnitřních procesů během všech fází životního cyklu nemovitosti, tj. od plánování přes výstavbu až po následnou správu, totiž významně šetří jejich čas i peníze, a to prostřednictvím vyšší efektivity práce, nižší chybovosti a rychlé, transparentní komunikace. Své zkušenosti s jedním takovým PropTech řešením (z anglických slov property & technology) představuje Ing. arch. Marek Šnyrch, projektový manažer a CDE specialista společnosti DELTA Group ČR. Ta zajišťovala projektový management, řízení nákladů, technický dozor a koordinaci bezpečnosti práce v průběhu výstavby prémiové kancelářské budovy DOCK in Five v Praze 8 – Libni. Veškeré činnosti přitom koordinovala s vyžitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 31. 1. 2023 10:13 PLANRADAR ČR

Požáry v uzavřených prostorách budov jsou považovány za jeden z nejvíce traumatizujících zážitků. Způsobují škody nejen hmotného rázu, ale také újmy na lidském zdraví a psychice. Dle statistik Hasičského záchranného sboru ČR vzniklo v roce 2021 v tuzemsku 16 162 požárů s přímou škodou dosahující 4,3 miliardy korun. Z toho téměř 87 % škod se týkalo požárů budov a staveb, tedy v přepočtu cca 3,7 miliard korun na majetkových škodách. Tento podíl se navíc v posledních pěti letech nijak výrazně neměnil a v průměru se pohybuje nad 80 %. Každý komerční subjekt je povinen vybavit své prostory prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními. Nicméně aktuální studie ukazují, že je potřeba jít ještě dál: již raná fáze projektování a konstrukce budov má zásadní vliv na průměrnou míru požárů za rok. Každý projekt má své nuance, ale určité aspekty zůstávají pro všechny projekty shodné. Základní doporučení ohledně požární bezpečnosti i návrhy na její vylepšení přináší společnost PlanRadar, přední vývojář evropské platformy pro digitalizaci a zefektivnění procesů ve stavebnictví.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 6. 12. 2022 13:32 PLANRADAR ČR

Pandemie koronaviru v posledních letech výrazně ovlivnila způsob práce většiny kancelářských zaměstnanců. Některé změny se prokázaly jako pouze dočasné, ovšem z jiných se postupem času vyvinuly trvalé principy, které ovlivňují celý pracovní trh. Tým společnosti PlanRadar, který stojí za přední evropskou platformou pro řízení staveb a správu nemovitostí, se ve svém posledním průzkumu realizovaném ve 12 zemích světa včetně tuzemska zaměřil mj. na hlavní trendy, které budou segment kanceláří v budoucnu utvářet. Z jeho výsledků vyplývá několik klíčových zjištění, která se promítnou jak do způsobu navrhování kanceláří, tak i řízení pracovníků.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 24. 11. 2022 9:33 PLANRADAR ČR

Společnost PlanRadar, vývojář přední evropské platformy pro řízení staveb a správu nemovitostí, se v aktuálním průzkumu zaměřeném na směřování a trendy v oblasti architektury a urbanismu, který proběhl ve 12 zemích světa včetně tuzemska, mimo jiné soustředil na oblast bydlení. Globální trh rezidenčních nemovitostí zaměstnává desítky miliónů lidí a významně se podílí na tvorbě HDP. Současně pořízení vlastního bytu či domu znamená pro většinu lidí jedno z nejzásadnějších finančních rozhodnutí v životě. Domov je úzce spjat s osobní identitou, ambicemi i pocitem, že někam patříme. Otázka dostupnosti a způsobu bydlení tedy dramaticky ovlivňuje životy nás všech. Cílem realizovaného průzkumu bylo popsat, jaké faktory aktuálně bydlení ovlivňují a jak se tyto trendy již brzy promítnou do podoby našich domácností.

Zobraziť celú správu
Publikované dňa: 10. 11. 2022 10:29 PLANRADAR ČR

Digitalizace stavebnictví se stala v posledních letech častým tématem nejen v regionu střední a východní Evropy. Efektivní příprava, výstavba i údržba budov se stává čím dál naléhavější, protože firmy jsou pod ekonomickým i společenským tlakem: materiálů je nedostatek a jejich dodávky se zpožďují, ceny energií prudce rostou, chybějí pracovní síly – a přitom se očekávají stále rychlejší, kvalitnější a ekologicky šetrnější projekty. Řešením řady těchto problémů je intenzivnější digitalizace. Jedním z jejích nástrojů je aplikace PlanRadar s rozhraním vhodným pro prakticky všechny účastníky stavby: od dělníků, stavbyvedoucích a inženýrů až po projektové a facility manažery. Tato případová studie má za cíl ukázat, jak celá platforma PlanRadar pomohla společnosti HB Reavis: vedoucí projektový manažer klientských prostor Ing. Jakub Baňas popisuje, proč se HB Reavis rozhodla PlanRadar využívat, jak se tato aplikace uplatňuje v konkrétních developerských projektech a jaké má přínosy.

Zobraziť celú správu

Prílohy
PLANRADAR ČR

Súčasní klienti
Referenční klienti
Crest Praha
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1
tel.: +420 731 613 608
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: 2t9dhvu
Crest Ostrava
Tovární 537/8, 709 00 Ostrava–Mariánské Hory
tel.: +420 596 620 435 – 6
e-mail: zobrazit
ID datové schránky: tk7wthy
Crest Bratislava
Murgašova 3, 811 04 Bratislava
tel.: +421 904 283 825
e-mail: zobrazit
 
Sme členom Asociácie
Public Relations Agentúr (APRA)
od 28. júna 2005.
Sme držiteľom CERTIFIKÁTU CMS 3
(Consultancy Management Standard)
od 13. decembra 2007.
Jsme členem celosvětové sítě
PR agentur IPRN od března 2007.
Tuto organizaci reprezentujeme
v České republice a na Slovensku.